Onze impact

Bereik van onze acties

  • We bereiken – via onze partners - 38,2 miljoen mensen die in kansarmoede leven: mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten, tot energie, tot de markt.
  • We zijn actief in 64 landen, hoofdzakelijk in de meest achtergestelde regio’s. Onze focus ligt op de rurale gebieden zonder uitgebouwde dienstverlening.

Op 31 december 2019 telden onze partners onder hun klanten in financiële inclusie:

  • 86% vrouwen
  • 63% mensen uit rurale gebieden

Rurale gebieden bereiken

Een vierde van de allerarmsten wonen wereldwijd in rurale gebieden. Nu is het simpelweg bereiken van deze mensen op zich al een hele uitdaging. Wat uitleg hieromtrent krijgen we van Diego Fernando-Concha, Directeur van PRISMA Microfinance, een van onze partners in Peru:

"Diensten leveren in stedelijke gebieden is stukken goedkoper en makkelijker. Ten eerste zijn de rurale gebieden fysisch moeilijker te bereiken. De geografische isolatie zorgt er bovendien voor dat klanten in rurale gebieden ook educatief benadeeld zijn. Daarom moeten we in deze gebieden starten met nieuwe opleidingsprogramma’s."

In rurale gebieden werken staat centraal in de missie van Oikocredit: in elk land waar we aanwezig zijn, verzekeren we ons ervan dat de steun aan landbouwprogramma’s vervat zit in onze strategisch planning.

Vrouwen bereiken

Wereldwijd kiest Oikocredit ervoor om een bijzondere aandacht te geven aan projecten die gedragen worden door vrouwen. Vrouwen worden immers extra sterk getroffen door (kans)armoede. Vaak spelen ze ook een cruciale rol wanneer het op ontwikkeling aankomt.

Zo zien we dat vrouwen de winsten uit inkomsten in de eerste plaats investeren in de verbetering van hun behuizing en sanitaire voorzieningen, in betere voeding, in onderwijs voor de kinderen, in gezondheidszorg. Aldus komt de meerwaarde die vrouwen genereren uit hun economische activiteiten ten goede van hun hele familie en de bredere samenleving. 

Verhalen uit het veld