Informatie over investeren in Oikocredit

Creëer impact met uw geld 

Oikocredit is een sociaal investeerder en wereldwijde coöperatie met meer dan vier decennia ervaring met als doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling door het verstrekken van leningen, aandeleninvesteringen en ondersteuning bij capaciteitsopbouw aan partners.

Met het geld dat onze leden en investeerders ons toevertrouwen, bieden we leningen en investeren we in aandelen en bieden we niet-financiële ondersteuning, zoals capaciteitsopbouw, aan de organisaties die we financieren. Met onze steun zetten ze zich in om de kansen te vergroten van mensen met een laag inkomen in het Zuiden.

De missie van de coöperatie is om iedereen uit te dagen om verantwoord te investeren. Het biedt financiële diensten en ondersteunt organisaties om op een duurzame manier de kwaliteit van leven van mensen of gemeenschappen met een laag inkomen te verbeteren.

De investeringen en steun van Oikocredit, variërend van het financieren van vrouwelijke ondernemers tot het creëren van toegang tot hernieuwbare energie, beogen de toegang tot middelen die de weerbaarheid verhogen en een betere levensstandaard voor mensen met een laag inkomen. 

Maak deel uit van een wereldwijde beweging voor positieve verandering 

Als u investeert in Oikocredit, maakt u deel uit van een wereldwijde gemeenschap van duizenden gelijkgestemden en organisaties die hun geld op een positieve manier inzetten. U kunt ook deel uitmaken van de lokale gemeenschap door lid te worden van Oikocredit België vzw: de ondersteunende vereniging van Oikocredit in België. 

Samen met onze ondersteunende verenigingen bevorderen we ook het bewustzijn van belangrijke kwesties in het Noorden. 

Krijg een sociaal en financieel rendement op uw investering 

Bij Oikocredit is ons belangrijkste doel om sociale impact te creëren voor mensen met een laag inkomen. We streven er ook naar om onze investeerders een dividend te bieden. Elk jaar beslissen de leden van onze internationale coöperatie over de verdeling van de inkomsten van Oikocredit en het rendement dat investeerders ontvangen. In het verleden bedroegen de jaarlijkse dividenden 2%, 1% en 0,5% (zie de recente dividendcijfers in de tabel met het vijfjarig overzicht in ons jaarverslag). Het gaat om bruto rendementen die nog onderhevig kunnen zijn aan belastingen (lees meer hierover in Zijn er fiscale gevolgen als ik dividend ontvang op mijn investering?). Er zijn ook jaren geweest zonder dividend. Er rust geen verplichting op het bestuur om een dividend uit te keren.

Er zijn geen administratiekosten verbonden aan een directe investering in Oikocredit (het bestuur kan evenwel vergoedingen invoeren).

Investeringen kunnen recht geven op een belastingvermindering en een vrijstelling van belasting op dividenden. Lees meer hierover bij de essentiële informatie voor investeerders.

U wil graag impact creëren met uw geld?

Investeer vandaag in Oikocredit