Kwartaalbericht Q1 2022: Internationale gebeurtenissen beïnvloeden het resultaat

Kwartaalbericht Q1 2022: Internationale gebeurtenissen beïnvloeden het resultaat

Feiten en cijfers.PNG

Vier keer per jaar publiceert Oikocredit International kerncijfers en -feiten over het afgelopen kwartaal.

In de nieuwsbrief van december stond een verkeerde link.
Kwam je via de nieuwsbrief op deze pagina terecht, en wil je het kwartaalbericht van Q3 2022 lezen? Klik dan op deze link: 

Kwartaalbericht Q3 2022: in de goede richting >

Kwartaalbericht Q1 2022: 

Financiële markten ondermijnen goede prestaties

De resultaten van het eerste kwartaal van 2022 waren wisselend voor Oikocredit, vooral vanwege zaken waarop wij geen invloed hadden. De oorlog brak uit in Oekraïne net toen een groot deel van de wereldeconomie aan het herstellen was van de gevolgen van Covid-19. Ondanks dat de coöperatie haar portefeuilleontwikkeling, liquiditeit, kostenbeheersing en andere zaken goed heeft gemanaged, was er in het afgelopen kwartaal sprake van een nettoverlies van € 6,3 miljoen. Dit was een direct gevolg van de afwaardering van de portefeuille termijnbeleggingen (obligaties) met € 9,3 miljoen en, in mindere mate, de noodzaak van een extra voorziening van € 3,3 miljoen voor verliezen op leningen.

Naarmate de financiële onzekerheid door het Oekraïne-conflict toenam en de markten reageerden, stegen de rentetarieven, die al aan het stijgen waren, nog sneller, evenals de grondstoffenprijzen. De internationale aandelenkoersen daalden te midden van aanzienlijke marktspeculatie. Deze ontwikkelingen, met onder meer een massale uitverkoop op de obligatiemarkten, leidden tot een zeer negatief kwartaal voor beleggers in vastrentende waarden. Vandaar de sterke waardedaling van de termijnbeleggingen.

Gestage vooruitgang op essentiële punten

Er is goede vooruitgang geboekt in de kernactiviteit, het verstrekken van ontwikkelingsfinanciering. Het totaal aan uitstaande kredieten en eigen vermogen steeg met 1,9% van € 995,9 miljoen eind 2021 tot € 1.015,2 miljoen. De opbouw van Oikocredits portefeuille van ontwikkelingsfinanciering tot meer dan € 1 miljard is een sterke prestatie en consolideert ons herstel na Covid-19 in lijn met de verwachtingen. Het ledenkapitaal bleef stabiel op € 1.129,8 miljoen (Q4 2021: € 1.129,0 miljoen). De intrinsieke waarde (NAV) per aandeel daalde tot € 212,24 (Q4 2021: € 213,58) als gevolg van het nettoverlies, terwijl de nettoliquiditeit verder daalde tot 17,4% (Q4 2021: 21,5%), hoewel nog steeds ruim binnen het minimumstreefniveau.

Nu de onzekerheid op de markten weer toeneemt, is de PAR 90-ratio van de risicoportefeuille (het percentage leningen waarvan de aflossingen ten minste 90 dagen achterstallig zijn) gestegen van 5,5% naar 6,3%, boven de streefdrempel van 6%. De stijging werd vooral veroorzaakt door complicaties in West-Afrika bij het overmaken van aflossingen naar de rekening van Oikocredit Internationaal in Nederland. Aan het eind van het kwartaal waren er geen partners meer die onder tijdelijke pandemiegerelateerde 'payment holiday'-maatregelen vielen, en partners die op tijd terugbetaalden bleven stabiel op 90%. Het totale aantal partners daalde van 517 naar 508.

De bedrijfskosten bleven onder controle: personeel, reizen en algemene en administratieve kosten bleven allemaal onder het budget.

Sociale prestaties en capaciteitsopbouw

Terwijl Oikocredit Internationaal blijft werken aan de volledige implementatie van de nieuwe 2022-2026 strategie, waarin gemeenschappen centraal staan, is de ''Theory of Change'' geactualiseerd, evenals het ESG (environmental, social and governance) beleid voor de selectie van partners. Ook werden in het eerste kwartaal potentiële partners geïdentificeerd voor deelname aan het zelfperceptieonderzoek onder klanten in 2022, startte het programma voor prijsrisicobeheer in Rwanda en werden projecten gelanceerd ter stimulering en ondersteuning van ondernemerschap in onder meer Kenia en Oeganda.

Organisatorische ontwikkelingen

Aan het eind van het eerste kwartaal waren verschillende leidinggevende functies bij Oikocredit Internationaal nog niet ingevuld of niet definitief ingevuld. Op directieniveau wordt momenteel geworven voor de nieuwe functie van directeur Impact Investments, na het vertrek van Bart van Eyk als directeur Investeringen in februari 2022. De nieuwe permanente directeur Finance & Risk zal in het tweede kwartaal aan de slag gaan. Nieuwe kandidaten voor de Raad van Commissarissen zijn voorgedragen en zullen worden benoemd tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oikocredit Internationaal op 9 juni.

Er zijn verdere stappen gezet in de richting van de implementatie van de nieuwe strategie 2022-2026 en het nieuwe model voor het aantrekken van kapitaal. De nieuwe strategie wordt momenteel afgerond en zal worden gepresenteerd op de Algemene Vergadering van Oikocredit International op 9 juni.

Toekomstperspectieven

De toenemende inflatie, stijgende rentevoeten, marktvolatiliteit en algemene economische onzekerheid lijken zeer waarschijnlijk nog enige tijd aan te houden. Daarom zullen de prestaties en het welzijn van de partners en de eigen balans, liquiditeit, kosten en portefeuille van termijnbeleggingen nauwlettender in het oog worden gehouden. De gevolgen van het uitdagende ondernemingsklimaat voor onze partners en hun eindklanten worden van nabij gevolgd. Nu de voedselprijzen wereldwijd stijgen, is de kans groot dat meer huishoudens en gemeenschappen in armoede vervallen. Een mogelijk positief gevolg zou kunnen zijn dat de boerencoöperaties van Oikocredit kunnen profiteren van prijsstijgingen voor hun producten.

Meer informatie is te vinden in de Oikocredit Facts&Figures Q1-2022 (in het Engels) - download.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit in Q1-2022 (PDF)698,2 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2022

december

november

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari