Kwartaalbericht over Q4 2021: resultaat en herstel

Kwartaalbericht over Q4 2021: resultaat en herstel

Feiten en cijfers.PNG

Vier keer per jaar publiceert Oikocredit Internationaal kerncijfers over het afgelopen kwartaal. Met dit nieuwsbericht geven wij onze beleggers en belanghebbenden meer informatie over de ontwikkelingen die zich in het vierde kwartaal van 2021 bij Oikocredit Internationaal hebben voorgedaan.

Onze financiële doelstellingen halen

Het vierde kwartaal van 2021 sloot een succesvol jaar af voor Oikocredit Internationaal. Het nettoresultaat in het kwartaal bracht het totale geconsolideerde resultaat voor het jaar op € 15,3 miljoen, waarmee het verlies van € 22,2 miljoen van 2020 werd goedgemaakt.

Het totale ledenkapitaal steeg van € 1.125,4 miljoen in het derde kwartaal tot € 1.129,0 miljoen, wat neerkomt op een netto-instroom van € 3,6 miljoen in het vierde kwartaal en € 24,9 miljoen over het hele jaar. Wij blijven onze coöperatieleden en beleggers dankbaar voor hun loyaliteit en inzet. De intrinsieke waarde (NAV) per aandeel bleef vrijwel onveranderd op € 213,58 (Q3: € 213,87), terwijl de nettoliquiditeit daalde tot dicht bij het niveau van voor Covid-19 met 21,5% (Q3: 31,2%; Q4 2020: 33,1%).

De operationele kosten, die binnen budget bleven, stegen als gevolg van de kosten voor het ontwikkelen en afronden van verschillende veranderingsinitiatieven, waaronder de nieuwe strategie. Bijkomende eenmalige kosten in het kwartaal betroffen door Oikocredits Indiase dochteronderneming Maanaveeya verschuldigde belastingbetalingen en pensioenbijdragen. De portefeuille van termijnbeleggingen (obligaties) werd in vergelijking met het derde kwartaal negatief beïnvloed door de stijgende rentetarieven. Het jaarverlies bedroeg € 4,3 miljoen in het vierde kwartaal (tegen € 3,3 miljoen in het derde kwartaal).

Portefeuilleontwikkelingen

De portefeuille van kredieten en eigen vermogen voor ontwikkelingsfinanciering groeide met 13,7% van € 875,8 miljoen in het derde kwartaal tot € 995,9 miljoen, omdat we bleven inspelen op de toenemende vraag naar leningen bij huidige en nieuwe partners. Over het hele jaar hebben we een portefeuillegroei van 17,8% gerealiseerd, van € 845,1 miljoen in 2020.

De kwaliteit van de portefeuille verbeterde, waarbij de PAR 90-ratio (het percentage leningen waarvan de aflossing ten minste 90 dagen achterstallig is) daalde van 6,1% naar 5,5%, acceptabel onder onze streefwaarde van 6%. Aan het einde van het kwartaal waren nog slechts vijf partners onderworpen aan tijdelijke pandemiegerelateerde ''payment holiday''-maatregelen, die 1,3% van de portefeuille ontwikkelingsfinanciering (€ 10,7 miljoen) vertegenwoordigen, vergeleken met 12 partners in het derde kwartaal, die 2,5% van de portefeuille vertegenwoordigden (€ 18,6 miljoen). De voorzieningen voor verliezen op kapitaal en rente en de bijzondere waardevermindering van het eigen vermogen daalden in het vierde kwartaal van 10,7% naar 9,7% van de ontwikkelingsfinanciering. Het totale aantal partners daalde van 527 naar 517.

Als een van de proefprojecten voor de gemeenschapsgerichte aanpak van de nieuwe strategie 2022-2026 werd de start aangekondigd van een samenwerking met Opportunity International ter ondersteuning en verbetering van de toegang tot betaalbaar kwaliteitsonderwijs in Afrika.

Sociale prestaties en capaciteitsopbouw

Op het gebied van sociale prestaties werd de laatste hand gelegd aan het verslag en de bevindingen van een eerste onderzoek naar de zelfperceptie van klanten. Uit de antwoorden van meer dan 2.500 cliënten van huidige en voormalige partners bleek dat velen weliswaar hun inkomen en spaargeld hadden zien dalen in het afgelopen jaar, voornamelijk als gevolg van Covid-19, maar dat ze zich veerkrachtig bleven opstellen in hun leven. Een aanzienlijk deel van de cliënten meldde dat het extreme weer van invloed was geweest op hun inkomen, en uit de enquête bleek ook dat meer cliënten toegang hadden tot internet en smartphones dan verwacht.

Hoogtepunten van onze steun aan partners voor capaciteitsopbouw in het vierde kwartaal waren afronding van het theeplantgoedproject voor 2.000 kleine boeren die verbonden zijn aan onze partner Karongi Tea Factory in Rwanda; lancering van ons prijsrisicobeheerprogramma (PRM) in Afrika met 11 koffiepartners; stimulering van ondernemerschap door de lancering van het programma Women Innovation for Sustainable Enterprise (WISE) met vijf partners in Ghana en het project Innovative Finance for Improved Livelihoods (IFIL) met 37 boerenorganisaties in Kenia en Oeganda; het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor spaarproducten voor de lange termijn in Cambodja; het samenwerken met partners om een instrument te ontwikkelen waarmee sociale prestaties in de landbouw kunnen worden gemeten; en een workshop over digitalisering voor zes partners in West-Afrika en een webinar over de Client Protection Pathway met elf partners in Zuidoost-Azië.

Organisatorische ontwikkelingen

Oikocredit Internationaal hield in het vierde kwartaal voor het eerst een Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA). Deze voornamelijk online gehouden ledenvergadering leverde positieve resultaten op voor het nieuwe kapitaalwervingsmodel van de coöperatie en gaf meer inzicht in de gemeenschapsgerichte strategie die voor 2022-2026 gepland staat.

De Raad van Commissarissen van heeft Mirjam 't Lam per 1 december 2021 benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van Oikocredit Internationaal. Mirjam was eerder interim-directeur en directeur Finance & Risk. De werving is gestart voor een nieuwe directeur Finance & Risk en voor een opvolger van Bart van Eyk als directeur Investments, die had aangekondigd de organisatie te willen verlaten (en in februari 2022 is vertrokken).

Ook in de Raad van Commissarissen vonden veranderingen plaats: Maya Mungra besloot de raad per 31 december 2021 te verlaten. Commissielid Gaëlle Bonnieux nam haar plaats in als vice-voorzitter. Met een aantal vacatures in het bestuur is de werving van nieuwe bestuursleden begonnen.

Op het kantoor van Oikocredit Internationaal in Amersfoort (Nederland) werd het hybride werkmodel dat in het derde kwartaal werd ingevoerd, waarbij het personeel halftijds op kantoor en halftijds thuis kon werken, opgeschort in het vierde kwartaal omdat de Covid-19-infecties in Europa opnieuw toenamen.

Vooruitzichten voor de toekomst

De solide prestaties van Oikocredit Internationaal in 2021 vormen een solide basis voor de toekomstige ontwikkeling van de coöperatie in een momenteel onzekere wereld. We maken ons grote zorgen om de bevolking van Oekraïne en iedereen die wordt getroffen door conflicten overal ter wereld. Wij veroordelen alle daden van agressie en geweld, en wij zullen waakzaam blijven voor de economische gevolgen die de coronavirus-pandemie kan blijven hebben in onze focuslanden.

Wij zullen alert blijven om doeltreffend op nieuwe kansen en uitdagingen te kunnen reageren en twee belangrijke wijzigingen in ons bedrijfsmodel door te voeren, zodat wij onze beleggers en partners nog beter van dienst kunnen zijn en onze maatschappelijke impact voor de klanten en leden van onze partners kunnen vergroten. Eén van deze positieve veranderingen is de lancering en uitvoering van de strategie 2022-2026 medio 2022. Dit omvat de oprichting van een wereldwijde beleggersbeweging en een meer holistische benadering van ontwikkelingsfinanciering met projecten die gemeenschappen met lage inkomens helpen om veerkrachtiger te worden in sectoren als huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, en water en sanitaire voorzieningen. Er werd gestart met het testen van een klein aantal van dergelijke gemeenschapsgerichte projecten, waar partners zeer geïnteresseerd in zijn, en we kijken ernaar uit om deze aanpak verder te implementeren. De tweede verandering betreft de invoering van ons nieuwe model voor kapitaalwerving, dat aan de leden zal worden voorgesteld op de volgende algemene vergadering van Oikocredit Internationaal in juni.

Meer informatie is te vinden bij de "feiten en cijfers" en in het Oikocredit 2021 Annual Report, dat je kan downloaden bij de publicaties op onze website. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit in Q4-2021 (PDF)1,3 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2022

december

november

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari