De 3 pijlers van Oikocredit

Oikocredit legt zich in het globale Zuiden toe op 3 sectoren:

Alle activiteiten die we ontwikkelen in deze domeinen kaderen volledig in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

Video: de missie en strategie van Oikocredit