Leden van de Raad van Bestuur

Leden van de Raad van Bestuur

Nieuwe samenstelling RvB.png

Tijdens de Algemene Vergadering verwelkomden we Frederick De Gryse en Joachim Aelvoet als nieuwe bestuurders. In een korte video stellen Frederick en Joachim zich voor. Daarnaast nam Vincent De Waele afscheid als voorzitter. Ondervoorzitter Bert Kuijpers bedankte Vincent voor zijn inzet en toewijding en verwelkomde Frederick als nieuwe voorzitter.

Maak kennis met de nieuwe bestuursleden

Frederick De Gryse en Joachim Aelvoet stellen zich voor om verkozen te worden als nieuwe bestuurder voor Oikocredit België: 

Vincent de Waele neemt afscheid als voorzitter

Vincent-De-Waele-02"Zoals jullie weten heb ik mijn ontslag ingediend als bestuurder en voorzitter van Oikocredit België. De reden hiervan is dat ik momenteel te veel professionele activiteiten in parallel heb en dat ik tevens meer tijd wens te besteden aan mijn familie, aan mijn kleinkinderen en aan mijn innerlijke ontwikkeling.

Ik heb me hard ingezet gedurende deze 6 jaar bij Oikocredit België, en daar bovenop 3 jaar als bestuurder bij Oikocredit Internationaal. Het is een leerrijke en motiverende periode geweest.

 • Ik heb kennis gemaakt met vele fantastische mensen.
 • Ik heb ten volle de missie van Oikocredit kunnen appreciëren.
 • Ik ben meerdere malen ter plaatse onze activiteiten en eindklanten kunnen bezoeken
 • Ik heb de verdubbeling van het kapitaal in België gezien, van 10 naar 20 mio.

En ik vertrek gerust, want,

 • We hebben een mooi marketing plan dat, zeker na het einde van de lockdown zijn vruchten zal afwerpen
 • We hebben een efficient team met Johan, Greet & Sien
 • We hebben een divers en competent RvB en daarbij een versteviging door Joachim en Frederick.

Ten slotte, dank ik u van harte voor het vertrouwen dat u me gegeven hebt gedurende deze 6 jaar. Merci!"

Ondervoorzitter Bert Kuypers, bedankt Vincent voor zijn inzet en toewijding

Bert-Kuypers-03"Beste Vincent, jouw mandaat als voorzitter eindigt nu. Ja, inderdaad, enkele maanden geleden heb je ons als bestuurders laten weten dat je om persoonlijke en familiale redenen wenste jouw mandaat als voorzitter neer te leggen. Als Raad van Bestuur hebben we hiervoor natuurlijk alle begrip, maar tegelijk, en ik ben zeker dat ik spreek in naam van velen, betreuren we dit erg.

Immers, het leek maar zo’n korte periode dat je voorzitter bent geweest. Is dat aanvoelen wel juist? Nee, want als we terug kijken zijn er die voorbije 6 jaar heel wat zaken gebeurd en heb je heel wat gerealiseerd. Niet lang nadat je bestuurder was geworden in 2015, heb je, enigszins onvoorzien, het voorzitterschap opgenomen. Je was daar toe bereid en je hebt dit mandaat met ongelooflijke inzet, enthousiasme, professionalisme en tegelijk “altijd met de glimlach” opgenomen. En dit naast de drukke professionele engagementen van jouw eigen zaak, én ook de zware taak als lid van de Supervisory Board en voorzitter van het Audit Comité van Oikocredit Internationaal.

Je hebt de voorbije jaren enorm bijgedragen aan de goede werking van Oikocredit België, erg veel steun ook gegeven aan Johan en het team met Greet en Sien. Tegelijk heb je je verder ingezet voor de verdere vernieuwing, verjonging en diversiteit van onze Raad van Bestuur. En het resultaat, je mag er fier op zijn :

 • Een Belgische Oikocredit-afdeling die elk jaar gezond verder groeit en haar missie ook uitdraagt
 • Een professioneel team dat zich met verve inzet om vandaag en morgen Oikocredit nog verder op de kaart te zetten in België
 • Een werking van de Raad van Bestuur, het kernbestuur en de dagelijkse leiding die verder gestructureerd is
 • Op zijn minst 1 maal per jaar een plandag waar we als leden van de Raad van Bestuur elkaar bestuiven met nieuwe ideeën en plannen

Ja, dat deze periode van jouw voorzitterschap zo kort lijkt, is gewoon te wijten aan het feit dat het met jou als voorzitter zo leuk was. Omwille van jouw persoonlijke en zeer menselijke manier om met structuren, uitdagingen of problemen om te gaan, en om met mensen om te gaan met een ontwapenende glimlach en jouw menselijke kracht. Dus, beste Vincent, daarom wil ik je met heel mijn hart bedanken voor je inzet.

Je hebt werkelijk in praktijk gebracht wat Einstein ooit zou hebben gezegd: "Het is de plicht van ieder mens aan de wereld ten minste zoveel terug te geven als hij heeft ontvangen", waarbij je dit toepast op een andere zin van hem: "De waarde van een mens ligt in zijn vermogen om te geven en niet in zijn vermogen om te ontvangen". Inderdaad, wij waren zeer gelukkig om getuigen en metgezellen te zijn.

Dank je, Vincent, een heel grote dank je wel. We zullen je missen, in feite, missen we je nu al."

Nieuwe voorzitter

In de gesprekken met Frederick De Gryse om te polsen naar zijn interesse om bestuurslid te worden van Oikocredit België, was al snel duidelijk dat hij ook bereid zou zijn om in opvolging van Vincent De Waele het mandaat van voorzitter op te nemen. Zijn engagement daartoe verwelkomen we zeer. Tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur, werd unaniem beslist om Frederick De Gryse, mits hij door de Algemene Vergadering zou worden benoemd als bestuurder, te aanvaarden als nieuwe voorzitter. Hij heeft zich de voorbije weken al heel intens ingewerkt en overdracht tussen hem en Vincent De Waele is al gebeurd.

Leden van de Raad van Bestuur

Bekijk hier een overzicht van wie lid is van de Raad van Bestuur

Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2021

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari