Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Oikocredit. We hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen we uit hoe OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (“Data Controller”) en haar steunorganisaties of dochterondernemingen wereldwijd ("Oikocredit International" of “Oikocredit”) omgaan met uw persoonsgegevens.

Steunorganisaties (of “Support Associations”) zijn onafhankelijke rechtspersonen, wier rol is om het publieke bewustzijn van de activiteiten van Oikocredit te bevorderen en, naar het oordeel van Oikocredit, de betrokkenheid van investeerders te vergemakkelijken. Hun toegang tot uw gegevens is beperkt tot wat noodzakelijk is met betrekking tot de lokale investeerders, onder specifieke overeenkomsten en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Een naam of een rijksregisternummer zijn bijvoorbeeld duidelijk persoonsgegevens. Andere informatie is op zichzelf misschien geen persoonsgegeven (bv. nationaliteit), maar wordt wel persoonlijk als het gecombineerd wordt met andere informatie (bv. nationaliteit gekoppeld aan een naam).

Waarom heeft Oikocredit International mijn persoonsgegevens?

Wij beschikken over uw persoonsgegevens om de contracten die Oikocredit International ("Data Controller”) met u heeft gesloten te kunnen uitvoeren (rechtsgrondslag: Art. 6 (1) b) AVG), evenals om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (rechtsgrondslag: Art. 6 (1) c) AVG), zoals de “ken-uw-klant”-regels. Daarnaast willen we u op de hoogte houden van het werk van Oikocredit International door u nieuwsbrieven of andere gespecialiseerde mailings te sturen; we beschikken over uw gegevens als u ervoor kiest om u aan te melden voor deze mailings (op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) a) AVG). In sommige gevallen gebruiken we uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, namelijk het beschermen van onze rechten of eigendommen en het instellen, uitoefenen en verdedigen van rechtsvorderingen (rechtsgrondslag: Art. 6 (1) f) AVG).

In detail:

Gegevens van klanten van Oikocredit International (waaronder Leden, Investeerders en Partners)

We hebben de volgende soorten gegevens:

1. Gegevens over wie een persoon is:
 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • De gegevens op het identiteitsbewijs van een persoon
 • De rol van een persoon in een bedrijf, indien van toepassing (bijvoorbeeld uiteindelijke begunstigde, wettelijke vertegenwoordiger, directeur of garant)
 • Als u een investeerder bent die investeert ten behoeve van een kind, dan hebben wij de naam en geboortedatum van het kind en het identiteitsbewijs van het kind

We hebben deze gegevens omdat:

 • We uw identiteit moeten kennen om het contract dat we met u hebben gesloten te kunnen uitvoeren
 • We moeten uw identiteit kennen en, in het geval van een rechtspersoon, de identiteit van de directeurs, het topmanagement, vertegenwoordigers en de uiteindelijke begunstigden om te voldoen aan de wettelijke vereisten, bijvoorbeeld van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) - daarom vragen we kopieën van identiteitsbewijzen op
2. Transactiegeschiedenis, bijvoorbeeld:
 • Naam en rekeningnummer van de persoon die opdracht geeft voor een betaling
 • Rekeningnummer van de persoon die een betaling ontvangt
 • Aankoop en verkoop van participaties

We hebben deze gegevens nodig om de betaling of opdracht uit te kunnen voeren, zoals vereist door de Wwft. 

3. Gegevens die nodig zijn om de integriteit van het financiële systeem en van de missie van Oikocredit International te waarborgen.

We maken gebruik van de diensten van een externe dienstverlener om in publiek beschikbare bestanden te verifiëren of zakendoen met een investeerder, lid of partner (inclusief, indien van toepassing, directeurs, topmanagement, vertegenwoordigers of uiteindelijke begunstigden) aanvaardbaar is in het licht van onze wettelijke verplichtingen en onze missie. De gegevens die we verkrijgen kunnen zijn:

 • Strafrechtelijke of civielrechtelijke geschiedenis uit publieke registers van rechtbanken
 • Aanwezigheid op nationale, Europese of internationale sanctielijsten
 • Negatieve berichtgeving in de media

We bekijken de screenings met een kritisch oog en houden er altijd rekening mee dat ze onvolledig of irrelevant kunnen zijn. In alle gevallen gebruiken we deze middelen alleen om vast te stellen dat een persoon:

 • Geen fraude heeft gepleegd of anderszins een risico vormt voor de financiële sector
 • Niet op nationale, Europese of internationale sanctielijsten staat - als dat het geval is, zullen we een transactie niet uitvoeren
 • Niet betrokken is bij activiteiten die onverenigbaar zijn met de missie van Oikocredit International
4. Gevoelige persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld:
 • Strafrechtelijke gegevens
5. Openbaar beschikbare persoonsgegevens, bijvoorbeeld:
 • Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers uit het relevante nationale register van de kamer van koophandel of het kadaster
 • Gegevens uit andere publieke bronnen zoals de relevante nationale kredietbureaus, insolventieregisters, kranten, het internet of sociale media

We gebruiken dergelijke gegevens om bijvoorbeeld te controleren:

 • Of de gegevens van leden, investeerders en partnerorganisaties actueel zijn ten opzichte van de gegevens in het openbare handelsregister
 • Als een potentiële partnerorganisatie onderpand aanbiedt als onderdeel van de leningaanvraag controleren we in het relevante kadaster wie de eigenaar van het onroerend goed is, wat de geschatte waarde ervan is en of er bestaande hypotheken op rusten
 • Als onderdeel van het goedkeuringsproces voor financiering aan partners, kunnen onze medewerkers kijken naar informatie die publiekelijk online beschikbaar is om te zien of er iets is waarmee rekening moet worden gehouden bij het overwegen van de financieringsaanvraag - op dezelfde manier kunnen medewerkers kijken naar dergelijke informatie als onderdeel van het goedkeuringsproces om lid of investeerder te worden
6. Gegevens voor de promotie van het werk van Oikocredit International.

Om haar werk te promoten, maakt Oikocredit International foto's van personen die klant zijn, personeel of andere personen die gerelateerd zijn aan onze partners, investeerders en personeel van ondersteunende verenigingen, met toestemming van deze personen. De foto's worden gebruikt door Oikocredit International en ondersteunende organisaties om publicaties te maken die ons werk promoten.

Gegevens van webbezoekers (inclusief het gebruik van Mijn Oikocredit als u een investeerder bent)

Mensen bezoeken onze websites om verschillende redenen: om meer over ons te weten te komen, om een vraag te stellen of om zich in te schrijven voor een nieuwsbrief, om te investeren via onze online opties (bijvoorbeeld o.a. in België, Frankrijk en Zweden) of om hun account in Mijn Oikocredit te beheren. In alle gevallen verzamelen we bepaalde gegevens, bijvoorbeeld:

 • IP-adres: het internetadres van uw computer of mobiele telefoon, dat nodig is om ervoor te zorgen dat apparaten met elkaar kunnen communiceren - soms is het mogelijk om te achterhalen wie er achter een bepaald IP-adres zit (vooral wanneer een IP-adres wordt gecombineerd met andere gegevens); wanneer de enige gegevens van een webbezoeker echter het IP-adres is, is voor het achterhalen van de identiteit van een persoon toestemming van een rechtbank nodig
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website: op welk tijdstip de door een IP-adres aangeduide persoon welke webpagina's heeft bezocht of zoekopdrachten heeft uitgevoerd
 • Als u een aanvraag verstuurt via een online formulier of zich inschrijft voor het ontvangen van een nieuwsbrief, beschikken we ook over de gegevens die u op dat formulier invult. Meestal is dit uw naam en e-mailadres, zodat we contact met u kunnen opnemen of u de nieuwsbrief kunnen sturen
 • Gegevens over uw login op Mijn Oikocredit: op welk tijdstip de persoon geïdentificeerd met de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingelogd op Mijn Oikocredit
 • Het apparaat dat u hebt gebruikt om onze websites of apps te bezoeken
 • Cookies
 • Uw cookie-instellingen

We gebruiken deze gegevens als volgt:

 • We slaan de IP-adressen op om fraude te voorkomen  
 • We plaatsen verschillende soorten cookies op uw computer - kleine tekstbestanden bestaande uit letters en cijfers: deze houden gegevens bij over de websites die u bezoekt en kunnen uw voorkeuren onthouden, zoals de taal of uw gebruikersnaam
 • Cookies vertellen ons welke pagina's u hebt bekeken op de websites van Oikocredit - wij kunnen u dan informatie tonen die daarop is afgestemd
 • We zien ook welk apparaat u hebt gebruikt om onze website te bezoeken - een mobiele telefoon, pc of tablet -, evenals het besturingssysteem en de versie van de browser die u gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de inhoud goed is geformatteerd voor uw apparaat
 • Sommige cookies zijn vereist voor het functioneren van een website, andere niet. Als u alleen functionele cookies wilt toestaan, pas dan uw cookie-instellingen hier aan: https://www.oikocredit.be/nl/cookieverklaring
 • Al onze websites worden gehost door een derde partij gevestigd in Nederland. Als u onze website bijvoorbeeld vanuit India bezoekt, worden uw gegevens in Nederland opgeslagen

Gegevens van personen die met ons communiceren op onze sociale media accounts

We zijn actief op sociale media zoals Facebook en LinkedIn, bijvoorbeeld. Op deze platforms delen we campagnes en informatie over Oikocredit met iedereen die geïnteresseerd is. Als u een openbaar bericht achterlaat, bewaren we dus gegevens over u via onze accounts op deze media.

We gebruiken knoppen van sociale media zoals de knoppen ‘vind ik leuk’ of ‘delen’ op Facebook. Sociale mediaplatforms zoals Facebook kunnen via dergelijke knoppen uw like- of deelgedrag volgen. We houden dit zelf niet bij. Voor meer details, kijk op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum


Gegevens van sollicitanten

Als u bij Oikocredit solliciteert, stuurt u een motivatiebrief en een cv. Bijgevolg hebben wij de gegevens die op deze documenten staan. Als u uw sollicitatie via het online formulier hebt ingediend, hebben we naast de informatie die u nodig had om het formulier in te vullen ook het IP-adres van uw apparaat.

Daarnaast moeten we er als financiële instelling voor zorgen dat al onze medewerkers de vereiste integriteit hebben. Daarom voeren we, voordat we een sollicitant een job aanbieden, een antecedentenonderzoek uit om er zeker van te zijn dat er geen relevante strafrechtelijke veroordelingen of andere factoren zijn die een risico vormen voor Oikocredit International. We controleren publiek beschikbare archieven via de diensten van een externe dienstverlener.

Met wie deelt Oikocredit International uw gegevens?

We delen – uw persoonsgegevens enkel met anderen om een contract te faciliteren dat we met u of uw organisatie hebben gesloten, om te voldoen aan de wet, om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen of zoals anderszins wordt vermeld in deze Privacyverklaring.

Banken

Voor het verzenden en ontvangen van betalingen maken we gebruik van de diensten van gereguleerde banken. Deze banken ontvangen de gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, die nodig zijn om de overschrijving te doen. Deze banken zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens veilig te behandelen.

Overheidsinstanties

In principe kunnen we door Nederlandse overheidsinstanties verplicht worden om persoonsgegevens door te geven, op grond van verplichtingen die zijn vastgelegd in wetten zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Dienstverleners

Soms maken we gebruik van de diensten van andere bedrijven. We huren bijvoorbeeld bedrijven in om uw jaarlijkse rekeningafschriften per post te versturen of om onze IT-systemen te hosten en te ontwikkelen. In dergelijke gevallen delen we alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de taak uit te voeren en sluiten we een contract met de dienstverlener waarin we eisen dat deze uw gegevens beschermt. In het bijzonder kunnen we met uw toestemming Matomo gebruiken (art. 6 (1) a AVG) om uw interesses beter te begrijpen en onze website voortdurend te verbeteren. De provider is InnoCraft, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland.

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen buiten de EU

In het geval dat we persoonlijke gegevens doorgeven aan derde landen buiten de EU, zorgen we voor een passend niveau van gegevensbescherming door middel van contractuele maatregelen wanneer het beschermingsniveau door de EU-commissie niet passend is bevonden – namelijk door het gebruik van Bindende Bedrijfsregels (BCR) en Standaardcontractbepalingen (SCC) dienovereenkomstig. U hebt het recht om een kopie van deze contracten te ontvangen.

Hoe deelt Oikocredit International gegevens intern?

Wat betreft de gegevens van personen die verbonden zijn aan onze partners (geen leden, investeerders of sollicitanten), worden alleen gegevens die zijn verzameld voor het opstellen en beoordelen van financieringsvoorstellen, inclusief ‘ken-uw-klant’-vereisten, soms behandeld door onze collega's in onze regionale of landenkantoren. Dit is het geval wanneer de financieringsaanvraag afkomstig is van een van deze kantoren, of wanneer de risicobeoordeling van een financieringsvoorstel wordt ondersteund door gespecialiseerd personeel in een van deze kantoren. Al onze kantoren, waar ze ook gevestigd zijn, zijn onderworpen aan ons gedeeld beleid voor gegevensbescherming, met inbegrip van technische vereisten voor het beveiligen van gegevens.

Hoe beschermt Oikocredit International uw gegevens?

