Duurzame landbouw en fair trade

Een kwart van de allerarmsten leeft wereldwijd in rurale gebieden. Zeer veel van deze mensen, zoals boeren en seizoenarbeiders, hangen af van landbouwactiviteiten om te kunnen overleven.

Een cyclisch en onvoorspelbaar inkomen zorgt ervoor dat boeren moeilijk een lening kunnen verkrijgen. Levensbelangrijke verzekeringen tegen de gevaren van overstroming, droogte of orkanen bestaan er nauwelijks. En het gebrek aan kennis omtrent nieuwe landbouwtechnieken zorgt voor een onevenwichtige concurrentie met grote commerciële landbouwbedrijven.

Om tegemoet te komen aan deze problemen, financiert Oikocredit rurale microfinancieringsinstellingen en ook landbouworganisaties. Zoals bijvoorbeeld coöperaties van boeren die zich samen organiseren om zo hun lokale economische leefbaarheid te versterken en te kunnen genieten van collectieve voorzieningen.

Sinds januari 2014 heeft Oikocredit deze pijler versterkt door er een aparte eenheid voor op te richten. Deze eenheid, gebaseerd in Lima, richt zich onder leiding van directeur Frank Rubio specifiek op de ondersteuning van landbouworganisaties.

Oikocredit is al meer dan 20 jaar lid van de Internationale Fair Trade Organisatie


Volg ons op: