Vrouwen bereiken

Wereldwijd kiest Oikocredit ervoor om een bijzondere aandacht te geven aan projecten die gedragen worden door vrouwen. In het Zuiden hebben vrouwen vaak minder kansen op onderwijs en ze hebben weinig tot geen eigendommen. Vrouwen worden extra sterk getroffen door (kans)armoede. Daarnaast spelen ze vaak een cruciale rol wanneer het op ontwikkeling aankomt.

Zo zien we dat vrouwen de winsten uit inkomsten in de eerste plaats investeren in de verbetering van hun behuizing en sanitaire voorzieningen, in betere voeding, in onderwijs voor de kinderen, in gezondheidszorg. Aldus komt de meerwaarde die vrouwen genereren uit hun economische activiteiten ten goede van hun hele familie en de bredere samenleving. 

Oikocredit is er van overtuigd dat investeren in vrouwen in grote mate bijdraagt tot het bestrijden van armoede. Daarom investeert Oikocredit het belegde geld van onze aandeelhouders in partners die zich focussen op het stimuleren van financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van vrouwen. Want met het geld dat zij verdient, krijgt de vrouw een stem in wat er gebeurt met haar geld. Dit gevoel van gelijkwaardigheid geeft haar zelfvertrouwen.
En dát geeft haar een sterkere positie in de samenleving. 

Marilou Pantua-Juanito, Oikocredits Capacity Building & Social Performance Coordinator in Zuidoost-Azië: "Door te investeren en samen te werken met zorgvuldig geselecteerde partners, biedt Oikocredit vrouwen met een laag inkomen gelijke kansen op toegang tot betaalbare financiële en niet-financiële diensten van hoge kwaliteit. Financiële inclusie helpt vrouwen hun volledige potentieel te ontwikkelen, zodat ze onafhankelijker worden, meer zelfvertrouwen krijgen en beter in staat zijn beslissingen te nemen en effectieve managers en gemeenschapsleiders te zijn. Met een groter gevoel van eigenwaarde kunnen vrouwen zich losmaken van traditionele rolpatronen."