Enkel maar krediet verlenen is niet genoeg

Enkel maar krediet verlenen is niet genoeg

Bild für Artikel Mulwa BU Caroline Mulwa im Weltladen Frankfurt-Bornheim.JPG

Caroline Mulwa, regiomanager van Oikocredit Afrika, en haar Keniaanse collega Curtis Musembi reisden in september door Europa voor een ontmoeting met medewerkers van de ondersteunende verenigingen van Oikocredit, vertegenwoordigers van de coöperatie, investeerders en geïnteresseerden. In dit interview beschrijft Caroline Mulwa hoe het team van Oikocredit Afrika te werk gaat, hoe zij partnerbedrijven tijdens de pandemie heeft ondersteund en welke kansen zij ziet in de nieuwe strategie van Oikocredit. (Interview: Dr. Maximilian Held)

Als regiomanager beheert u samen met uw team de activiteiten op het Afrikaanse continent. Wat houdt uw dagelijkse werk in?

Caroline Mulwa: Het grootste deel van onze tijd werken we met bedrijven die al partners zijn. We zorgen voor administratieve taken zoals facturering en de jaarlijkse toetsing van de partners aan de strenge criteria van Oikocredit op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. We zorgen ook voor follow-up door met de partnerbedrijven te praten over hun potentieel en risico's.

Caroline Mulwa in 2022, tijdens haar bezoek aan de wereldwinkel in Frankfurt-Bornheim.

Betekent dit dat u veel door de regio reist om mensen te bezoeken die bij partnerorganisaties werken?

Caroline Mulwa: Inderdaad. Natuurlijk hebben we in 2020 en 2021 minder gereisd vanwege de Coronapandemie, maar we hervatten nu onze jaarlijkse ontmoetingen met onze partners. We ontmoeten hen om te begrijpen voor welke uitdagingen ze staan en om hun prestaties van het afgelopen jaar te analyseren. We maken ook van de gelegenheid gebruik om te bepalen wat ze nodig hebben, of het nu gaat om advies en training of nieuwe leningen. Over het algemeen bezoeken we ook een of twee eindklanten om hun mening te horen over onze partners.

Voor welke landen zijn u en uw team verantwoordelijk?

Caroline Mulwa: We zijn momenteel actief in 13 landen in Afrika en hebben kantoren op drie verschillende locaties. Ons regionale kantoor voor Afrika bevindt zich in Nairobi en fungeert ook als nationaal kantoor voor de regio Zuid- en Oost-Afrika. Vanuit Nairobi ondersteunen we partnerorganisaties in Kenia, Oeganda, Rwanda, Malawi en Zambia. Het kantoor in Lagos richt zich op de Engelstalige landen in West-Afrika, Nigeria en Ghana. Tot slot hebben we een kantoor in Abidjan, van waaruit we partnerorganisaties ondersteunen in Ivoorkust, Benin, Senegal, Mali, Burkina Faso en Niger.

Theeplukkers van Njeru Industries, een van de partners die door het team van Caroline Mulwa worden opgevolgd.

Hoeveel mensen werken er voor Oikocredit Afrika en wat zijn hun taken?

Caroline Mulwa: We hebben in totaal 30 medewerkers, van wie de helft op het regionale kantoor in Kenia werkt. Ongeveer 70% van hen werkt rechtstreeks op het vlak van investeringen, onderhoudt relaties met bestaande partners, gaat op zoek naar nieuwe zakelijke kansen of is verantwoordelijk voor administratieve en operationele activiteiten. Afhankelijk van hun specialisatie richten de medewerkers zich op financiële inclusie, landbouw of duurzame energie. Het voordeel van een job in het investeringsteam is dat ze onze partnerorganisaties van begin tot eind op de voet volgen en goed leren kennen.
Andere collega's houden zich bezig met financiën, sociale prestaties en contractbeheer. Voordat we ook maar één cent uitkeren, moeten we er zeker van zijn dat alle contracten met onze partnerbedrijven correct zijn afgehandeld.

De pandemie van het coronavirus heeft uw team zeker voor bijzondere uitdagingen gesteld. Welke invloed heeft deze situatie gehad op het werk van Oikocredit Afrika?

Caroline Mulwa: In het begin was het moeilijk. De economische activiteiten in Afrikaanse landen zijn drastisch teruggelopen. Vooral de sectoren onderwijs en toerisme werden zwaar getroffen. In veel landen waren scholen lange tijd volledig gesloten. Voor veel mensen betekende de economische situatie een inkomensverlies. We realiseerden ons al snel dat dit ook mensen trof die een lening hadden afgesloten bij een microfinancieringsinstelling. Daarom belden we regelmatig met onze partnerorganisaties om te vragen hoe het ging met hen en hun klanten. Tijdens de hevigste fase van de pandemie ontvingen we elke twee weken informatie van onze partnerorganisaties over hun liquiditeit en prestaties aan de hand van een nieuw ontwikkelde monitoringtool.

MKOP-KE-01

Welke maatregelen waren er om de partners te ondersteunen?

Caroline Mulwa : Dankzij onze nauwe contacten met de partners konden we snel reageren op problemen en de terugbetalingstermijnen van de leningen voor ongeveer 30 tot 40% van hen aanpassen. Met andere woorden, we gaven hen extra tijd om hun leningen terug te betalen. Zo zorgden we ervoor dat de voorwaarden ook aan de eindklanten werden doorgegeven. Wanneer een microfinancieringsinstelling uitstel van zes maanden verleende aan haar klanten, verleenden wij ook zes maanden extra voor terugbetaling aan de microfinancieringsinstelling waaraan wij krediet hadden verleend. Op deze manier zagen we een positief hersteleffect. We kunnen nu zeggen dat we geen dubieuze leningen meer hebben als gevolg van de pandemie. We hebben het heel goed gedaan!

"You and Me", de merknaam van Unaitas, een microfinancieringsinstelling waarmee Oikocredit samenwerkt.

Een blik op de toekomst. Oikocredit heeft een nieuwe strategie voor de jaren 2022 tot 2026, gericht op de behoeften van lokale gemeenschappen. Wat betekent dit voor het werk van Oikocredit Afrika?

Caroline Mulwa: Zoals we hebben gezien, is alleen maar krediet verstrekken niet genoeg. In de nieuwe strategie implementeren we daarom een leerproces om te bepalen hoe we gemeenschappen op een duurzame manier kunnen blijven versterken. We bespreken onze nieuwe strategie met onze partners om erachter te komen waar zij vinden dat ze actie moeten ondernemen. We besteden bijzondere aandacht aan onderwijs, gezondheidszorg en betaalbare huisvesting. Expertise komt van externe organisaties, zoals Opportunity International op het gebied van onderwijs. Samen met deze organisaties en onze partners bekijken we hoe we op lokaal niveau nog innovatiever en meer in openheid kunnen samenwerken met onze partners.

« Terug