Duurzame landbouw en fair trade

Een kwart van de allerarmsten leeft wereldwijd in rurale gebieden. Zeer veel van deze mensen, zoals boeren en seizoenarbeiders, zijn afhankelijk van landbouwactiviteiten om te kunnen overleven.

Een onregelmatig en onvoorspelbaar inkomen zorgt ervoor dat boeren moeilijk een lening kunnen verkrijgen. Levensbelangrijke verzekeringen tegen de gevaren van overstroming, droogte of orkanen bestaan er nauwelijks. Door, omwille van verschillende redenen, geen kansen te krijgen om een bijkomende opleiding te volgen over nieuwe landbouwtechnieken, worden ze geconfronteerd met een onevenwichtige concurrentie van grote commerciële landbouwbedrijven. 

Om tegemoet te komen aan deze problemen, financiert Oikocredit rurale microfinancieringsinstellingen en ook landbouworganisaties. Zoals bijvoorbeeld coöperaties van boeren die zich samen organiseren om zo hun lokale economische leefbaarheid te versterken en te kunnen genieten van collectieve voorzieningen.

Oikocredit is al meer dan 20 jaar lid van de Internationale Fair Trade Organisatie