Nieuwe partners

Nieuwe partners

Sinds begin 2021 merkt Oikocredit een sterkere stijging van de vraag naar leningen bij onze partners. Er werden de voorbije maanden ook heel wat nieuwe partnerschappen aangegaan.

Hieronder lees je een overzicht en maak je kennis met de nieuwe partners op het vlak van financiële inclusie, duurzame landbouw en hernieuwbare energie. Klik op de naam van de nieuwe partners om het volledige nieuwsartikel te lezen.

logo-banco-caribe Oikocredit investeert in Banco Caribe, een bank in de Dominicaanse Republiek met een sterke sociale missie. Door het verlenen van financiële diensten en leningen worden kmo's en mensen en gemeenschappen met lage inkomens ondersteund. Dankzij het partnerschap met Oikocredit kan Banco Caribe beter bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's).
logo avanti Ook via de nieuwe partner Avanti Finance in India draagt Oikocredit bij aan het verbeteren van toegang tot financiële producten. Via hun platform voor digitale technologie en een cashloze aanpak ondersteunen ze mensen zonder bank in India. Avanti begrijpt dat duurzame impact op huishoudens met lage inkomens kan worden bereikt door de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten. Op dit moment bestaat de groep gebruikers van Avanti voor meer dan 75% uit vrouwen.
ANAT-BF-03 Door de investering in de cashewcoöperatie Coop CA VICA bereikt Oikocredit bijna 5.000 boeren in Ivoorkust. Om Coop CA VICA te ondersteunen, verstrekt Oikocredit een lening voor de inkoop, het vervoer, de opslag en de verkoop van rauwe cashewnoten. De coöperatie staat voor waarden als respect voor de rechten en vrijheden van de mens, welzijn op het werk, het creëren van een meerwaarde voor hun arbeid en de billijke herverdeling van de behaalde winsten.
FCMB_Logo
First City Monument Bank Limited (FCMB) richt zich in Nigeria op armoedebestrijding, empowerment en ecologische duurzaamheid. Oikocredits investering stimuleert de groei van kmo's en agrarische ondernemingen en draagt zo bij aan het creëren van banen, maakt mensen op economisch vlak weerbaarder en zorgt ervoor dat mensen met lage inkomens beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Grace and mercy Ook in Nigeria werd een van de grootste microfinancieringsinstellingen Grace & Mercy partner van Oikocredit. De microfinancieringsinstelling verstrekt leningen aan meer dan 180.000 economisch actieve ondernemers die kansarm en kwetsbaar zijn. In het bijzonder vrouwen. De gemiddelde lening bedraagt net iets meer dan € 100. Grace & Mercy focust zich voornamelijk op het platteland, waar dan ook het merendeel van hun klanten wonen en werken.
logo De focus op vrouwelijke ondernemers is eveneens voor Fin'Elle in Ivoorkust belangrijk. De microfinancieringsinstelling richt zich op het versterken van de positie van vrouwelijke ondernemers door het verlenen van micro- en mesokredieten aan KMO's die eigendom zijn van vrouwen. Naast de lening zal Oikocredit aan Fin'Elle technische ondersteuning bieden om de financiële kennis van vrouwen te verbeteren en te zorgen voor meer financiële inclusie in Ivoorkust.
Unaitas Logo Unaitas is sinds 1997 partner van Oikocredit. De spaarcoöperatie in Kenia ondersteunt groeigerichte kleine en middelgrote boerencoöperaties. De nieuwe lening van Oikocredit aan Unaitas zal werkgelegenheid creëren en bijdragen aan meer financiële inclusie voor gezinnen met lage inkomens. 
Powergen_Portfolio De nieuwe partner PowerGen wil 55.000 mensen op het platteland van Nigeria voorzien van elektriciteit, via systemen voor distributed renewable energy (DRE, of gedistribueerde hernieuwbare energie), ontworpen als minigrids op zonne-energie en batterijen. Nigeria is de grootste economie van Afrika, maar heeft te kampen met een slechte toegang tot energie, vooral in plattelandsgebieden, waar slechts 25% van de mensen toegang heeft tot elektriciteit. De DRE-systemen zullen schone, betrouwbare elektriciteit leveren aan 55.000 mensen en zullen jaarlijks meer dan 2.000 MT CO2e verminderen. De dienstverlening van PowerGen stelt gemeenschappen verder in staat om de lokale economische activiteit te vergroten door de elektriciteitskosten te verlagen en de toegang tot energie voor productieve doeleinden te verbeteren.
mango De lening aan het mangoverwerkingsbedrijf Comafruits in Mali zal tot 500 banen veiligstellen en het werk van 3.000 mangoboeren ondersteunen. Comafruits is biologisch gecertificeerd (Ecocert) en Rainforest Alliance-gecertificeerd en verbetert actief de levensomstandigheden van meer dan 3.000 mangoboeren en hun gezinnen. Het bedrijf investeert in de verbetering van de infrastructuur van de lokale gemeenschap en biedt hoognodige permanente en seizoensgebonden werkgelegenheid.

Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2021

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari