De ontwikkeling van de nieuwe strategie van Oikocredit

De ontwikkeling van de nieuwe strategie van Oikocredit

NIeuwe strategie.PNG

Oikocredit Internationaal heeft de ontwikkeling van de nieuwe strategie met verschillende stakeholders voortgezet. De strategische koers werd uitgetest en voorbereidingen worden getroffen om de nieuwe strategie in juli uit te rollen.
Op de Algemene Vergadering van 21 mei 2022 gaf algemeen directeur Mirjam 't Lam wat meer uitleg bij de nieuwe strategie.

Oikocredit Internationaal is ervan overtuigd dat de missie van de coöperatie meer dan ooit noodzakelijk is: verantwoord investeren door organisaties te steunen die mensen met een laag inkomen helpen hun levenskwaliteit te verbeteren. Dit is des te meer het geval gezien de toename van de armoede en de ongelijkheid in de wereld. Deze doelstelling zal worden nagestreefd in de nieuwe strategie, waarin meer de nadruk gelegd zal worden op het opbouwen van de veerkracht van de gemeenschap.

NIeuwe strategie

Hoe gaan we dit doen? Onze strategische koers geeft aan hoe wij de missie van Oikocredit willen verwezenlijken om de volgende doelstellingen te bereiken: 

  • Een holistische benadering van de ondersteuning van gemeenschappen opbouwen.
  • De gemeenschappen van partners/begunstigden en investeerders dichter bij elkaar brengen door een directere band.
  • Bevordering van een lokaal georganiseerde en wereldwijd verbonden beleggersbeweging.

Gemeenschappen ondersteunen

Een belangrijk element van de nieuwe strategie is de innovatieve focus op het opbouwen van veerkracht binnen de gemeenschap. Samen met onze bestaande partners die zich focussen op gemeenschappen onderzoeken we wat er nodig is om de veerkracht van een gemeenschap te vergroten. Zodra de behoefte is vastgesteld, ontwikkelen we samen interventies die aan die behoefte tegemoetkomen. Bijvoorbeeld door een gemeenschap te helpen toegang te krijgen tot kwalitatief goede, betaalbare gezondheidszorg en ziektekostenverzekering.

Vervolgens subsidieert Oikocredit het betrokken financiële product. Soms kunnen wij ook zorgen voor capaciteitsopbouw (of een andere organisatie kan zich bij ons aansluiten om dat te doen).
Indien nodig schakelen wij ook andere actoren in, zoals donoren of andere investeerders.

Wij hebben besloten deze aanpak eerst te testen op een aantal domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, water en sanitaire voorzieningen, die door onze partners zijn vastgesteld en die betrekking hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 3, 4, 6 en 11.
In deze vier domeinen zal gestart worden, en tegelijk wordt het werk voortgezet in de focussectoren financiële inclusie, landbouw en hernieuwbare energie.

Een klein aantal van deze gemeenschapsgerichte projecten die onze partners hebben geïdentificeerd wordt ondertussen al getest, met het oog op een volledigere uitvoering in 2022.
Er is al veel positieve feedback gekomen van partners die geïnteresseerd zijn om samen met Oikocredit dergelijke projecten te ontwikkelen.

Voorbeeld strategie

Een voorbeeld van deze nieuwe aanpak is het partnerschap met Opportunity dat eind 2021 is gestart om de kwaliteit van het onderwijs in Ghana, Kenia, Nigeria, Senegal en Uganda te verbeteren.
In vele Afrikaanse landen wordt het onderwijs, vooral in het lager onderwijs, niet door de staat maar door openbare scholen verstrekt. Deze scholen worden gefinancierd met schoolgeld dat wordt betaald door de ouders, die vaak leningen moeten aangaan voor dit onderwijs. Zij kunnen het schoolgeld immers niet in één keer betalen, maar kunnen de lening in de loop van de tijd terugbetalen.

Hoewel wij wensen dat elk kind in de wereld toegang heeft tot gratis onderwijs van goede kwaliteit, is dit niet altijd het geval. Totdat dit werkelijkheid wordt, werkt Oikocredit samen met haar partners om een financieringstekort te helpen oplossen.

Oikocredit en Opportunity International richten zich op financiële instellingen die gemeenschappen met lage inkomens bedienen. Oikocredit zal financieel kapitaal verstrekken en Opportunity zal zorgen voor capaciteitsopbouw voor zowel de financiële instelling als voor de scholen.
De samenwerking zal essentiële middelen verschaffen, waaronder leningen voor schoolverbeteringen zoals klaslokalen, toiletten, slaapzalen, leraren en vervoer. Bovendien zullen aan de ouders leningen voor schoolgeld worden verstrekt, zodat de leerlingen de lessen kunnen blijven volgen.

Labels
OC België Onze aanpak

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2022

december

november

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari