Oikocredit België

Informatienota Oikocredit België 2020

In deze informatienota vindt u essentiële gegevens omtrent uw belegging in coöperatieve aandelen van Oikocredit België. Deze informatienota vervangt vanaf 2018 de prospectus van Oikocredit België, conform de Belgische wetgeving.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Informatienota Oikocredit België212,8 kBapplication/pdfdownload

Jaarverslag 2018 Oikocredit België

Ons jaarverslag

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarverslag 2018 Oikocredit-be cv938,9 kBapplication/pdfdownload

Jaarlijks verslag Oikocredit België 2017

2017 was voor Oikocredit-be een succesvol jaar. Het aantal aandeelhouders steeg tot boven de 1.000, terwijl de netto-aangroei van het kapitaal bijna 20% bedroeg. Inzake marketing en communicatie werd de focus op het thema Hernieuwbare Energie succesvol doorgetrokken. Deze positieve resultaten werden mede mogelijk gemaakt door de aanwerving van een tweede full time medewerkster. Ook op bestuurlijk vlak kon Oikocredit-be zich in 2017 verder versterken. Op internationaal vlak betekende vooral de sterke koersdaling van de dollar een grote financiële uitdaging voor Oikocredit Internationaal, met eveneens financiële gevolgen voor Oikocredit België.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarverslag 2017 Oikocredit-be cvba.pdf601,1 kBapplication/pdfdownload

Jaarverslag 2016 Oikocredit-be cvba so

2016 was voor Oikocredit-be opnieuw een jaar van gestage vooruitgang. De aangroei van het aantal aandeelhouders was hoger dan de voorbije jaren, terwijl ook de netto kapitaalinstroom een gezonde toename kende. De meest zichtbare evolutie situeerde zich op het terrein van de marketing en communicatie, waar we van het thema Hernieuwbare Energie een absoluut speerpunt-thema maakten. De relatie met Oikocredit Internationaal werd zeer sterk uitgebouwd, met vertegenwoordigingen vanuit Oikocredit België in diverse internationale beleidsorganen. 
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijlage 7 - Jaarverslag 2016 Oikocredit-be cvba623,1 kBapplication/pdfdownload

Jaarverslag 2015 Oikocredit-be cvba so

2015 was voor Oikocredit-be in de eerste plaats een jaar van groei op diverse vlakken. Zowel het aantal aandeelhouders als het kapitaal namen sterker toe dan de voorbije jaren. Met een nieuwe marketingstrategie wil Oikocredit-be het groeipad duurzaam onderbouwen. Tenslotte kende het bestuur van Oikocredit-be een grondige vernieuwing, versterking en verjonging.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarverslag 2015 Oikocredit-be.pdf812,0 kBapplication/pdfdownload

Huishoudelijk reglement Oikocredit België

Gecoördineerd Huishoudelijk Reglement van Oikocredit België

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Huishoudelijk reglement Oikocredit-be196,1 kBapplication/pdfdownload

Statuten Oikocredit België

Gecoördineerde statuten van Oikocredit België

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Statuten Oikocredit-be263,1 kBapplication/pdfdownload