Voorstelling van Oikocredits nieuwe gemeenschapsgerichte aanpak: leren van partners

Voorstelling van Oikocredits nieuwe gemeenschapsgerichte aanpak: leren van partners

MVP.png06 december 2021

Oikocredit International werkt al enige tijd met haar partners aan de ontwikkeling van een nieuwe meerjarige, resultaatgerichte strategie die in 2022 van start zal gaan.

Op de buitengewone algemene vergadering van Oikocredit Internationaal die doorging op 2 december werd een update gegeven van de nieuwe strategie. Een van de vernieuwende elementen van deze strategie is de gemeenschapsgerichte benadering van sociaal beleggen. In dit interveuw vertellen Nicolas Viedma (Senior Investment Officer Brazilië), José Humberto Ulloa (Senior Investment Officer Centraal-Amerika en het Caribisch gebied) en Eduard Walkers (Regionaal Directeur Latijns-Amerika en het Caribisch gebied) over de nieuwe aanpak en wat deze voor Oikocredit zal betekenen.

Wat is de aanleiding voor een meer gemeenschapsgerichte aanpak?

Nicolas: "De nieuwe nadruk op gemeenschappen is bedoeld om de innovatie in het werk van Oikocredit te vergroten en voort te bouwen op onze al lang bestaande doelstelling om als katalysator op te treden in de sociale investeringssector. Meer nadruk op gemeenschappen komt tegemoet aan de belangrijkste behoefte die we zien bij mensen met lage inkomens: meer veerkracht. Veerkracht wordt het best versterkt op het niveau van de gemeenschap."

Eduard: "Hoewel microfinanciering en andere vormen van individuele kredietverlening gunstig zijn, zijn de vraagstukken rond armoede complex. Onderling verbonden uitdagingen op gemeenschapsniveau - met betrekking tot huisvesting, onderwijs, gezondheid of openbare infrastructuur - kunnen individuen afremmen en de collectieve veerkracht verzwakken. Gebrek aan toegang tot onderwijs is bijvoorbeeld zowel een individueel als een collectief probleem als er geen plaatselijke school is."

José Humberto: "Onze nieuwe, meer holistische aanpak is erop gericht onze partnerschappen te versterken en de impact van partners op gemeenschappen te vergroten. Veel Oikocredit-partners richten zich al op de behoeften van de gemeenschap om hun klanten te helpen. Zij erkennen dat krediet slechts een van de behoeften van hun klanten of leden is, en dat de uitdagingen op gemeenschapsniveau in de loop der tijd veranderen, waardoor een flexibele en innovatieve aanpak nodig is. Klimaatverandering, bijvoorbeeld, treft nu elk jaar mensen met een laag inkomen in Midden-Amerika, dus onze microfinancieringspartners in de regio gaan verder dan leningen verstrekken en bieden ook hulp bij rampen.

Hoe wordt de nieuwe aanpak door Oikocredit in de praktijk gebracht?

Eduard: "We bevinden ons nog in een relatief vroeg stadium. Op dit moment zijn we partners aan het identificeren van wiens gemeenschapsgerichte aanpak we kunnen leren. Vervolgens zullen we deze partners observeren en bevragen. We bekijken de behoeften van de gemeenschap in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, water en sanitaire voorzieningen, naast de bestaande partners die al actief zijn op deze gebieden. We gebruiken de dialoog van partners met de gemeenschappen waarmee ze werken om beter te begrijpen wat er lokaal nodig is en hoe we externe steun kunnen inzetten voor projecten die de veerkracht van gemeenschappen vergroten."

José Humberto: "Het idee is om naast ons reguliere werk initiatieven te ontwikkelen waarbij Oikocredit de rol van financieringspartner vervult en technische en sociale partners met aanvullende capaciteiten inbrengt, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies, technische bijstand en infrastructuurcomponenten. We moeten bepalen welk soort allianties het beste werkt om de ontwikkeling van oplossingen op gemeenschapsniveau te stimuleren. Op dit moment wordt er dus veel geleerd, en we zullen dan zien welke andere missiegebonden organisaties we aan tafel kunnen brengen om waarde toe te voegen aan de oplossingen die onze partners aan het ontwikkelen zijn."

Kunt u een concreet voorbeeld geven?

José Humberto: "In El Salvador werken we bijvoorbeeld samen met een partnerorganisatie die al lang bestaat en die een reeks financiële producten aanbiedt aan huishoudens met een laag inkomen om te zorgen voor betere huisvesting. Een andere partner in El Salvador verstrekt leningen aan lokale gemeenten om openbare ruimten, parken, markten en andere gemeenschapsinfrastructuur te verbeteren. We zijn met beide partners in gesprek om te leren hoe zij een gemeenschapsgerichte aanpak toepassen en om te bespreken hoe we dit samen kunnen toepassen voor andere partners."

Eduard: "Een ander voorbeeld waar onze Afrikaanse collega's aan hebben gewerkt, is het samenwerkingsverband van US$ 100 miljoen dat Oikocredit en Opportunity International onlangs hebben aangekondigd ter ondersteuning van onderwijs in gemeenschappen met lage inkomens in Ghana, Kenia, Nigeria, Senegal en Oeganda. Onze steun aan financiële instellingen die kwetsbare gemeenschappen ondersteunen, omvat kapitaal voor scholen, waaronder leningen voor de verbetering van schoolgebouwen en klaslokalen, en leningen voor het schoolgeld van leerlingen. Opportunity International zal zorgen voor capaciteitsopbouw voor de financiële instellingen en voor de scholen."

Hoe goed is Oikocredit gepositioneerd om deze gemeenschapsgerichte aanpak te ontwikkelen?

Nicholas: "We zijn heel goed gepositioneerd. Veel partners van Oikocredit werken al op deze manier. En als organisatie hebben we een duidelijk vermogen om te luisteren naar en te leren van partners die samenwerken met de gemeenschappen die zij ondersteunen, en om vervolgens gebruik te maken van ons internationale netwerk om meerdere belanghebbenden bij elkaar te brengen. Geduldig voortbouwen op de ervaring van onze partners is een van onze sterke punten."

Geldt de gemeenschapsbenadering ook voor de leden en investeerders van Oikocredit, en tussen onze partners?

Eduard: "Ja. Vroeger dachten we altijd dat een gemeenschap je buren waren, de mensen die om je heen wonen. Maar vandaag de dag kunnen we een gemeenschap over de hele wereld hebben. De leden, investeerders en partners van Oikocredit vormen bijvoorbeeld een gemeenschap. En we maken ook deel uit van een gemeenschap van sociale investeerders die willen samenwerken om een meerwaarde te bieden aan de mensen met een laag inkomen in de wereld.

« Terug