Oikocredit International

Impact Rapport 2023

IR2023 eng cover.jpg

In ons Impact Rapport lees je wat de sociale impact is die Oikocredit in 2022 heeft gemaakt. Dat vinden we belangrijk want sociale impact is de kern bij alles wat we doen. (Engelstalig).

De hoogtepunten uit het rapport: • ongeveer 1 miljard euro aan financiering, • actief in 33 focuslanden, • meer financiële inclusie voor 42,2 miljoen mensen, waarvan 87% vrouw is en 67% op het platteland woont, • 2,59 miljoen boeren bereikt, • 90% van de 16.000 ondervraagde eindklanten melden een positieve invloed op hun welzijn. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Impact Report 20239,7 MBapplication/pdfdownload

Annual report 2022 Oikocredit International

cover_annual_report_2022.png

Reconnecting and engaging

Het jaarverslag van Oikocredit Internationaal geeft u een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen en resultaten in 2022.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Annual Report 20228,5 MBapplication/pdfdownload

Oikocredit Term investment portfolio overview 2022

TI_annex_2022_cover.png

Bijlage bij het jaarverslag 2022

Het rapport geeft informatie over de termijnbeleggingsportefeuille van Oikocredit Internationaal: het deel van de totale activa dat grotendeels is belegd in liquide, conservatief belegde fondsen die worden gebruikt om aandelenkapitaal terug te betalen en te voorzien in Oikocredits bedrijfsmiddelen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Term Investments portfolio 20221,9 MBapplication/pdfdownload

Client Self-Perception Survey 2022

Screenshot 2023-04-04 105707.png

De Client Self-Perception Survey is een systematische, digitale enquête bij de klanten van onze partners om significante veranderingen in hun leven in de afgelopen twaalf maanden in kaart te brengen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Client Self-Perception Survey 2022.pdf19,0 MBapplication/pdfdownload

Strategie 2022-2026

Strategy Brochure Cover cropped.png

Op basis van onze missie en visie heeft onze nieuwe strategie voor 2022-2026 een gemeenschapsgerichte aanpak.

Een veranderend klimaat, milieuvervuiling, natuurrampen en wereldwijde en lokale gezondheidscrises kunnen niet worden genegeerd. Wij willen mensen met een laag inkomen in staat stellen weerbaarder te worden tegen de toenemende onzekerheid. Door ons te richten op het bevorderen van veerkracht kunnen we via onze partners de impact vergroten op gemeenschappen met lage inkomens. Wij geloven dat individuele veerkracht toeneemt door meer duurzame veerkracht op gemeenschapsniveau te realiseren.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit strategy brochure 2022-2026.pdf7,0 MBapplication/pdfdownload

Impact Rapport 2022

IR2022 eng cover.jpg

Heropbouw en herstel van het evenwicht

Het Impact Rapport 2022 legt uit hoe we de impact van onze activiteiten op een zinvolle manier meten en toont impact in actie via de gegevens en inzichten die we delen. Je leest ook de impactverhalen van enkele van de meer dan 500 partners die we financieren. We zijn trots op de inspanningen van onze wereldwijde coöperatie om lokale gemeenschappen te ondersteunen bij de wederopbouw en het herstellen van het evenwicht.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Impact Report 20227,1 MBapplication/pdfdownload

Annual report 2021 Oikocredit International

Annual Report 2021 - first page.png

Rebuilding Together

2021 is een belangrijk jaar geweest voor Oikocredit Internationaal en voor iedereen die met en voor de coöperatie werkt. Herstel van de economische gevolgen van de pandemie, portefeuilleherstel en vooruitdenken waren de belangrijkste prioriteiten in 2021. Wat betreft de financiële resultaten, risicobeheer, sociale impact, capaciteitsopbouw van partners, organisatorische veerkracht, collectieve solidariteit en voorbereiding op de toekomst, zijn de inspanningen succesvol geweest.

Ondanks een tweede jaar waarin de coronavirus-pandemie het grootste deel van de mensheid voor aanhoudende uitdagingen stelt, heeft Oikocredit verdienstelijke prestaties geleverd, en hebben onze partners blijk gegeven van een opmerkelijke veerkracht.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Annual Report 20214,6 MBapplication/pdfdownload

Oikocredit Term investment portfolio overview 2021

Term investments portfolio overview 2021 - first page .png

Bijlage bij het jaarverslag 2021

Het rapport geeft informatie over de termijnbeleggingsportefeuille van Oikocredit Internationaal: het deel van de totale activa dat grotendeels is belegd in liquide, conservatief belegde fondsen die worden gebruikt om aandelenkapitaal terug te betalen en te voorzien in Oikocredits bedrijfsmiddelen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Annex to the Annual Report 2021.pdf2,5 MBapplication/pdfdownload

Client Self-Perception Survey 2021

Client self-perception survey coverpage.png

In 2021 heeft Oikocredit in samenwerking met vijf partners onderzocht welke impact de Covid-19 pandemie heeft op microkredietondernemers. Oikocredit verzamelde via deze partners rechtstreeks gegevens van hun klanten. Het doel was om te ontdekken welke veranderingen de ondernemers hebben doorgemaakt in de afgelopen 12 maanden. In totaal hebben meer dan 2.500 mensen uit Kenia, Peru, de Filipijnen en Oeganda meegedaan aan deze enquête.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Client Self-perception Survey 2021.pdf517,3 kBapplication/pdfdownload