We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang. Onze systemen worden beschermd door een combinatie van fysieke en elektronische toegangscontroles, firewalltechnologie en andere beveiligingsmaatregelen. Wij handhaven gescheiden toegang tot systemen om ervoor te zorgen dat de enige medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens, degenen zijn die het doel waarvoor u uw gegevens met ons hebt gedeeld, faciliteren. IT-beheerders met bredere toegang ondertekenen aanvullende overeenkomsten die hen verplichten om uw gegevens te beschermen. We eisen dezelfde beveiligingsnormen van onze dienstverleners.

Hoe lang bewaart Oikocredit International uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze verwerken. We verkrijgen uw gegevens alleen om een overeenkomst die we met u hebben te faciliteren, met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld:

 • Als u een overeenkomst met ons hebt (bijvoorbeeld als investeerder, lid of partner), bewaren we persoonsgegevens zo lang als de wet dat vereist. Afhankelijk van de documentatie varieert deze periode tussen vijf en zeven jaar nadat onze zakelijke relatie is beëindigd.

 • Nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven bevatten een link om u uit te schrijven. We verwijderen uw e-mailadres nadat u bent uitgeschreven. Houd er rekening mee dat, om technische redenen, als u zich meer dan eens abonneert op een nieuwsbrief, u evenveel exemplaren van de nieuwsbrief ontvangt en u zich moet afmelden via de link voor elk exemplaar dat u ontvangt.

 • Als u solliciteert naar een job, bewaren we uw gegevens niet langer dan vier weken nadat we de betreffende functie hebben ingevuld. Als u ermee instemt dat uw sollicitatie wordt opgeslagen voor toekomstige mogelijkheden, bewaren we uw gegevens 12 maanden nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uw rechten

U hebt het recht van inzage van uw persoonsgegevens
U kunt een verzoek indienen om te bekijken welke persoonsgegevens wij van u hebben en om meer informatie te vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.


U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid
U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die door ons verwerkt worden op basis van uw toestemming of met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

U hebt het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen
U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als u van mening bent dat deze onjuist of onvolledig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben. Bovendien kunt u, als er voor ons geen wettelijke grond is om over uw persoonsgegevens te beschikken, verzoeken om deze te laten verwijderen. Of u kunt de toestemming die u ons eerder hebt gegeven om over uw gegevens te beschikken, intrekken. U kunt bijvoorbeeld verzoeken om u af te melden voor de nieuwsbrief. In dat geval verwijderen we de persoonsgegevens die we hebben om u de nieuwsbrief te sturen. Als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren, kunnen we deze niet op uw verzoek verwijderen. We zullen u informeren als dit het geval is.

U hebt het recht op beperking van de gegevensverwerking
In bepaalde omstandigheden kunt u een “beperking” van de gegevensverwerking eisen, waardoor de gegevensverwerking bevroren wordt. Wij mogen de persoonsgegevens dan alleen nog maar opslaan maar mogen geen andere verwerkingsactiviteiten uitvoeren. U kunt een dergelijke beperking bijvoorbeeld eisen wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist. Dan wordt de gegevensverwerking bevroren gedurende een periode die u in staat stelt om de juistheid ervan te controleren.

U hebt het recht van bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking op basis van onze rechtmatige belangen op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende rechtmatige gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek sturen naar privacy@oikocredit.org of naar het onderstaande fysieke adres. Geef aan wat uw relatie is met Oikocredit International (bv. investeerder, vertegenwoordiger van een partner of lid, enz.). Als u een verzoek tot inzage, gegevenswissing of correctie indient, voeg dan een kopie toe van uw identiteitsbewijs (zoals een paspoort) zodat we uw identiteit kunnen verifiëren. Overweeg om de gevoelige velden in uw identiteitsdocument (zoals de biometrische gegevens, indien toepasselijk) te redigeren. U ontvangt binnen vier weken een schriftelijk antwoord.

Als u toestemming hebt gegeven, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken (zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken).

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder de dichtstbijzijnde autoriteit, als u van mening bent dat we de AVG of andere wetten inzake gegevensbescherming hebben geschonden.

Oikocredit International kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring

Oikocredit kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen aankondigen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring worden opgeslagen in onze archieven. Als u een oudere versie van de privacyverklaring wilt bekijken, neemt u contact op met privacy@oikocredit.org. Deze versie is bijgewerkt in november 2023.

Meer informatie

Vragen over deze privacyverklaring of over onze diensten kunt u richten aan privacy@oikocredit.org. U kunt ons ook per post bereiken op het volgende adres:

T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Oikocredit International
Postbus 2136
3800 CC Amersfoort
Nederland