Kwartaalbericht Q3 2022: in de goede richting

Kwartaalbericht Q3 2022: in de goede richting

Feiten en cijfers.PNG

Vier keer per jaar publiceert Oikocredit Internationaal kerncijfers en -feiten over het afgelopen kwartaal. Hier lees je extra achtergrondinformatie over de ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2022.

Sterkere resultaten

Ondanks de aanhoudende marktonzekerheid heeft Oikocredit Internationaal in het derde kwartaal van 2022 betere resultaten geboekt. De ontwikkelingsfinancieringsportefeuille van krediet en aandelen groeide, verbeterde in kwaliteit en genereerde een stijging van de netto-inkomsten. Het gerealiseerde verlies op de verkoop van de obligaties bedroeg in totaal € 14,8 miljoen, aangezien de verkoop van de portefeuille in het kwartaal afgerond werd. Dit verlies is lager dan wat verwacht werd aan het eind van het tweede kwartaal.

Deze factoren samen leidden tot een netto financieel verlies van € 5,2 miljoen voor Oikocredit Internationaal, aanzienlijk minder dan het verlies van € 9,1 miljoen in het tweede kwartaal.

Ontwikkelingsfinanciering en kapitaalinstroom

De investeringsportefeuille van Oikocredit is in het derde kwartaal licht gestegen van € 1.014,7 miljoen naar € 1.049,3 miljoen. De overgrote meerderheid van de 513 partners van Oikocredit (Q2: 509) heeft de normale gang van zaken hervat en werkt niet langer onder Covid-19 gerelateerde beperkingen.

De nettowinst uit de portefeuille nam toe. Dit kwam met name door stijgende rentevoeten en wisselkoerseffecten. De stijging van de Amerikaanse dollar had ook een positief effect op de portefeuille van Oikocredit. Een groot deel van de portefeuille in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en een groot deel van de landbouwportefeuille is in dollars.

De economische omstandigheden verschillen per regio. Zo stegen in Afrika de kosten van hedging. Gezien de volatiliteit op de financiële markten, evalueert Oikocredit voortdurend haar hedgingstrategie.

De PAR 90 (het aantal partners met een betalingsachterstand van 90 dagen) daalde dit kwartaal van 6,8% naar 5%. Dit is onder de streefdrempel van Oikocredit van 6%. De voorzieningen blijven op een comfortabel niveau met aanzienlijke afschrijvingen op leningen, hoewel in lijn met de verwachtingen.

Het eigen vermogen opgebracht door leden daalde, zoals verwacht, licht van € 1.125,6 miljoen naar € 1.120,9 miljoen. Het vermogen nam af door wettelijke beperkingen in Duitsland, de grootste instroommarkt van Oikocredit Internationaal.  

Door een combinatie van het verbeterde resultaat (minder verlies) en het verlaagde ledenkapitaal, steeg de intrinsieke waarde per aandeel van € 211,28 naar € 211,66. De liquiditeit bleef met 15,7% voldoende (Q2: 18,6%).

Vooruitblik

Ondanks de wereldwijde economische onzekerheid verwacht Oikocredit Internationaal dat het nettoresultaat in het laatste kwartaal van het jaar zal verbeteren. Oikocredit blijft de omvang en de kwaliteit van de investeringsportefeuille monitoren, haar kosten en marges onder controle houden en zal voorzichtig voorzieningen aanhouden.

De stijgende inflatie en voedsel- en energieprijzen zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat veel partners voorzichtig zijn met het verstrekken van nieuwe leningen. Hoewel partners die betrokken zijn bij de productie van koffie en cacao kunnen profiteren van de stijgende gewasprijzen.

Oikocredit Internationaal is op dit moment ook druk bezig met het verzamelen van data voor de nieuwe end-client survey. Dit is een echt samenwerkingsproject, waarbij Oikocredit en partners op het gebied van financiële inclusie bewijsmateriaal van klanten verzamelen en analyseren over hoe het werk van Oikocredit hen helpt hun leven te verbeteren, inclusief de bijdrage aan het vergroten van hun weerbaarheid tegen onverwachte gebeurtenissen. Tot nu toe nemen 19 partners deel aan het onderzoek en zijn 16.666 klanten ondervraagd. De resultaten van deze survey worden waarschijnlijk begin 2023 gepubliceerd.

Oikocredit Internationaal zal haar nieuwe strategie voor 2022-2026 in 2023 actief en gedetailleerd communiceren aan belanghebbenden. Wij zien onze steun aan partners bij het opbouwen van veerkracht op gemeenschapsniveau als de kern van ons toekomstige werk.

Oikocredit Internationaal werkt verder aan een nieuw model voor het aantrekken van kapitaal dat zal helpen bij het genereren van een grotere kapitaalinstroom in 2023.

Meer informatie is beschikbaar bij de feiten en cijfers >.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit in Q3-2022 (PDF)2,9 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2022

december

november

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari