Microkrediet

Wereldwijd hebben meer dan 1 miljard mensen onvoldoende toegang tot financiële diensten.

Deze mensen hebben geen mogelijkheid om een bankrekening te openen, geld over te schrijven, een spaarboekje te hebben of een kleine lening aan te gaan. Op die manier bestaat er voor hen quasi geen mogelijkheid om een bedrijfje op te starten of iets te ondernemen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Het is op dit vlak dat het systeem van microfinanciering kansen biedt.

Krediet kunnen opnemen is een mensenrecht

Muhammad Yunus Winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 2006

Oikocredit vult een leemte in

Microfinanciering is gericht op financiële inclusie van mensen die uitgesloten zijn van het klassieke financieel systeem. Dit kan zijn omdat ze in een regio leven waar nog geen financiële diensten bestaan, omdat ze te arm zijn om er toegang toe te krijgen of omdat ze tot een gediscrimineerde minderheid behoren.

Oikocredit is een van de belangrijkste privéspelers wereldwijd op de markt van de microfinanciering. Via de tussenschakel van lokale microfinancieringsinstellingen verleent onze internationale coöperatie kredieten aan kleine zelfstandige ondernemers in het globale Zuiden.

Een cruciale rol

Vaak is een lening van € 100 à € 500 in het Zuiden al voldoende om ermee een rendabele economische activiteit op te starten. 

Lees meer over de cyclus van microfinanciering