Kwartaalbericht over het tweede kwartaal 2021

Kwartaalbericht over het tweede kwartaal 2021

Feiten en cijfers Q2 NL.PNG

Vier keer per jaar publiceert Oikocredit kerncijfers en -feiten over het afgelopen kwartaal. Hierin bieden we onze beleggers en anderen extra achtergrondcontext over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2021.

Ontwikkelingen in de portefeuille

Na een positieve start van het jaar in het eerste kwartaal, had de portefeuille van Oikocredit aan het begin van het tweede kwartaal een tijdelijke terugval toen de Covid-19-pandemie opnieuw oplaaide in India (veruit de grootste markt voor Oikocredit) en een aantal andere landen, waardoor de vraag naar financiering afnam. Later in het kwartaal trok de vraag weer aan, vooral in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Daardoor kwam de portefeuille uit op bijna hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2020. De kwaliteit van de kredietportefeuille daalde licht en er moesten enkele voorzieningen worden getroffen. Op een aantal equityinvesteringen moest verlies worden genomen.

Voor een aantal partners bleven de gevolgen van Covid-19 merkbaar. De PAR 90 (het percentage leningen met meer dan 90 dagen betalingsachterstand) verslechterde licht van 5,6% naar 5,9%, voornamelijk als gevolg van de daling van de portefeuille. Het aantal partners met betalingsuitstel daalde en omvat nu € 65,0 miljoen (tegenover € 68,0 miljoen) van de totale kredietportefeuille, in lijn met de trend in de afgelopen kwartalen, waarin partners steeds meer aflossingen hebben hervat. De nettoliquiditeit blijft comfortabel en stijgt van 30,8% naar 33,4% tijdens het tweede kwartaal.

Ook de financiële markten hadden invloed op de resultaten. Speculaties op stijgende rentes in de Verenigde Staten verzwakten de waarde van onze obligatieportefeuille met circa € 2,0 miljoen in de eerste 6 maanden van het jaar. Het aanhouden van een hoge liquiditeit op bankrekeningen of in de obligatieportefeuille in het kader van de aanhoudende financiële onzekerheid, ook als buffer in geval van terugbetalingsverzoeken, is duur en beïnvloedt de winstgevendheid. Oikocredit International is over het algemeen tevreden dat het de continuïteit heeft behouden. De financiële resultaten van Oikocredit blijven positief en op weg naar herstel.

Ondersteunende maatregelen

De maatregelen die Oikocredit in 2020 heeft genomen als reactie op de pandemie en de gevolgen daarvan voor partners, worden in 2021 voortgezet. Zo kunnen partners hun aflossingen uitstellen en wordt er hulp geboden via de Oikocredit International Support Foundation (ISUP), waarvan het solidariteitsfonds voor het coronavirus nog steeds beschikbaar is om financiële steun te bieden.

We onderhouden nauwe contacten met partners, zowel om hen door moeilijke tijden heen te helpen - en waar nodig 'intensieve zorg' te verlenen vanuit onze speciale kredietafdeling - als om snel te kunnen reageren zodra hun bedrijfsactiviteiten weer aantrekken. Wij zien uit naar toekomstige groei met nieuwe partners waarvoor wij de uitbetalingen reeds zijn begonnen goed te keuren.

Vooruitzichten

De Annual General Meeting heeft in juni 2021 besloten over 2020 geen dividend uit te keren, gezien het verlies dat vorig jaar als gevolg van de pandemie is geleden. Afgesproken is om later in het jaar een Extraordinary General Meeting te houden om het instroommodel van de coöperatie en de strategie voor 2022-2026 te bespreken.

Thos Gieskes is per 1 augustus teruggetreden als algemeen directeur, waar hij sinds 2017 de leiding had. Mirjam ’t Lam heeft naast haar rol als directeur Finance & Risk de functie van Interim Managing Director overgenomen totdat er een nieuwe Managing Director is aangesteld. Binnen het management is een herziening van taken en verantwoordelijkheden doorgevoerd om te zorgen voor goed risicobeheer en om belangenverstrengeling te voorkomen.

De gevolgen van Covid-19 maken het voorspellen van de toekomst een constante uitdaging. Voor Oikocredit is de grootste onzekerheid de snelheid waarmee de liquide middelen kunnen worden omgezet in financiering voor partners om hun ambities te ondersteunen en het rendement op de leningen en investeringen te laten groeien. De economische omstandigheden en de vraag in de landen waar Oikocredit actief is blijven onvoorspelbaar, hoewel er veelbelovende nieuwe partnerschappen in de pijplijn zitten waarmee de coöperatie verwacht inkomsten en impact te genereren naarmate de groei weer aantrekt.
Daarnaast ligt de focus op het beschermen van de kwaliteit van de huidige portefeuille en het werken aan de nieuwe strategie.

Klik hier voor meer feiten en cijfers op de website of download het kwartaalbericht (in het Engels).

Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2021

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari