Oikocredit België

Jaarlijks verslag Oikocredit België 2017

2017 was voor Oikocredit-be een succesvol jaar. Het aantal aandeelhouders steeg tot boven de 1.000, terwijl de netto-aangroei van het kapitaal bijna 20% bedroeg. Inzake marketing en communicatie werd de focus op het thema Hernieuwbare Energie succesvol doorgetrokken. Deze positieve resultaten werden mede mogelijk gemaakt door de aanwerving van een tweede full time medewerkster. Ook op bestuurlijk vlak kon Oikocredit-be zich in 2017 verder versterken. Op internationaal vlak betekende vooral de sterke koersdaling van de dollar een grote financiële uitdaging voor Oikocredit Internationaal, met eveneens financiële gevolgen voor Oikocredit België.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarverslag 2017 Oikocredit-be cvba.pdf601.1 kBapplication/pdfdownload

Prospectus 2017 van Oikocredit-be cvba so

In ons prospectus vindt u alle informatie over de aandelen van Oikocredit België. Het volledige prospectus is enkel in het Engels beschikbaar. De samenvatting ervan kan u ook in het Nederlands lezen. U kan deze alsook alle bijlagen van het prospectus bij de rubriek Investeren/Prospectus en Risico's van deze website opvragen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit-be prospectus 2017 samenvatting.pdf679.4 kBapplication/pdfdownload
Oikocredit-be prospectus 2017 volledige versie Engels1.0 MBapplication/pdfdownload

Jaarverslag 2016 Oikocredit-be cvba so

2016 was voor Oikocredit-be opnieuw een jaar van gestage vooruitgang. De aangroei van het aantal aandeelhouders was hoger dan de voorbije jaren, terwijl ook de netto kapitaalinstroom een gezonde toename kende. De meest zichtbare evolutie situeerde zich op het terrein van de marketing en communicatie, waar we van het thema Hernieuwbare Energie een absoluut speerpunt-thema maakten. De relatie met Oikocredit Internationaal werd zeer sterk uitgebouwd, met vertegenwoordigingen vanuit Oikocredit België in diverse internationale beleidsorganen. 
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijlage 7 - Jaarverslag 2016 Oikocredit-be cvba623.1 kBapplication/pdfdownload

Jaarverslag 2015 Oikocredit-be cvba so

2015 was voor Oikocredit-be in de eerste plaats een jaar van groei op diverse vlakken. Zowel het aantal aandeelhouders als het kapitaal namen sterker toe dan de voorbije jaren. Met een nieuwe marketingstrategie wil Oikocredit-be het groeipad duurzaam onderbouwen. Tenslotte kende het bestuur van Oikocredit-be een grondige vernieuwing, versterking en verjonging.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarverslag 2015 Oikocredit-be.pdf812.0 kBapplication/pdfdownload

Prospectus 2015 van Oikocredit-be cvba so

In ons prospectus vindt u alle informatie over de aandelen van Oikocredit België. Het volledige prospectus is enkel in het Engels beschikbaar. De samenvatting ervan kan u ook in het Nederlands lezen. U kan deze alsook alle bijlagen van het prospectus bij de rubriek Investeren/Prospectus en Risico's/Prospectus van deze website opvragen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Prospectus 2015 Oikocredit-be (Engels)1.1 MBapplication/pdfdownload

Jaarverslag 2014 Oikocredit-be cvba so

2014 was voor Oikocredit België vooral een jaar van consolidatie na de vele veranderingen en vernieuwingen in 2013 (directie, bestuur, website, marketing, procédures...). Tegelijk werd de ingezette vernieuwings-beweging ook in 2014 voortgezet.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijlage 7 - Jaarverslag 2014 van Oikocredit-be627.7 kBapplication/pdfdownload

Huishoudelijk reglement Oikocredit België

Gecoördineerd Huishoudelijk Reglement van Oikocredit België

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Huishoudelijk reglement Oikocredit-be.pdf194.1 kBapplication/pdfdownload

Statuten Oikocredit België

Gecoördineerde statuten van Oikocredit België

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijlage 2 - Statuten Oikocredit-be263.1 kBapplication/pdfdownload

Financieel Rapport Oikocredit België 2013

Oikocredit België kon 2013 met goede resultaten afsluiten. Zowel het kapitaal als het aantal investeerders groeide verder aan met zo'n 10%. In dit rapport ontdekt u de goede financiële resultaten voor Oikocredit België in 2013.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Financieel Verslag 2013215.3 kBapplication/pdfdownload

Oiko Info april 2013

Lees hier de Vlaamse Oiko Info van april 2013.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
OikoInfo April13 web.pdf1.3 MBapplication/pdfdownload

Rapport annuel 2017 d'Oikocredit Belgique

Notre rapport annuel.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarverslag 2017 Oikocredit-be cvba - fr.pdf666.5 kBapplication/pdfdownload

Prospectus 2017 Oikocredit-be scrl fs

Vous pouvez lire dans notre prospectus toutes informations relatives à l'émission de parts par Oikocredit-beLe prospectus complet est disponible en anglais uniquement. Un résumé en a été traduit en français. Vous pouvez le télécharger de la rubrique Investir/Prospectus et risques de ce site web.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Prospectus Oikocredit-be 2017 (en anglais)1.0 MBapplication/pdfdownload
Résumé du prospectus Oikocredit-be 2017 (en Français)774.1 kBapplication/pdfdownload

Rapport annuel 2016 d'Oikocredit-be scrl fs

2016 a été une nouvelle année de croissance continue pour Oikocredit Belgique. Le nombre de coopérateurs a augmenté davantage que les années précédentes et l’apport net de capital a aussi connu une croissance saine. L’évolution la plus visible se situe sur le terrain du marketing et de la communication : nous avons fait du thème de l’énergie renouvelable notre objectif prioritaire et notre fer de lance. En outre, les relations avec Oikocredit International ont été renforcées de belle manière, avec des représentations d’Oikocredit Belgique dans différents organes de direction internationaux.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Annexe 7 - Rapport annuel 2016 d'Oikocredit-be931.4 kBapplication/pdfdownload

Rapport annuel 2015 d'Oikocredit-be scrl fs

2015 a été une année de croissance sur différents plans pour Oikocredit Belgique. Tant le nombre de coopérateurs que le capital ont augmenté davantage que les années précédentes. Oikocredit-be est en train de mettre en place une nouvelle stratégie marketing afin d’ancrer sa croissance dans la durabilité. Enfin, le conseil d’administration d’Oikocredit-be s’est renouvelé en profondeur, se renforçant et se rajeunissant.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarverslag 2015 Oikocredit - FR.pdf654.4 kBapplication/pdfdownload

Prospectus 2015 d'Oikocredit-be scrl fs

Vous pouvez lire dans notre prospectus toutes informations relatives à l'émission de parts par Oikocredit-be. Le prospectus complet est disponible en anglais uniquement. Un résumé en a été traduit en français. Vous pouvez le télécharger de la rubrique Investir/Prospectus et risques/Prospectus de ce site web.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Résumé du prospectus 2015599.3 kBapplication/pdfdownload

Règlement d'ordre intérieur

Règlement d'ordre intérieur coordonné 2014 d'Oikocredit Belgique

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Annexe 5 - Règlement d'ordre intérieur d'Oikocredit-be471.0 kBapplication/pdfdownload

Statuts d'Oikocredit Belgique

Statuts coordonnés 2014 d'Oikocredit Belgique

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Annexe 2 - Statuts d'Oikocredit-be307.7 kBapplication/pdfdownload

Rapport financier d'Oikocredit Belgique 2013

L’année 2013 a été positive pour Oikocredit Belgique. Aussi bien le capital que les coopérateurs ont augmenté de quelque 10%. Le résultat positif permet d’attribuer une nouvelle fois un dividende de 1,25%. Le rapport financier complet peut être téléchargé ici.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Rapport financier 2013278.6 kBapplication/pdfdownload

Marre de donner, peur d'investir

Rencontre Oikocredit-be francophone à Louvain-la-Neuve, le 12 novembre 2012

Que faire ? Donner ou investir ? Avec qui, avec quelle garantie de fiabilité,  d’efficacité et d’éthique ? Le faire au bénéfice de projets situés près de chez soi, en Belgique ou dans les pays du Sud ? Comment réagir au constat actuel d’une certaine fatigue de donner et peur d'investir?

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Marre de donner, peur d'investir.doc37.5 kBapplication/msworddownload


Volg ons op: