Innovatieve ideeën voor rurale energie [interview]

Innovatieve ideeën voor rurale energie [interview]

5MT solar cold room at Mahabaleshwar, Maharashtra (1).jpeg

Koeling op zonne-energie is slechts een van de producten die de nieuwe Indiase partner van Oikocredit, Ecozen Solutions, gebruikt om de landbouw te verbeteren. Het op zeven na grootste land ter wereld heeft innovatieve oplossingen nodig om aan de snel groeiende energievraag te voldoen. Kiran Kodi, hoofd duurzame energie bij Oikocredits Indiase dochteronderneming Maanaveeya, en Vivek Pandey, medeoprichter van Ecozen, leggen uit dat het doel van hun partnerschap is om ervoor te zorgen dat ook boeren en hele waardeketens kunnen profiteren van innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame energie.

Vivek and Kiran (RE)

Temidden van de pandemie heeft Maanaveeya nieuwe partners aangetrokken. Maar hoe lukt het om onder pandemische omstandigheden te werken?

Kiran Kodi: Gelukkig konden we ondanks Covid-19 en de moeilijkheden die dat veroorzaakte, toch doorwerken, ook al waren er gedurende enkele maanden volledige lockdowns. Op het hoogtepunt van de pandemie hebben wij de terugbetaling van leningen opgeschort en onze partners op alle mogelijke manieren ondersteund. Iedereen werd en wordt nog steeds getroffen - bedrijven, gezinnen, hele gemeenschappen. Veel mensen van ons eigen kantoor raakten besmet. In de loop der tijd hebben we geleerd ermee om te gaan. Op dit moment zijn er nog steeds veel besmettingen, maar hoeven minder mensen naar het ziekenhuis. Bij Maanaveeya hebben we voornamelijk van thuis uit gewerkt, maar we hebben het kantoor gebruikt voor vergaderingen met partners waarbij we beschermende maatregelen hebben genomen. Reizen door het land was beperkt. Toch hebben we contact gelegd met nieuwe partners en workshops gehouden. Met een videogesprek kunnen we op alle niveaus communiceren en zelfs de activiteiten van onze partners leren kennen en opvolgen.

Uw eigen werk is vooral gericht op nieuwe partners in de sector hernieuwbare energie. Wat is de strategie hierachter?

Kiran Kodi: De ontwikkeling van hernieuwbare energie is een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Maanaveeya heeft dezelfde focus als Oikocredit in zijn geheel: inclusieve financiering, landbouw en hernieuwbare energie. Eind 2021 was zes procent van Maanaveeya's portefeuille geïnvesteerd in hernieuwbare energie. We willen dit aandeel de komende jaren aanzienlijk vergroten, tot ten minste 20%. We investeren in energiebedrijven die off-grid of on-grid projecten implementeren en hebben momenteel zes partners. Ecozen Solutions, bijvoorbeeld, levert energieoplossingen voor boerderijen. Van onze andere partners in hernieuwbare energie bieden Fourth Partner Energy en Oakridge Rooftops oplossingen voor de commerciële en industriële sector. Cygni Energy biedt off-grid oplossingen. E-Hands Energy ondersteunt kleine, afgelegen banken en microfinancieringsinstellingen met zonne-energiesystemen. Een andere partner, Gayam Motor Works, verhuurt elektrische voertuigen voor last-mile goederentransport. Momenteel werken we samen met partners die nieuwe technologieën aanbieden voor de landbouw en volledige waardeketens.

Een veelbelovende nieuwe partner die juist op dit gebied actief is, is Ecozen.

Kiran Kodi: Ecozen voldoet aan alle criteria die voor Oikocredit cruciaal zijn. Het is een jong bedrijf dat actief is op het snijvlak van twee belangrijke gebieden: duurzame energie en landbouw. Het ontwikkelen en produceren van nieuwe producten kost enorm veel tijd en geld. Ecozen was op zoek naar financiering voor meer werkkapitaal. We kwamen in contact via een van hun andere investeerders, die op dezelfde manier werkt als wij, en besloten al snel om Ecozen een kredietlijn te verstrekken. De eerste lening van Ecozen werd begin 2021 uitbetaald, en sindsdien hebben we nog een lening geregeld. Met onze jarenlange focus op inclusieve financiering zien wij onszelf ook als experts in financieringsmodellen op maat. Wij kunnen Ecozen op dit gebied goed adviseren en ondersteunen. Goede financieringsmodellen voor klanten en afnemers hebben een enorme maatschappelijke impact en stellen kleine boerenbedrijven in staat zich innovatieve producten te veroorloven.

Vivek Pandey, u bent een van de drie oprichters van Ecozen. Wat was jullie motivatie om te starten?

Vivek Pandey: We hebben Ecozen in 2010 opgericht toen we nog student waren, en na ons afstuderen hebben we ons volledig op het bedrijf gericht. We waren eerst ingenieurs. We konden duidelijk de toestand van de landbouw in het land zien en het sterke potentieel van een meerwaarde daar. Innovaties op het gebied van hernieuwbare energie bereikten toen nog zelden het platteland. We interviewden eerst veel belanghebbenden in de landbouwwaardeketens. We realiseerden ons dat de Indiase landbouw sterk afhankelijk is van het regenseizoen en een gebrek heeft aan infrastructuur voor naoogstbeheer. De grootste hindernis is de energievoorziening op de boerderij. Terwijl zonne-energie in steden steeds populairder werd voor de verlichting van wegen, huizen en bedrijven, was er in de landbouw niet veel van te merken.

Hoe heeft u op deze vaststellingen gereageerd? Welke oplossingen biedt Ecozen?

Vivek Pandey: Het eerste wat we deden was motoren ontwikkelen voor waterpompen op zonne-energie: Ecotron. Sinds 2014 zijn er 60.000 tot 70.000 Ecozen-motoren en -controllers in het hele land in gebruik. Maar het werd al snel duidelijk dat de problemen van boeren niet worden opgelost door enkel irrigatie op zonne-energie. Ze moeten hun productie ook kunnen bewaren. Ten eerste zijn de waardeketens niet snel genoeg om te garanderen dat alles marktvers is. Ruwweg 30% van de fruit- en groenteoogsten in India bederft omdat kleine boeren geen middelen hebben om hun gewassen vers te houden totdat ze kunnen worden vervoerd en verkocht. Ten tweede zijn boeren zonder opslagfaciliteiten kwetsbaarder voor prijsschommelingen omdat ze hun verkoop niet kunnen uitstellen tot ze betere prijzen kunnen krijgen.

5MT solar cold room at Mahabaleshwar, Maharashtra (1)

Daarom hebben wij een miniafdeling voor groenten en fruit ontwikkeld die op zonne-energie werkt: Ecofrost. Deze is draagbaar en zeer energie-efficiënt. Ecofrost wordt geleverd met een complete technische oplossing bestaande uit een mobiele app voor de bediening, toezicht en diagnostiek op afstand en voorspellend onderhoud, zodat de klant verzekerd is van de best mogelijke ervaring. Voor momenten zonder zon is er 36 uur energieopslag met behulp van een inheems en gepatenteerd thermisch energieopslagsysteem - veel zuiniger en efficiënter dan batterijen. Verschillende sensoren in de unit leveren alle nodige informatie en maken het mogelijk elke koelcel afzonderlijk in te stellen. Het controlecentrum van Ecozen ziet erop toe dat alles goed werkt en niets bederft, berekent de optimale opslagtemperaturen naargelang van de opgeslagen goederen en verstrekt informatie over de actuele marktprijzen. Ecofrost heeft vele nationale en internationale prijzen gewonnen. We bieden nu dezelfde technologie met meerdere varianten aan in de hele toeleveringsketen van bederfelijke waren. Eco Connect is ons derde product: een online platform dat informatie voor boeren, marktprijzen, teelttips en meer met elkaar verbindt.

Hoe bereikt Ecozen zijn klanten en afnemers in de rurale gebieden?

Vivek Pandey: Wij verkopen onze zonnepompproducten aan zowel grote bedrijven als kleinere ondernemingen die zich bezighouden met de installatie van waterpompen op zonne-energie. Wij voorzien hen van pompmotoren en regelaars. Alle andere onderdelen van de zonnesystemen, zoals de zonnepanelen, kopen ze bij andere bedrijven. We hebben een groot netwerk van bedrijven die de boeren bereiken. Hetzelfde geldt voor onze koelsystemen, waar we werken met partnerbedrijven, waaronder boerenproducentenorganisaties, dealers en distributeurs met een lokaal bereik, en bedrijven in de toeleveringsketen. We hebben hiervoor twee bedrijfsmodellen: een verkoopmodel en een lease/huurmodel waarbij we samenwerken met financiële instellingen om het product voor een periode van 3-6 maanden aan boeren en 1-3 jaar aan bedrijven aan te bieden. Dit werkt heel goed voor de vele boeren die seizoensgebonden landbouw bedrijven.

Wat verwacht Ecozen van de samenwerking met Oikocredit?

Vivek Pandey: Naast de financiering voor meer werkkapitaal en de mogelijkheid om samen nieuwe business- en financieringsmodellen te ontwikkelen, is een ander voordeel voor ons dat we een partner hebben die wereldwijd aanwezig en verbonden is. Oikocredit is sterk vertegenwoordigd in landen in Afrika, waar we de afgelopen jaren onze producten zijn gaan verkopen, bijvoorbeeld in Kenia, Namibië en Oeganda. Het potentieel en de vraag zijn daar enorm. Oikocredit kan met kennis, lokale experts en eigen partners in Afrikaanse landen een zeer nuttige partner voor ons zijn.

De vraag naar energie in India stijgt in het algemeen snel, als gevolg van de economische groei en de verstedelijking. Er wordt gesproken van een verdubbeling van de energievraag tegen 2040. 52% van de energie in het land wordt nog steeds opgewekt met steenkool. Als we bedenken dat India in het kader van de klimaatdoelstellingen van Parijs heeft toegezegd om tegen 2030 40% van zijn elektriciteitsverbruik uit niet-fossiele energiebronnen te halen, dan is dat een immense uitdaging waarvoor veel kapitaal nodig is. Betekent dit goede of slechte tijden voor Oikocredit met het oog op de grote concurrentie?

Kiran Kodi: Het goede is dat de natuurlijke hulpbronnen voor hernieuwbare energie in India uitstekend zijn. We hebben land, zon en wind. Het potentieel voor zonne-energie is bijzonder groot en staat gelijk aan het volledige huidige energieverbruik van het land. De Indiase regering heeft een ambitieus programma om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten. Daarvoor moeten technologieën, politieke randvoorwaarden en financiering hand in hand gaan. Dit lukt vrij goed in India, en de sector is dan ook aantrekkelijk voor investeerders. Dus ja, er is veel concurrentie, maar ook veel kansen en veel behoefte aan investeringen in hernieuwbare energie.

Grotere bedrijven kunnen samenwerken met banken. Maar voor kleinere bedrijven, zoals Ecozen, is samenwerking met organisaties als Oikocredit veel voordeliger. Vooral omdat wij doorslaggevende voordelen hebben: we zijn sneller; we staan open voor verschillende structuren en soorten financiering en kunnen inspelen op de individuele behoeften van de klanten van onze partners, bijvoorbeeld door leasemodellen aan te bieden, wat niet zo gemakkelijk is voor traditionele banken. Wij van onze kant zijn selectief. Wij zijn geïnteresseerd in hoe het werk van een bedrijf de levensomstandigheden van mensen verbetert. Elektriciteit is meestal erg duur in India, en overschakelen op zonne-energie is ook duur en tijdrovend. Daarom blijven veel van de commerciële bedrijven bij de conventionele energievoorziening. Wij kijken naar kleinere ondernemingen die een grote sociale impact hebben. We willen vooral één ding: betaalbare, schone elektriciteit voor mensen op het platteland.

Dit interview werd afgenomen door Marion Wedegärtner van Oikocredit Westdeutscher Förderkreis

Labels
OC België Onze aanpak
OC België RE Stories
OC België Stories

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2022

december

november

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari