Ik wil mijn investering verhogen

Reclame

Investeringen in Oikocredit worden gedaan in de vorm van eigenvermogensinstrumenten zonder stemrechten naar Nederlands recht, participaties genaamd. De kans bestaat dat u lang, of zelfs voor onbepaalde duur, moet wachten om geld terug te krijgen en dat u geen of minder geld terugkrijgt dan uw oorspronkelijke investering in Oikocredit. De instrumenten hebben een achtergesteld karakter, zodat investeerders met participaties bij een faillissement van Oikocredit als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers. Lees voordat u investeert het prospectus, alle andere documenten die beschikbaar zijn op onze prospectuspagina en onze essentiële informatie voor investeerders waarin onder meer de risico's zijn omschreven. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden participaties. Investeerders wordt aangeraden het prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de participaties te investeren, volledig te begrijpen.

Extra investeren via een bankoverschrijving

Na uw eerste investering kunt u op elk moment en voor elk bedrag extra investeren in participaties.

Hiervoor kunt u een overschrijving doen naar onze bankrekening met uw investeringsnummer (beginnend met I-) en “aankoop participaties” in de vrije mededeling.

Let op: de naam van de bankrekeninghouder moet overeenkomen met de naam van de houder van een investeringsrekening bij Oikocredit. Wij aanvaarden alleen overschrijvingen in euro vanaf erkende bankrekeningen in de Eurozone.

Onze bankrekening:

Rekeninghouder: Oikocredit EDCS U.A.
IBAN: BE64 5230 8151 6552 
BIC: TRIOBEBB

Door een overschrijving uit te voeren naar onze bankrekening, dient u een uitgifteverzoek in zoals beschreven in de participatievoorwaarden en bevestigt u dat u de kans heeft gehad om de participatievoorwaarden, het prospectus en andere belangrijke informatie te lezen. Lees hier meer.

Participaties worden uitgegeven met als valutadatum de 1e van de maand volgend op de ontvangst van uw bankoverschrijving, indien Oikocredit heeft ingestemd met de uitgifte van participaties. Na de 10e werkdag van de maand volgend op de bankoverschrijving ontvangt u bericht over de investering.

Beheer uw investering via Mijn Oikocredit

Via uw Mijn Oikocredit-account heeft u 24/7 toegang om uw investering te beheren, een bijkomende investering aan te kondigen of een terugkoop aan te vragen. U kunt ook informatie vinden over hoe u uw investering kunt verhogen en beheren in ons Mijn Oikocredit-portaal. Log nu in op uw account >

Heeft u al een investering, maar hebt u nog geen online toegang tot Mijn Oikocredit? Vraag hier toegang aan >