Wat zijn de SDG's?

Impact bereiken komt voor Oikocredit steeds op de eerste plaats. We dromen van een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld en iedereen de mogelijkheid heeft keuzes te maken om een waardig bestaan op te bouwen. Dat is ook het doel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s.
Deze doelstellingen werden in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties en werden ook goedgekeurd door alle 193 lidstaten van de VN. Het zijn 17 acties waar de wereld moet aan werken tegen 2030. Meer info in dit filmpje.

De doelstellingen gaan over de meest dringende wereldwijde uitdagingen van onze tijd, waarbij samenwerkingsverbanden in en tussen landen nodig zijn om een evenwicht te vinden tussen de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling: sociale integratie, ecologische duurzaamheid, welvaart, vrede, samenwerking.
Men spreekt in het Engels over people, planet, prosperity, peace, partnership.

Op die manier komen we tot volgend overzicht van de SDG’s, gegroepeerd volgens de 5 P’s.

weddingcake.png

De spil symboliseert de samenhang tussen de verschillende pijlers en de doelstellingen. De 3 pijlers en alle doelstellingen zijn even belangrijk en worden niet als afzonderlijke onderdelen gezien. Deze voorstelling toont dat de economie (prosperity) ten dienste van de samenleving moet staan (people), op zo’n manier dat deze zich ontwikkelt binnen de veilige grenzen van de planeet (planet). Hiervoor moet in vrede (peace) samengewerkt kunnen worden (partnership).

Aan welke SDG’s levert Oikocredit een bijdrage?de SDG's van Oikocredit.png

De SDG's waar Oikocredit de grootste bijdrage aan levert, zijn...

  • SDG1 Geen armoede
  • SDG2 Geen honger
  • SDG5 Gendergelijkheid
  • SDG7 Betaalbare en duurbare energie
  • SDG10 Ongelijkheid verminderen
  • SDG17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken.

Klik hier voor meer informatie over de SDG's van Oikocredit.