Adama Bah: "Wanneer vrouwen leiding geven, verbeteren de bedrijfsprestaties"

Adama Bah: "Wanneer vrouwen leiding geven, verbeteren de bedrijfsprestaties"

Adama Bah by GENEVIÈVE CHASSÉ portraits.jpg

Adama Bah, Oikocredit's Social Performance Analyst

Oikocredits werk ter bevordering van genderdiversiteit en vrouwelijk leiderschap krijgt veel aandacht. FinDev Gateway, een kennisplatform voor de wereldwijde financiële inclusiegemeenschap, interviewde onlangs onze Social Performance Analyst Adama Bah.

"Voor deze organisaties, die voornamelijk vrouwelijke klanten ondersteunen, is het vooral belangrijk dat vrouwen een besluitvormende rol hebben," zei ze.

Adama legde uit hoe verschillend organisaties vrouwelijk leiderschap en genderdiversiteit benaderen. "Sommige Oikocredit-partners begrijpen het belang van vrouwelijk leiderschap en genderdiversiteit volledig, terwijl andere nog overtuigd moeten worden," zei ze.

"Waar nodig willen we het bewustzijn van de waarde van diversiteit binnen het leiderschap van financiële dienstverleners (of welke organisatie dan ook) vergroten. We kunnen bijvoorbeeld putten uit gedegen onderzoek dat de positieve effecten van genderdiversiteit op de financiële en commerciële prestaties laat zien."

Sinds 2010 beoordeelt en monitort Oikocredit partnerorganisaties op onder andere vrouwenparticipatie en leiderschap. "Dit stelt ons in staat om dit onderwerp standaard onderdeel te laten zijn van de gesprekken met onze partners en om verandering te meten," aldus Adama.

"Leiderschap van vrouwen helpt organisaties om klantgerichter te worden, vermindert het portefeuillerisico en verbetert de productiviteit en het behoud van personeel, naast andere effecten", voegde ze eraan toe.

Empowerment van vrouwen ondersteunen door financiële inclusie

In het interview belichtte Adama ook voorbeelden van ons werk in Latijns-Amerika, de Filippijnen en Ghana, waar Oikocredit genderintegratie op beleids- en productniveau heeft ondersteund.

In Latijns-Amerika hebben we medewerkers van een aantal microfinancierings- en landbouwpartners getraind in het implementeren van Gender Action Learning System (GALS)-instrumenten.

Ook op de Filippijnen hebben we capaciteitsopbouw ondersteund. Via ons project 'Bridging the Gender Gap in Responsible Finance' hebben we training gegeven aan medewerkers en klanten van microfinancieringsinstellingen, waarbij we economische empowerment hebben ondersteund door een groter bewustzijn van genderongelijkheid in het gezin.

En in Ghana werken we samen met Plan International Canada en Plan Ghana in het Women's Innovation for Sustainable Enterprises (WISE)-project om vijf organisaties te ondersteunen om meer genderbewust te worden. De belangrijkste manier waarop we dit doen is door financiële producten te ontwikkelen die genderbewust zijn en inspelen op de behoeften van vrouwelijke ondernemers.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Het werk van Oikocredit draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, in het bijzonder aan SDG 5, dat gaat over het bevorderen van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes.

Oikocredit verstrekt krediet, eigen vermogen en capaciteitsopbouw aan partners die actief zijn op het gebied van financiële inclusie, landbouw en duurzame energie ter ondersteuning van mensen met een laag inkomen. We werken momenteel samen met meer dan 350 financiële dienstverleners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Het hele interview kun je hier lezen >

« Terug