Kwartaalbericht Q2 2022: Gemengde resultaten door aanhoudende economische onzekerheid

Kwartaalbericht Q2 2022: Gemengde resultaten door aanhoudende economische onzekerheid

Feiten en cijfers.PNG

Vier keer per jaar publiceert Oikocredit Internationaal kerncijfers en -feiten over het afgelopen kwartaal. Hier lees je extra achtergrondinformatie over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2022.

Aanhoudende gevolgen van marktonzekerheid

In het tweede kwartaal van 2022 werden de financiële en sociale prestaties van Oikocredit opnieuw beïnvloed door de onzekerheid op de internationale markten, voornamelijk als gevolg van de hoge inflatie, de stijgende rentevoeten, het conflict in Oekraïne en het hoge aantal Covid-19 besmettingen in Azië met lockdowns tot gevolg. Het belangrijkste effect voor Oikocredit Internationaal was een verdere daling van de waarde van de portefeuille termijnbeleggingen door verdere uitverkoop van de wereldwijde obligatiemarkten, wat aanzienlijk bijdroeg tot een verder nettoverlies voor Oikocredit. De kwaliteit en omvang van de portefeuille ontwikkelingsfinanciering, alsmede de inkomsten uit leningen en aandelen, bleven echter stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal.

De verliezen op termijnbeleggingen bedroegen in het afgelopen kwartaal € 15,4 miljoen (tegen € 9,3 miljoen in het eerste kwartaal), en het totale financiële nettoverlies van Oikocredit Internationaal bedroeg € 9,1 miljoen (tegen € 6,3 miljoen in het eerste kwartaal). De positieve ontwikkeling van onze nettorente-inkomsten, de verminderde voorzieningen en operationele kosten binnen budget zorgden er mede voor dat het extra nettoverlies ten opzichte van het vorige kwartaal slechts ongeveer de helft bedroeg van de extra verliezen in de termijnbeleggingsportefeuille.

Ontwikkelingsfinanciering en instroom relatief stabiel

De portefeuille ontwikkelingsfinanciering van uitstaande leningen en investeringen bij partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika & het Caribisch gebied is in het tweede kwartaal zeer licht gedaald, van € 1.015,2 miljoen naar € 1.014,7 miljoen. Ook het totale ledenkapitaal daalde licht, van € 1.129,8 miljoen naar € 1.125,6 miljoen, doordat de instroom iets afnam. Onze leden en beleggers bleven ons trouw en wij hielde nauw contact met onze ondersteunende organisaties en leden om op de hoogte te blijven van het beleggerssentiment.

De PAR 90-ratio (het percentage leningen waarvan de aflossingen ten minste 90 dagen achterstallig zijn) bleef boven onze streefwaarde van 6% en steeg tot een gecorrigeerde 6,8% ( tegenover 6,3% in het eerste kwartaal) omdat sommige partners nog steeds problemen hebben met terugbetalen. Er was echter geen significante toename van de voorzieningen voor verliezen op kapitaal of een verslechtering van equity-investeringen, wat erop wijst dat de kwaliteit van de portefeuille nog steeds stabiel is. Het dividend van de aandelenportefeuille was in de lijn van de verwachtingen. Anderzijds werd een van de voor het tweede kwartaal geplande verkopen van aandelen uitgesteld. Ten slotte is het totaal aantal partners gestegen van 508 naar 509.

Stijgende rentes hebben ervoor gezorgd dat de rente-inkomsten uit Oikocredits leningenportefeuille zijn toegenomen. Ook de wisselkoerseffecten waren positief, als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar. Een groot deel van de portefeuille in Latijns-Amerika en een groot deel van de landbouwportefeuille is in dollars en valuta's die synchroon bewegen met de dollar. Hoewel de kosten voor de afdekking van kredieten in plaatselijke valuta over het geheel genomen zijn gestegen, zijn de netto rentebaten hoger dan begroot. Verder stegen de kosten van Oikocredit, omdat Oikocredit werkt aan de implementatie van de nieuwe strategie 2022-2026 en het nieuwe kapitaalwervingsmodel. Deze extra kosten waren begroot en vallen ook binnen de begroting. Als gevolg van het nettoverlies daalde de intrinsieke waarde (NAV) per aandeel van € 212,24 naar € 211,28.

De resultaten over het tweede kwartaal waren niet volledig in lijn met de verwachtingen. Dit kwam door negatieve ontwikkelingen in de vastrentende waarden en de impact daarvan op de prestaties van Oikocredit. Het grootste deel van de termijnbeleggingsportefeuille van Oikocredit werd verkocht om verdere potentiële verliezen als gevolg van de devaluatie van de portefeuille te voorkomen.

De liquiditeit blijft met 18,6% (Q1: 20,3%) toereikend om aan de aflossingen van leden en beleggers te voldoen en om in de komende maanden nieuwe krediet- en aandelenprojecten te financieren.

Onderzoek naar sociale prestaties en klantperceptie

Oikocredits werk met partners op het gebied van sociale prestaties en capaciteitsopbouw vordert goed. Twintig partners op het gebied van inclusieve financiering hebben hun deelname aan ons tweede digitale klantzelfperceptie-onderzoek bevestigd: zeven in Afrika, acht in Latijns-Amerika en vijf in Azië, waaronder India. De enquêtevragen zijn beschikbaar in het Engels, Hindi, Khmer, Kiswahili, Portugees en Spaans. Zeven partners hebben de uitrol van de enquête onder hun klanten voltooid en 9.000 van de beoogde minstens 15.000 klanten hebben al gereageerd.

De enquête vraagt de klanten van de partners om belangrijke veranderingen in hun leven gedurende de afgelopen 12 maanden te beoordelen. Hierdoor krijgen onze partners en Oikocredit een beter inzicht in hoe klanten de toegang tot financiële diensten zien als een middel om hun levensomstandigheden te verbeteren. 

Organisatorische ontwikkelingen bij Oikocredit Internationaal

Aan het eind van het tweede kwartaal kondigden we een versterking aan van het leiderschapsmodel van de coöperatie, met de instelling van een Executive Committee bestaande uit voormalige leden van de raad van bestuur en extra directeurs. Bovendien is het personeelsverloop verder toegenomen en duurt het enige tijd voordat sommige vacatures zijn vervuld.

CRE-BO-24 (1)

Vooruitblik

Oikocredit blijft optimistisch over de toekomst en is verheugd dat in de nieuwe strategie nog meer aandacht wordt besteed aan sociale impact door te werken aan veerkracht, empowerment en verbinding van gemeenschappen in onze uitstroom- en instroomlanden.

In de huidige context van financiële onvoorspelbaarheid zal de coöperatie alert blijven op externe gebeurtenissen en signalen uit de markt. Oikocredit zal ook terughoudend omgaan met kansen en kosten. Het ondersteunen van onze partners en hun klanten in moeilijke tijden blijft onze prioriteit, waarbij we de prestaties en het welzijn van onze partners nauwlettend in de gaten houden.

In het derde kwartaal verwacht Oikocredit Internationaal de verkoop van de termijnbeleggingen af te ronden en op de kosten te letten, zodat Oikocredit zich kan blijven focussen op een veerkrachtige groei van de portefeuille ontwikkelingsfinanciering en het ondersteunen van haar partners.

Tot slot heeft Oikocredit Internationaal er alle vertrouwen in dat het nieuwe Executive Committee de organisatie in de komende periode op doeltreffende wijze zal leiden.

Meer informatie is beschikbaar bij de feiten en cijfers.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit in Q2-2022 (PDF)3,0 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2022

december

november

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari