De aanpak van Oikocredit

Leningen en investeringen

Via de tussenschakel van lokale microfinancieringsinstellingen verleent onze internationale coöperatie kredieten aan kleine zelfstandige ondernemers in het globale Zuiden. Oikocredit verleent ook rechtstreeks leningen aan commerciële coöperaties, met name in de landbouw- en fairtrade-sector. Daarnaast participeert Oikocredit in het kapitaal van KMO’s.

Lees hier enkele verhalen over onze aanpak

Sociale benadering van partners

Waar mogelijk worden leningen verleend in lokale munt. Belangrijk daarbij is dat Oikocredit alle risico op wisselkoersverlies voor haar eigen rekening neemt.

Sociale performantie

Het beheer van sociale performantie is een absolute prioriteit voor Oikocredit. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze steun daadwerkelijk de levensomstandigheden verbetert van kansarmen in het globale Zuiden.

Werken in partnerschap

Alles wat we ondernemen, doen we in een gelijkwaardige relatie met onze partners. Daarbij baseren we ons op een diepgaande marktkennis via het netwerk van onze lokale medewerkers.

Strategie 2022-2026

Op basis van onze missie en visie heeft onze strategie voor 2022-2026 een gemeenschapsgerichte aanpak. 
Een veranderend klimaat, milieuvervuiling, natuurrampen en wereldwijde en lokale gezondheidscrises kunnen niet worden genegeerd. Wij willen mensen met een laag inkomen in staat stellen weerbaarder te worden tegen de toenemende onzekerheid. Door ons te richten op het bevorderen van veerkracht kunnen we via onze partners de impact vergroten op gemeenschappen met lage inkomens. Wij geloven dat individuele veerkracht toeneemt door meer duurzame veerkracht op gemeenschapsniveau te realiseren. Lees hier meer info over onze strategie

logo NL 45 jaar goud.png

.
Meer  dan 45 jaar ervaring en evenveel jaren positieve ervaringen leren ons dat het financieren van duurzame ontwikkeling daadwerkelijk vruchten afwerpt.

Onze impact