Oikocredit breidt haar ondersteunings- en coachingprogramma voor landbouwers uit

Oikocredit breidt haar ondersteunings- en coachingprogramma voor landbouwers uit

PAI-AR-34.jpg

Enkel een financiële bijdrage is niet voldoende als het gaat om investeren in sociale impact, en dit weet ook Oikocredit. Om kleinschalige boeren te helpen om te gaan met de grillen van het weer, die als gevolg van de klimaatcrisis steeds vaker voorkomen, vertrouwt de duurzame financieringscoöperatie op haar activiteiten op het gebied van ondersteuning en training.

Capaciteitsopbouw in de landbouw: een belangrijke pijler van ontwikkeling

Oikocredit heeft van landbouw het speerpunt gemaakt van haar niet-financiële ondersteuningsprogramma, dat bekend staat als "capaciteitsopbouw". Dit is gericht op het vergroten van de weerbaarheid van gemeenschappen met lage inkomens, waarvan de meerderheid op het platteland woont en voor hun levensonderhoud en overleving afhankelijk is van de landbouw. 

Volgens IFAD kan investeren in landbouw in Afrika ten zuiden van de Sahara tot 11 keer effectiever zijn in het bestrijden van extreme armoede dan investeren in andere sectoren.

Bovendien kunnen we door te investeren in kleinschalige landbouw en mensgerichte plattelandsontwikkeling een echt verschil maken in levensonderhoud, werkgelegenheid creëren, lokale economieën stimuleren en de druk op mensen om naar stedelijke gebieden te migreren verlichten.

Het voorbeeld van Unaitas: een methodologie ontwikkelen om de hele waardeketen te optimaliseren

In Kenia werpt de capaciteitsopbouw door Oikocredit-partner Unaitas nu zijn vruchten af. De Kenya Savings and Loan Services Cooperative implementeert een model voor financiële oplossingen dat erop is gericht om de positie van kleine boeren in de agrarische waardeketen waar zij deel van uitmaken te verbeteren en uiteindelijk hun inkomen te verhogen. 

Tot voor kort was het verstrekken van leningen aan kleinschalige boeren beperkt tot het ondersteunen van hun bedrijf zonder rekening te houden met de context van de waardeketen waarin ze waren ingebed. De noodzaak van een nieuwe aanpak wordt nu echter erkend: de hele waardeketen moet worden geanalyseerd om de inkomens van boeren op een duurzame manier te verbeteren, rekening houdend met hun behoefte om hun omzet te verhogen en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen van de markt.

Deze bijdrage is des te relevanter omdat de landbouwsector in Kenia een sleutelrol blijft spelen in de economie van het land en volgens de Wereldbank goed is voor 21,2% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022.

De klimaatcrisis: het zwaard van Damocles voor kleine boeren

De steeds onstabielere en onvoorspelbare weersomstandigheden zetten duurzame en solidaire financieringsspelers ertoe aan om hun projecten specifiek te richten op klimaatrisico's.

Met dit in gedachten werkte Oikocredit van januari 2021 tot december 2022 samen met Inclusive Guarantee, een microverzekeringsmakelaar, om de toegang tot op indexen gebaseerde verzekeringen tegen weersgerelateerde risico's te versnellen en te vergemakkelijken. De uitrol van dit project omvat het trainen van kleinschalige boeren (waarvan 30% vrouwen) in financiële educatie en bewustwording van geïndexeerde landbouwverzekeringen.

Kleinschalige boeren die katoen, gierst, rijst, sesam, sorghum en soja verbouwen in Burkina Faso, Ivoorkust, Mali en Senegal profiteren hier momenteel van. De belangrijkste resultaten van dit project zijn als volgt: meer dan 108.000 boeren zijn bewust gemaakt van de voordelen van landbouwverzekeringen, 69.919 boeren (waarvan 28% vrouwen) hebben voor het eerst een landbouwverzekering afgesloten en 20.819 boeren hebben compensatie ontvangen na extreme weersomstandigheden.

Digitale technologie ten dienste van boeren

Oikocredit richt zich ook op training in het gebruik van digitale hulpmiddelen om de operationele efficiëntie te verbeteren.

Door het identificeren van bronnen van bevoorrading, gewasbehoeften (bijv. grondstoffen) en het vergemakkelijken van de toegang tot de agrovoedingsmarkt, bieden deze toepassingen duurzame verlichting voor boeren.

Dankzij een partnerschap tussen Oikocredit en het Ghanese agritechbedrijf Farmerline loopt in Ghana, Benin, Ivoorkust en Togo een project om digitale tools in te zetten om het beheer van landbouwbedrijven te verbeteren.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen ondersteunen

Met dit in gedachten draagt Oikocredit via haar projecten actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. In het bijzonder de SDG's 1, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15 en 17.

De coöperatie toont haar bijdrage aan deze doelen aan de hand van meer dan 50 indicatoren, die nauw aansluiten bij de standaard indicatoren voor impact investing die zijn opgenomen in het IRIS+-meetsysteem van het Global Impact Investing Network (GIIN).

De coöperatie verzamelt ook nuttige gegevens over het bereik van projecten, zoals het feit dat 2,6 miljoen boeren hebben geprofiteerd van de steun van haar partnernetwerk, wat neerkomt op een jaar-op-jaar stijging van 347%. Meer informatie is beschikbaar in het jaarlijkse impactrapport van Oikocredit, waarvan de editie 2023 hier is gepubliceerd: Impact Rapport 2023

« Terug