Sociale performantie

Bereiken we de juiste mensen? En zorgen we ook echt voor positieve verandering in hun leven en in hun gemeenschap?

Om deze zogenoemde 'social performance' te meten, volgen we bij onze partners een aantal belangrijke indicatoren op:

    • duurzaamheid
    • groei in werkgelegenheid
    • diensten die worden aangeboden.

Zo biedt een groot aantal van onze partners trainingen, microverzekeringen en spaarleningen aan hun klanten. Voor ons vanzelfsprekend, in veel ontwikkelingslanden niet.

En een meerderheid van onze partners heeft een duurzaamheidsbeleid.

De competenties van onze partners versterken

Onze partners worden vaak geconfronteerd met veel meer dan louter financiële uitdagingen. Vaak is er nog een gebrek aan competenties, aan kennis, of gewoon aan de juiste certificaten. Dit alles kan een ernstige bedreiging vormen voor hun sociale en economische doelstellingen.

Alhoewel de kern van het werk van Oikocredit financieel van aard is, stellen we aan onze partners ook programma’s voor op het vlak van capaciteitsversterking. Dit kan gaan over het verbeteren van systemen om informatie te beheren, het ontwikkelen van nieuwe producten, vorming inzake commerciële of sociale vaardigheden, enzovoort.

Onze partners


Volg ons op: