De 3 pijlers van Oikocredit

Oikocredit legt zich in ontwikkelingslanden toe op 3 sectoren:

Alle activiteiten die we ontwikkelen in deze domeinen kaderen volledig in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

In België focust Oikocredit zich momenteel op de financiering van hernieuwbare energieprojecten.

Oikocredit en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen