Het versterken van de positie van vrouwen met een laag inkomen is de kern van Oikocredits missie [interview]

Het versterken van de positie van vrouwen met een laag inkomen is de kern van Oikocredits missie [interview]

Marilou.jpg

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2022 vroegen we Marilou Pantua-Juanito, Oikocredits Capacity Building & Social Performance Coordinator in Zuidoost-Azië, naar haar motivatie om via Oikocredit te werken aan de zelfredzaamheid van vrouwen.

Wat motiveert u om te werken bij Oikocredit?

Ik geloof sterk in de missie van Oikocredit: mensen meer kansen geven door verantwoord te investeren. Door financiële diensten te verlenen en organisaties te steunen die mensen met lage inkomens en gemeenschappen helpen hun levenskwaliteit te verbeteren, brengt Oikocredit een van de meest effectieve en duurzame manieren in praktijk om mensen in nood te helpen. We maken echt een verschil als we met financiering en capaciteitsopbouw mensen de kans geven om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Voor mij zijn de 'menselijke' waarden van Oikocredit - de manier waarop we met partnerorganisaties samenwerken om economisch achtergestelde mensen financiële kansen te geven, ongeacht nationaliteit, geloof, cultuur, leeftijd of geslacht - enorm belangrijk. Bovenal waardeer ik de impact van ons werk op onze partners en hun klanten.

Hoe ervaart u het als vrouw om bij Oikocredit te werken?

De mensen van Oikocredit zijn beleefd, professioneel en aangenaam. Ik voel geen gendervooroordelen op de werkvloer, alleen wederzijds respect. Oikocredit is een werkgever die gelijke kansen biedt. Ik waardeer het ook dat we flexibele werktijden hebben en voldoende verlofdagen om er even tussenuit te gaan. Dit is belangrijk voor mij als werkende moeder en helpt me om mijn rollen en verantwoordelijkheden thuis, op het werk en in de gemeenschap in balans te brengen, en geeft me wat 'me-time'.

Ik vind het ook fijn dat de partners van Oikocredit vrouwen en mannen met evenveel respect behandelen. Ik voel me op mijn gemak bij partners en klanten in het veld, bij het geven van trainingen en bij capaciteitsopbouw. Ik ben blij met de invloedrijke rol die ik kan spelen bij het bestrijden van beperkende rolpatronen die vrouwen benadelen.

Hoe draagt het werk van Oikocredit volgens u bij aan de emancipatie van vrouwen?

SDG-icon-NL-RGB-05Oikocredit draagt actief bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waaronder SDG 5 ('Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes') door verantwoord te investeren en samen met partners en klanten hun capaciteit te versterken. Wij bevorderen de economische empowerment van vrouwen, die essentieel is voor het realiseren van vrouwenrechten en voor het behalen van bredere ontwikkelingsdoelen zoals armoedebestrijding, voedselzekerheid en verbeteringen op het gebied van gezondheid, onderwijs, welzijn en de natuurlijke omgeving.

Door te investeren en samen te werken met zorgvuldig geselecteerde partners, biedt Oikocredit vrouwen met een laag inkomen gelijke kansen op toegang tot betaalbare financiële en niet-financiële diensten van hoge kwaliteit. Financiële inclusie helpt vrouwen hun volledige potentieel te ontwikkelen, zodat ze onafhankelijker worden, meer zelfvertrouwen krijgen en beter in staat zijn beslissingen te nemen en effectieve managers en gemeenschapsleiders te zijn. Met een groter gevoel van eigenwaarde kunnen vrouwen zich losmaken van traditionele rolpatronen.

Oikocredits jaarlijkse Social Performance Monitoring laat zien hoe wij de genderkloof op het gebied van financiële inclusie helpen verkleinen. Op basis van naar geslacht uitgesplitste gegevens van partners over hun dienstverlening, bleek uit Oikocredits impactrapport 2021 dat 87% van de klanten van onze partners in financiële dienstverlening vrouwen zijn, terwijl 44% van de partners in financiële dienstverlening en 70% van de landbouwpartners gendergelijkheid als doelstelling hebben. Bij onze due diligence-beoordeling van potentiële partners hanteren we genderrelevante indicatoren, zoals een non-discriminatiebeleid, empowerment van vrouwen op de werkplek en vertegenwoordiging van vrouwen op management- en directieniveau.

Hoe belangrijk is vrouwenemancipatie in uw werk met partners? Kunt u een inspirerend voorbeeld geven van hoe het werk van Oikocredit vrouwen ondersteunt?

Omdat de meeste klanten van Oikocredits partners voor financiële inclusie vrouwen zijn, ligt de nadruk in mijn rol sterk op het ondersteunen van capaciteitsopbouw voor de economische en sociale versterking van vrouwen. Het startpunt voor gendergerichte capaciteitsopbouw is contextgebonden, afhankelijk van de prioriteiten van de vrouwelijke klanten. Dit kan gaan van financiële steun voor activiteiten van vrouwen om in hun levensonderhoud te voorzien tot secundaire leningen voor water en sanitaire voorzieningen, onderwijs of noodsituaties in het huishouden, en niet-financiële diensten zoals verbetering van de vaardigheden van klanten en opleiding.

Onze steun voor capaciteitsopbouw aan onze partners verbetert het beleid, de praktijken, de kennis, de vaardigheden, de technologie en de toegang tot de markten van de partners, terwijl ook hun bestuur en beheer van hun onderneming worden versterkt. Voor de empowerment van vrouwen bieden we gerichte hulp op gebieden als de integratie van genderaspecten, de deelname van vrouwen aan de waardeketen, en de financiële kennis en bedrijfsontwikkeling van vrouwen.

KOM-ID-21

Veel van onze partners hebben al veel voor vrouwen bereikt. Als voorbeeld kan ik de Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) in Indonesië noemen. Komida is een spaar- en leencoöperatie voor vrouwen met een laag inkomen met bijna 800.000 leden. Deze partner analyseert de gegevens van haar klanten om verbeteringen in hun leven op te sporen en innoverende oplossingen op maat van hun behoeften aan te bieden. Tijdens een bezoek aan een Komida-filiaal buiten Jakarta interviewde ik een vrouw die met een kleine ongedekte lening van de coöperatie een micro-onderneming was begonnen die vis en garnalenkroepoek produceerde. Daarna was haar gezinsinkomen gestegen, was de relatie met haar man verbeterd, heeft ze haar kinderen naar school kunnen sturen en haar huis kunnen opknappen, en heeft ze haar bedrijfje uitgebreid, waardoor vrouwen in de buurt werk hebben gekregen.

Hoe ziet u de toekomst?

Financiële uitsluiting treft nog steeds veel mensen met een laag inkomen, vooral vrouwen. We kunnen en moeten meer doen om kansarme vrouwen te ondersteunen, voor wie Covid-19 extra moeilijk is geweest. Digitale instrumenten voor financiële inclusie worden door veel financiële dienstverleners steeds vaker gebruikt. We moeten digitale technologie toegankelijker maken voor vrouwen en dienstverleners helpen vrouwen in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van innovatieve technologieën, door een aanpak te ontwerpen die aansluit bij de leefwereld van vrouwen, door het bezit van mobiele telefoons en de toegang tot internet te vergemakkelijken, door digitale financiële geletterdheid en vaardigheidstraining te bieden om met technologie om te gaan, door financiële adviesdiensten beschikbaar te maken en door te zorgen voor bescherming van de klant om de risico's van digitale financiering te beperken.

Labels
OC België Onze aanpak

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2022

december

november

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari