De SDG's van Oikocredit

De SDG's waar Oikocredit de grootste bijdrage aan levert:

  • SDG1 Geen armoedede SDG's van Oikocredit
  • SDG2 Geen honger
  • SDG5 Gendergelijkheid
  • SDG7 Betaalbare en duurbare energie
  • SDG8 Waardig werk en economische groei
  • SDG10 Ongelijkheid verminderen
  • SDG17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken.

Hieronder lees je over deze SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Maar ook aan vele andere SDG's levert Oikocredit een bijdrage, soms door synergie. Klik hier voor meer info over deze "extra" SDG's. Of lees je graag wat algemene info over de SDG's

 
SDG-icon-NL-RGB-01.jpg

Oikocredit draagt bij tot de wereldwijde strijd tegen armoede door onder meer acties op het vlak van financiële inclusie, sociale financiële dienstverlening en toegang tot elektriciteit voor kansengroepen in het Zuiden. 

Oikocredit investeert in microfinancieringsinstellingen die zorgen voor meer financiële inclusie. Microkrediet is onze belangrijkste pijler.
In dit artikel
 kom je meer te weten over wat onze partner Komida doet voor vrouwen met een laag inkomen op het platteland van Indonesië? Of maak kennis met VaishadiGladys en Felix en lees hoe kleine leningen en solidaire economie de levens van mensen kunnen veranderen!

 
SDG-icon-NL-RGB-02.jpg Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid en voedselzekerheid en promoot duurzame landbouw: Oikocredit financiert duurzame landbouwprojecten en fair trade organisaties in het Zuiden, en levert daarmee een reële bijdrage in de wereldwijde strijd tegen honger.

Als klant bij onze partner Fedco krijgt cacaoboer Paul ook begeleiding en coaching. Of lees het interview met onze verantwoordelijke voor investeringen in de landbouwsector in Zuid-Amerika. Algemene informatie over onze investeringen in de landbouwsector lees je hier

SDG-icon-NL-RGB-05.jpg Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. De primaire doelgroep van Oikocredit zijn kansarme vrouwen en meisjes uit rurale gebieden. 86 % van de klanten die bereikt worden door onze financiële inclusiepartners zijn vrouwen. Via sociale investeringsprogramma’s bouwen we mee aan een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Wereldwijd kiest Oikocredit ervoor om een bijzondere aandacht te geven aan projecten die gedragen worden door vrouwen. Vrouwen worden immers extra sterk getroffen door (kans)armoede. Vaak spelen ze ook een cruciale rol wanneer het op ontwikkeling aankomt. Op vrouwendag kregen ze extra aandacht in dit artikel en in deze nieuwsbrief. In 2018 lanceerde onze partner COOPFAM, een koffie coöperatieve in Brazilië, een nieuw product: Café Feminino. 10% van de opbrengst van deze organische en fair trade koffie gaat naar het emancipatorisch project “Mobi”. In dit artikel lees je er meer over. Of bekijk de video (in het Engels). 

 
SDG-icon-NL-RGB-07.jpg Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Onder andere naar aanleiding van de encycliek van Paus Franciscus: Laudato Si, investeert Oikocredit ook in hernieuwbare energie projecten voor kansarmen in het Zuiden.

Lees meer over onze pijler "hernieuwbare energie". In een interview vertelt onze directeur duurzame energie investeringen hoe we energie-armoede willen bestrijden. Enkele voorbeelden: in de zomer van 2017 was Johan Elsen op bezoek bij onze partner PEG en klant Francis in Ghana, een waterpomp op zonne-energie in Mali. 

 
SDG-icon-NL-RGB-08.png Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 
De kernactiviteiten van Oikocredit zijn microfinanciering, sociale investering en financiële inclusie voor kansengroepen in het Zuiden. Zo zorgen we voor meer werkgelegenheid en socio-economische ontwikkeling wereldwijd.

Hoe microkrediet via Oikocredit werkt, lees je in dit artikel. Of lees dit interview over fairtrade met de verantwoordelijke investeringen in de landbouwsector in Zuid-Amerika. Meer informatie over onze investeringen in fairtrade lees je hier. In 2019 organiseerde Oikocredit in Gent een internationale fairtrade-conferentie.

SDG-icon-NL-RGB-10.jpg

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug. Dit gaat onder meer over ongelijkheid op basis van inkomen, leeftijd, sekse en beperking. 
Oikocredit verstrekt financiële diensten en ondersteunt organisaties om het leven van mensen of gemeenschappen met een laag inkomen duurzaam te verbeteren. Op die manier zorgen we voor meer gelijkheid. Maar we doen meer dan alleen financieren, we spreken van financiering plus. Onze partners ondersteunen hun klanten ook met aanvullende verzekeringen en sociale bescherming.

Microfinanciering maakt het mogelijk een kleine lening aan te gaan. Een vertrekpunt dat toelaat om uit de armoede te ontsnappen, en om te investeren in een betere toekomst. Hoe doet Oikocredit dat? Lees meer over onze aanpak.

 
SDG-icon-NL-RGB-17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. De VN verwacht meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk.
Dit geldt ook voor Oikocredit. We bouwen aan een sterk netwerk van organisaties, bedrijven en particulieren om via gezamenlijke inzet van financiële middelen en know how bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Maar Oikocredit doet veel meer dan enkel maar financiering. Dankzij onze steun op het gebied van capaciteitsopbouw krijgen onze partners toegang tot nieuwe technologieën, nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden. Met onze steun kunnen zij zich dan ontwikkelen en de producten en diensten verbeteren die zij hun klanten aanbieden.

Meer over de SDG's

Ook aan vele andere SDG's levert Oikocredit een bijdrage, soms door synergie. Klik hier voor meer info over deze "extra" SDG's.

Of lees je graag wat algemene info over de SDG's