Extra SDG's

Aan welke SDG’s levert Oikocredit ook nog een bijdrage?

 
SDG-icon-NL-RGB-03.jpg Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. Oikocredit werkt niet actief aan deze SDG, maar wel door synergie. Wanneer er bijvoorbeeld investeringen gedaan worden voor schoon koken in plaats van koken op een open vuur, dan is er minder luchtverontreiniging. Hierdoor worden minder mensen en kinderen ziek en zijn er minder sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging.

Lees meer over wat Oikocredit doet ten voordele van Clean cooking en toegang tot energie voor mensen op het platteland in Afrika

 
SDG-icon-NL-RGB-04.jpg Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Ook aan deze SDG werkt Oikocredit gedeeltelijk mee. Er zijn enkele investeringen in onderwijs. Er is ook een grote synergie die wellicht nog belangrijker is dan de rechtstreekse financiering van onderwijsprogramma’s voor kansarme kinderen: de financiële steun die Oikocredit verleent aan vele duizenden vrouwen via kleine kredieten. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen hun geld veel vaker dan mannen aan hun gezin besteden. Ze kiezen er bijvoorbeeld voor om geld eerder uit te geven aan onderwijs voor hun kinderen en aan gezonde voeding.

Dat financiële steun aan vrouwen zorgt dat kinderen naar school kunnen gaan, lees je hier. In Uganda steunt Oikocredit de Uganda Microcredit Foundation, die aan ondernemende vrouwen toegang tot financiering biedt en ook een school oprichtte: the New Africa Education Centre. Dankzij microkredieten kan Filder haar school laten groeien en krijgen jongeren in Brazilië een schoolbeurs.

 
SDG-icon-NL-RGB-06.jpg Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan duurzaam waterbeheer en verhoogde waterkwaliteit. Door synergie levert Oikocredit hier een bijdrage: er is minder verontreiniging van water door onze investeringen in biolandbouw, schone kookkacheltjes en zonnepanelen. 

Enkele voorbeelden: Cooparm richt zich op de productie van hoogwaardige Fairtrade en biologische koffie voor de internationale markt. Domingo in Guatemala kweekt biologische koffiebonen. Fourth Partner Energy zorgt voor waterbesparing dankzij meer zonnepanelen. Sinds 2019 is African Clean Energy een van onze partners. Ze bieden aan hun klanten een hybride fornuis met een aandrijving op zonne-biomassa dat wordt betaald via pay-as-you-go-financiering en op die manier zorgt voor minder vervuiling. 

 
SDG-icon-NL-RGB-12.jpg Onze consumptie-maatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. Aan deze doelstelling levert Oikocredit een bijdrage door investeringen in duurzame landbouw en capaciteitsopbouw. Een deel van onze landbouwpartners zijn bio gecertificeerd.

Meer informatie over onze investeringen in de landbouwsector lees je hier. Boeren krijgen leningen en prefinanciering van hun oogst, maar ook capaciteitsopbouw. Zoals bijvoorbeeld PaulDomingo en Elber

 
SDG-icon-NL-RGB-13.jpg Er moet dringend actie genomen worden om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden, want de klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom zijn extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot te reduceren. Oikocredit vindt dit erg belangrijk en richtte daarom een 3e pijler op voor haar investeringen: hiernieuwbare energie. Dit ook naar aanleiding van de oproep van Paus Franciscus om zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Lees meer over wat Oikocredit doet voor meer hernieuwbare energie. Als voorbeeld: Oikocredit investeert samen met FairClimateFund in biogas voor boeren.

 

SDG-icon-NL-RGB-14.jpg

SDG-icon-NL-RGB-15.jpg
Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen. En bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Aan deze twee SDG’s levert Oikocredit een kleine bijdrage door investeringen in duurzame landbouw: landbouworganisaties krijgen financiële ondersteuning en capaciteitsopbouw. Ook investeringen in schoon koken dragen bij aan minder verontreiniging.

Lees meer over onze investeringen in duurzame landbouw.
En sinds 2019 investeert Oikocredit in ACE. Hun klanten kunnen een fornuis op zonne-biomassa kopen dat wordt betaald via pay-as-you-go-financiering. Deze kachel kan mobiele telefoons opladen en licht genereren tijdens het koken, zonder veel brandstof te verbruiken of de omgeving te vervuilen. 

 

SDG-icon-NL-RGB-16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit. 
Oikocredit vindt het belangrijk om op een goede manier met haar partners en klanten om te gaan. Onze partners worden gescreend en opgevolgd. Een groot deel van onze partners volgen de Client Protection Principles standards. Ook naar onze aandeelhouders is er een grote transparantie en open communicatie. 

Onze Indonesische partner Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) hanteert de principes van de Smart Campaign (artikel in het Engels) voor een betere bescherming van de klanten bij het toekennen van een microkrediet.
Oikocredit heeft de richtlijnen van GOGLA onderschreven (video in het Engels). GOGLA is een organisatie die zich inzet voor een verantwoorde off-grid-zonne-energie-sector, en heeft een Gedragscode voor de bescherming van off-grid zonne-energie verbruikers ontwikkeld.
In onze publicaties zoals het impact report en jaarverslag kan u nalezen wat er met uw investering gebeurt. In het partneroverzicht krijgt u informatie over alle partners waarin Oikocredit investeert. 

Meer over de SDG's

Lees je graag wat algemene info over de SDG's?

Via deze link lees je meer over "de SDG's van Oikocredit", een overzicht van de SDG's waaraan Oikocredit de grootste bijdrage levert.