Reflecteren en streven naar impact: blog door Mirjam 't Lam

Reflecteren en streven naar impact: blog door Mirjam 't Lam

Mirjam t Lam Square.jpg

Naar aanleiding van de publicatie van de jaarresultaten van Oikocredit Internationaal, deelt algemeen directeur van Mirjam 't Lam haar gedachten over enkele van de belangrijkste hoogtepunten en uitdagingen van het jaar en geeft ze inzicht in de nieuwe strategie voor 2022-2026.

Nu we bij Oikocredit terugkijken op 2021, kunnen we trots zijn op het jaar dat we hebben gehad. Ondanks de wereldwijde pandemie hebben onze partners, collega's, investeerders en anderen in ons wereldwijde netwerk in solidariteit volgehouden om de mensen met lage inkomens en de gemeenschappen die we van dienst zijn, te ondersteunen.

Dit was een jaar van financieel herstel voor Oikocredit Internationaal: er was een een positief resultaat van € 15,3 miljoen, vergeleken met het verlies van € 20 miljoen in 2020.

De meeste van onze partners waren in 2021 beter opgewassen tegen de pandemie en konden daardoor hun leningen weer beginnen af te lossen. Daarom hoefden we onze partners in 2021 geen payment holidays (verlengde aflossingstermijnen) te verlenen. Eind 2021 hadden we in feite nog maar vijf partners met een uitstel van betaling (tegenover 69 in 2020) en van die vijf waren er al vier begonnen met het terugbetalen van hun leningen.

We zagen veel meer animo voor portfoliogroei omdat de vraag naar nieuwe leningen en investeringen in 2021 toenam. Dit betekent dat onze partners hun klanten kunnen blijven ondersteunen en verdere kansen kunnen nastreven die kwetsbare mensen en gemeenschappen helpen.

Ook groeide ons ledenkapitaal. Dit laat zien hoe gepassioneerd en betrokken onze leden en investeerders zijn bij het werk van Oikocredit, en daar zijn we dankbaar voor. Door het kapitaal van onze investeerders te mobiliseren voor investeringen in partners, kunnen we mensen met lage inkomens bereiken.

Positieve ontwikkelingen in de voorziening voor dubieuze debiteuren droegen ook in belangrijke mate bij aan ons positieve resultaat, evenals de beheersing van onze operationele kosten. Meer hierover en over andere factoren die tot ons positieve resultaat hebben bijgedragen, kunt u lezen in het jaarverslag.

Over het algemeen zijn we teruggekeerd naar min of meer onze 'normale' of pre-pandemische portefeuille, en dat is een goede zaak.

Uitdagingen overwinnen en onze partners blijven steunen

Wat capaciteitsopbouw betreft, waren we blij dat we onze partners in het derde en vierde kwartaal van 2021 weer persoonlijk konden gaan ondersteunen. Beperkingen van Covid-19 maakten het moeilijk om in de eerste helft van het jaar naar partners te reizen en hen te ontmoeten. En hoewel we hen digitaal zijn blijven ondersteunen, is het belangrijk om ter plaatse te zijn zodat we hun behoeften goed kunnen inschatten.

Het is ongelooflijk om de flexibiliteit en creativiteit te zien die onze partners tijdens de pandemie aan de dag hebben gelegd. Veel van hen hebben hun bedrijfsmodellen en werkmethoden moeten aanpassen om hun activiteiten te kunnen voortzetten, en dat is zeer inspirerend.

Digitalisering (zoals online en mobiel bankieren) was er bijvoorbeeld al, maar heeft sinds de pandemie een hoge vlucht genomen. Uit ons recente klantzelfperceptieonderzoekbleek hoe digitaal vaardig de klanten van onze partners sinds de pandemie zijn geworden om te kunnen standhouden.

Tegelijkertijd worden sommige van onze partners nog steeds geconfronteerd met problemen in hun bedrijf. De toeleveringsketens in de landbouw, bijvoorbeeld, hebben het nog steeds moeilijk. We moeten dus blijven toezien op de behoeften van onze partners naarmate de wereld verandert en er andere problemen opduiken die een grotere impact hebben op de economieën.

Veelbelovende inspanningen voor onze nieuwe strategie 2022-2026

Ondanks het vermogen van mensen om zich aan te passen heeft de pandemie de armen meer getroffen dan de rijken, waardoor de armoede in de wereld is toegenomen. Dit maakt ons werk relevanter dan ooit. En er zijn nog andere problemen, zoals de gevolgen van de klimaatverandering, die mensen aan de onderkant van de piramide in gevaar brengen. Er is een grote behoefte aan veerkracht onder gemeenschappen met lage inkomens en we hebben ons gerealiseerd dat als we de levenskwaliteit van mensen en gemeenschappen met lage inkomens verder willen helpen verbeteren op een duurzame manier, er meer werk moet worden verricht door ons en onze partners.

We hebben gezien dat veerkracht het best kan worden versterkt op het niveau van de gemeenschap. En na te hebben geluisterd naar onze partners over wat de grootste behoeften van hun klanten zijn, hebben we besloten om samen met hen te werken aan gemeenschapsgerichte projecten die water, huisvesting, sanitaire voorzieningen en gemeenschapsinfrastructuur omvatten, als onderdeel van onze nieuwe strategie 2022-2026.

Onze partners zijn de echte experts op deze gebieden, dus nauw met hen samenwerken aan deze nieuwe gemeenschapsgerichte aanpak is essentieel.

Het grootste deel van ons werk zal in onze bestaande sectoren van financiële inclusie, landbouw en hernieuwbare energie worden voortgezet, maar we willen een meer holistische aanpak bieden voor een effectieve en duurzame impact.

Al met al kunnen we, met de stabiliteit die we in 2021 hebben verworven, met vertrouwen vooruit kijken en in 2022 nieuwe activiteiten ontplooien. En we blijven dankbaar voor de voortdurende steun van ons wereldwijde netwerk en de gepassioneerde mensen die helpen om alles wat we doen mogelijk te maken.

Lees het Jaarverslag 2021

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Annual Report 20214,6 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2022

december

november

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari