Musoni: het digitale ten dienste van de klanten met een laag inkomen

Musoni: het digitale ten dienste van de klanten met een laag inkomen

Musoni photo for November 2019 story.jpg

Oikocredit-partner Musoni werd erkend als 's werelds eerste 100% cashloze MFI.

De digitale revolutie - met modellen voor elektronisch geld en nieuwe digitale betaalplatforms - breidt het aanbod en de levering van financiële diensten uit aan degenen die traditioneel over het hoofd worden gezien door banken.

Oikocredit-partner Musoni Kenya Microfinanciering is een pionier op het gebied van digitale financiële dienstverlening. De samenwerking met Oikocredit op het gebied van klantenbeschermingsprincipes helpt het bedrijf om klanten met een laag inkomen te bedienen bij het verlenen van digitale diensten.

De eerste cashloze microfinancieringsinstelling ter wereld

Oikocredits partner Musoni Kenya Microfinance, gelanceerd in 2009, is een bekroonde en innovatieve microfinancieringsinstelling (MFI) met mobiel geld in Nairobi. Haar doel is om kansarme en bankloze mensen in stedelijke, semi-stedelijke en landelijke gebieden van Kenia te bedienen door het aanbieden van digitale financiële diensten, met de focus op micro-ondernemingen, vrouwen en kleine boeren. Het gaat hierbij om leningen voor groepen, individuele bedrijven, groene energieprojecten, landbouwbedrijven, noodsituaties en onderwijskosten.

Musoni werd erkend als de eerste 100% cashloze MFI ter wereld en als eerste microfinancieringsinstelling in Oost- en Centraal-Afrika die door de Smart Campaign is gecertificeerd voor het naleven van de Client Protection Principles

De Client Protection Principles (CPP) zijn gestructureerd om financiële instellingen te helpen om:

  • de klanten direct te betrekken bij het ontwerpen van producten die aan hun behoeften voldoen
  • maatregelen te nemen om te voorkomen dat klanten te veel schulden maken
  • te zorgen voor transparantie
  • producten te prijzen op een manier die geen schade toebrengt aan klanten
  • de eerlijke en respectvolle behandeling van klanten te bevorderen
  • de privacy van klantgegevens te beschermen
  • klantgerichte mechanismen op te zetten voor het behandelen van klachten.

Technologie bespaart tijd

Wat zijn dan de specifieke voordelen van het werken als digitale microfinancieringsinstelling?

Sommige liggen meer voor de hand dan andere: het aanbieden van digitale financiële diensten kan helpen om meer mensen te bereiken tegen lagere kosten. Bovendien maakt digitale innovatie het mogelijk om sneller aan een groter aantal mensen een veel breder scala aan innovatieve online diensten te leveren.

Een belangrijk voordeel is dat technologie het kredietaanvraagproces van een klant aanzienlijk versnelt, zoals Musoni's CEO Stanley Munyao uitlegt: "Het gebruik van tablets door onze vertegenwoordigers bespaart veel tijd bij het aanvragen, verwerken, uitbetalen en beheren van een lening.

Dit geldt vooral wanneer de vertegenwoordigers klanten in afgelegen gebieden moeten bezoeken. De tijd die wordt bespaard door de online krediet aanvragen stelt onze vertegenwoordigers in staat om andere klanten te bereiken, meer trainingsprogramma's voor klanten uit te voeren en kwalitatieve relaties met klanten op te bouwen".

Risico's voor klanten beperken

Zorgvuldig en in overeenstemming met de behoeften van de klant toegepast, kan de digitalisering ten goede komen aan kwetsbare groepen met een laag inkomen en hun gemeenschap. 

In een tijdperk van data gedreven diensten heeft Musoni aangetoond dat aanbieders van digitale inclusieve financiële diensten technologie kunnen omarmen, steeds grotere aantallen mensen met een laag inkomen kunnen bereiken en tegelijkertijd de risico's kunnen beperken en de principes voor klantenbescherming kunnen toepassen. Het beleid inzake klantenbescherming is een nuttig instrument, waarmee microfinancieringsinstellingen hun sociale impact kunnen maximaliseren.

« Terug