Een nieuwe pijler

Oikocredit tekende al in 2014 het ‘Global Investor Statement on Climate Change’ als onderdeel van de UN top.

Halfweg 2014 richtte Oikocredit een nieuwe afdeling op rondom Hernieuwbare Energie, onder leiding van David ten Kroode, haar eerste financieringsexpert op het gebied van hernieuwbare energie.

In nauwe samenwerking met het gehele Oikocredit-netwerk, verspreid over 63 landen wereldwijd, gaat David ten Kroode actief op zoek naar hernieuwbare energieprojecten in partnerlanden, om ze vervolgens te helpen in hun ontwikkeling.

Momenteel wordt er al geïnvesteerd in:

  • Infrastructuurprojecten die zorgen voor hernieuwbare energie op het elektriciteit netwerk. In dergelijke projecten investeert Oikocredit $ 5 à $ 10 miljoen
  • Kleinere projecten waar elektriciteit opgewekt wordt om in plaatselijke behoeften te voldoen. Alhoewel deze projecten meestal minder economische waarde hebben dan de eerste categorie, leveren ze vaak een zeer grote sociale en ecologische meerwaarde op

De ruime ervaring die Oikocredit heeft opgebouwd inzake sociale ondersteuning van partnerorganisaties passen we nu uiteraard ook toe bij onze partners in het domein van hernieuwbare energie.


Volg ons op: