Een ontwikkelingsdynamiek

Microfinanciering maakt het mogelijk een kleine lening aan te gaan. Een vertrekpunt dat toelaat om uit de armoede te ontsnappen, en om te investeren in een betere toekomst.

Het opstarten of beter ontwikkelen van een zelfstandige activiteit, biedt aan vele armen de mogelijkheid om hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren: betere voeding, onderwijs voor de kinderen, betere gezondheidszorg,…

Deze dynamiek zorgt in veel gevallen ook voor een verbetering van de levensomstandigheden van de hele gemeenschap.

Microfinanciering is op de eerste plaats het verlenen van microkredieten. Maar het is eveneens het aanbieden van complementaire diensten: een bankrekening openen, een spaarboekje starten, een verzekering afsluiten….

De lokale vertegenwoordigers van onze partners leren hun klanten ook op een verantwoorde manier om  te gaan met geld: niet overmatig lenen, leren sparen,… Bovendien helpen ze hun klanten bij het beheer van hun economische activiteit.

Onze partners