Onze partners

Wij geven lange termijnleningen aan, of investeren in het sociaal kapitaal van, ongeveer 500 partners. Daarbij gaat het er ons vooral om hen een toegevoegde waarde te geven, bijvoordeeld door technische assistentie te bieden.

Transparantie

Transparantie naar onze aandeelhouders toe is voor Oikocredit zeer belangrijk: daarom vindt u ten allen tijde een voortdurend geactualiseerde database met alle gegevens van onze partners terug op het partneroverzicht.

Keuze van goede partners

De selectie van onze partners gebeurt op basis van zowel financiële, sociale én ecologische criteria. We geven prioriteit aan coöperaties die:

  • tewerkstelling creëren of inkomen genereren voor kansengroepen
  • deugdelijke beheersorganen hebben, waarin ook vrouwen zetelen
  • het milieu respecteren
  • financieel rendabel zijn, of het met onze hulp worden

Versteviging van competenties

Naast de essentiële rol van financier van onze partners, werken we samen met hen in een coöperatieve sfeer, en stellen we alles in het werk om hen te helpen om hun financiële en sociale resultaten te behalen.

Bescherming van de klanten van microkredieten

We streven een risicoloze microfinanciering na. Daarom waken we erover dat onze partners hun klanten als hun absolute prioriteit beschouwen, en dat ze onder andere de volgende principes volgen:

  • Ze behandelen klanten altijd respectvol en zijn eerlijk
  • Ze hanteren eerlijke en verantwoorde rentetarieven
  • Ze zijn transparant in wat ze doen
  • Ze zorgen voor preventie van overmatige schuldenlast
  • Ze hanteren oplossingsgerichte procedures voor klachtenbehandeling

Onze impact