Onze impact

Bereik van onze acties

  • We bereiken - via onze inclusieve-financieringspartners - 42,2 miljoen mensen die in kansarmoede leven: mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten, tot de markt.
  • 2,59 miljoen worden bereikt door Oikocredits landbouwpartners.
  • Onze duurzame-energiepartners bieden 121 000 huishoudens toegang tot duurzame energie.
  • We ondersteunen 519 partners, hoofdzakelijk in de meest achtergestelde regio’s. Onze focus ligt op de rurale gebieden zonder uitgebouwde dienstverlening.

In 2022 telden onze partners onder hun klanten in financiële inclusie:

  • 87% vrouwen
  • 67% mensen uit rurale gebieden

Meer feiten en cijfers >

Rurale gebieden bereiken

Een vierde van de allerarmsten wonen wereldwijd in rurale gebieden. Het simpelweg bereiken van deze mensen is op zich al een hele uitdaging. In de missie van Oikocredit staat het werken in rurale gebieden centraal: in elk land waar we aanwezig zijn, verzekeren we ons ervan dat de steun aan landbouwprogramma’s vervat zit in onze strategisch planning.

Vrouwen bereiken

Wereldwijd kiest Oikocredit ervoor om een bijzondere aandacht te geven aan projecten die gedragen worden door vrouwen. Vrouwen worden immers extra sterk getroffen door (kans)armoede. Vaak spelen ze ook een cruciale rol wanneer het op ontwikkeling aankomt.

Zo zien we dat vrouwen de winsten uit inkomsten in de eerste plaats investeren in de verbetering van hun behuizing en sanitaire voorzieningen, in betere voeding, in onderwijs voor de kinderen, in gezondheidszorg. Aldus komt de meerwaarde die vrouwen genereren uit hun economische activiteiten ten goede van hun hele familie en de bredere samenleving. 

Verhalen uit het veld >

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

de SDG's van Oikocredit.png

Impact bereiken komt voor Oikocredit steeds op de eerste plaats. We dromen van een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld en iedereen de mogelijkheid heeft eigen keuzes te maken om een waardig bestaan op te bouwen. Dat is ook het doel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die in 2015 opgesteld werden door de Verenigde Naties. Lees hier meer over de rol die Oikocredit speelt in het bereiken van deze doelstellingen.