Hernieuwbare energie

De ruime ervaring die Oikocredit jarenlang opgebouwd heeft inzake sociale ondersteuning en vorming passen we toe bij onze partners in de sector van hernieuwbare energie.

Oikocredit tekende al in 2014 het ‘Global Investor Statement on Climate Change’ als onderdeel van de UN top.

Met de uitbouw van deze pijler binnen onze werking, willen we eerst en vooral ons werk sterk laten aansluiten bij de resultaten van de VN Klimaattop in Parijs in 2015, met focus op ontwikkelingsdoelstelling 7 van de SDG's: toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. 

We richten ons daarbij op kleinschalige energieprojecten met een heel grote sociale en ecologische meerwaarde.

Wil je meer weten over onze impact op het vlak van hernieuwbare energie? 
Download het impact rapport >

Alleenstaande (off-grid) zonne-energieprojecten

RE-BAO-CI-11

Het zijn kleinere projecten waar elektriciteit opgewekt wordt om in plaatselijke behoeften te voldoen. 

  • thuissystemen op zonne-energie
  • mini-netwerken: uitgebreidere systemen voor huishoudens
  • zonne-energie voor productie-doeleinden: bijv. om irrigatiepompen aan te drijven

Op de foto zie je Tenan Silue. Hij kocht van Baobab een solar home system, met een zonnepaneel, een batterij met oplaadmogelijkheden en drie lampen.

On-grid projecten

Projecten met aansluiting op het net steunen wij alleen maar als gemeenschappen met lage inkomens er echt direct voordeel aan hebben.

  • zonne-, wind, waterkracht- en biomassa energie-projecten
  • grotere zonnesystemen voor grootverbruikers zoals bijv. een ziekenhuis, een hogeschool

Schone kookvoorzieningen

Deze sector vormt een grote uitdaging en houdt een belangrijke sociale en ecologische meerwaarde in. Hiermee vervullen wij alweer een voortrekkersrol.

2,4 miljoen mensen hebben geen toegang tot schone kookvoorzieningen en gebruiken kerosine of houtskool om te koken, met aanzienlijke schadelijke gevolgen voor hun gezondheid en de omgeving. 

  • 1 kg houtpellets levert dezelfde efficiëntie als 7 kg houtskool
  • pellets kunnen gemaakt worden van afval alsook van boom- takken en twijgen
  • dankzij de efficiëntie van de kookkachels wordt schadelijke uitstoot heel sterk beperkt
Clean cooking en toegang tot energie voor mensen op het platteland in Afrika