Sociale performantie

Bereiken we de juiste mensen? Zorgen we ook echt voor positieve verandering in hun leven en in hun gemeenschap?

Om deze zogenoemde 'social performance' te meten, volgen we bij onze partners een aantal belangrijke indicatoren op:

    • duurzaamheid
    • groei in werkgelegenheid
    • diensten die worden aangeboden

Zo biedt een groot aantal van onze partners trainingen, microverzekeringen en spaarleningen aan hun klanten. Voor ons vanzelfsprekend, in het globale Zuiden niet altijd.

Een meerderheid van onze partners heeft een duurzaamheidsbeleid.

De competenties van onze partners versterken

Onze partners worden vaak geconfronteerd met veel meer dan louter financiële uitdagingen. Vaak kregen ze niet de kans om competenties en kennis te ontwikkelen of om de juiste certificaten te behalen. Dit alles kan een ernstige bedreiging vormen voor hun sociale en economische perspectieven.

Alhoewel de kern van het werk van Oikocredit financieel van aard is, stellen we aan onze partners ook programma’s voor op vlak van capaciteitsversterking. Dit kan gaan over het verbeteren van systemen om informatie te beheren, het ontwikkelen van nieuwe producten en vormingen inzake commerciële of sociale vaardigheden.

Meer informatie hierover in ons jaarlijks impactrapport

Onze partners