Duurzaamheid is het allerbelangrijkste

Duurzaamheid is het allerbelangrijkste

unica-pe-75.jpg

Aldo Risco Mejia (helemaal vooraan links) op bezoek bij onze partner Unicafec tijdens een studiereis in 2018 in Peru

Een interview over Fair Trade met Aldo Risco Mejiav, verantwoordelijk bij Oikocredit voor investeringen in de landbouwsector in Zuid-Amerika.

Hoe belangrijk is fair trade in je alledaags werk?

Aldo Risco Mejia : Ongeveer 80% van onze partners, overwegend organisaties in Peru, zijn fair trade-gecertificeerd. De meesten combineren dit met een bio-certificatie. Wanneer een van onze partners voor een certificatie wenst te gaan, dan ondersteunen we dat, maar het zijn wel zijzelf die dit certificatieproces moeten doorlopen, dat is niet onze job. Het is een goede zaak voor Oikocredit wanneer onze partners met een van de fair trade labels gecertificeerd zijn. Het maakt het makkelijker voor ons om de sociale impact van hun werk te beoordelen, en het vereenvoudigt ons selectieproces en onze monitoring. Maar het is niet altijd en overal zo makkelijk.

In Peru is het niet moeilijk om gecertificeerde bedrijven te vinden die hun koffie rechtstreeks exporteren, en die daarbij geholpen worden door hun certificatie. De situatie is echter anders in heel wat andere Latijn-Amerikaanse landen, waar het moeilijker is voor ons om kleine coöperaties te vinden die geïnteresseerd zijn in biologische landbouw en fair trade. Anders dan in Peru, exporteren ze via grote bedrijven. Bovendien zijn de klimatologische omstandigheden er meestal anders, en hoe moeilijker deze klimatologische omstandigheden, des te groter de weerstand om de conventionele productiemethoden op te geven.

Duuzaamheid, bioteelt en fair trade : hangt het allemaal samen, of kan het een bestaan zonder het ander?

Aldo Risco Mejia : Bij Oikocredit ligt de focus op duurzame productie, op het zorgzaam omgaan met de bodem en de natuurlijke rijkdommen, en op goede landbouwpraktijken. Eveneens zeer belangrijk voor ons is het feit dat de organisaties waarmee we werken met grote zin voor verantwoordelijkheid gemanaged worden en er dat ze hun personeel en leden goed behandelen. We stellen vast dat duurzame productie daadwerkelijk mogelijk is. En dat gebeurt ook in niet 100% biologische of fair tade gecertificeerde bedrijven, vooral omdat biologisch geteelde producten – terecht – duurder zijn.

Fair trade criteria omvatten ook sociale zaken, zoals werkomstandigheden, verloning en rechten van arbeiders en hun veiligheid

Aldo Risco Mejia : Laat me toe een voorbeeld te geven. We hebben onlangs een eerste financiering gegeven aan een nieuwe landbouwpartner in Ecuador. Dit bedrijf teelt op conventionele wijze bananen en cacao op 1.000 hectare. Maar de volledige organisatie is gecertificeerd door Rainforest Alliance, een label dat zeer wijd verspreid is hier in Latijn-Amerika. Tegelijk hebben ze ook het SMETA- certificaat (Sedex Members Ethical Trade Audit), dat sterk vergelijkbaar is met het FLO-label (Fairtrade Labelling Organizations International). Dit Smeta-certificaat hebben ze nodig om hun bananen te kunnen vermarkten. SMETA concentreert zich in het bijzonder op de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Het biedt aan de arbeiders, die vaak in gevaarlijke omstandigheden werken, de garantie dat alles werkprocessen zo zijn uitgewerkt dat ongelukken en verwondingen maximaal worden vermeden.

Het bedrijf heeft ook een eigen medisch centrum, met een permanente arts in dienst. Goede medische zorgen voorkomen ziektes, en tegelijk kan het centrum heel snel actie nemen in het geval er toch een ongeluk zou gebeuren in het bedrijf. Dank zij het certificaat ontvangen arbeiders ook een werkloosheidvergoeding in het geval ze het slachtoffer werden van een arbeidsongeval. Aan dergelijke sociale maatregelen hechten we bij Oikocredit het grootste belang.

CPFAM-BR-23.jpg

Een belangrijk aspect van fair trade zijn de gegarandeerde minimumprijs en de premies

Aldo Risco Mejia : Inderdaad, en als landbouwwetenschapper besteed ik hier zeer veel aandacht aan. Ik hou aandachtig in de gaten wat de prijs is die de producenten ontvangen, welke de winst is die de verkoop aan de consumenten oplevert, en welke de toegekende premiums zijn in verhouding tot de geleverde inspanningen. We hebben contracten gezien waarin de producent voor een pond bio én fairtradekoffie 1,60 dollar ontving, wat een onaanvaardbaar kleine fractie is van wat de consument ervoor betaald op de markt.

In Peru kan iedere producent rechtstreeks koffie verkopen aan de branders. Dat betekent dat de coöperaties van boeren zelf kunnen onderhandelen over de prijs.  Het valt daarbij op dat de koffiebranders sterker geïnteresseerd zijn in goede kwaliteit dat in een bio- of fair tradecertificatie. En voor een goede kwaliteit wordt ook goed betaald. We zien het daarom ook als onze taak om de producenten te ondersteunen in de productie van goede kwaliteit op een duurzame manier.

« Terug