Verslag Oikocredit Live: hoe meten digitale enquêtes de sociale impact?

Verslag Oikocredit Live: hoe meten digitale enquêtes de sociale impact?

Iris Lanao-Executive Director FINCA Perú_©Opmeer Reports_FINCA-PE-19 (1).jpg

Tijdens ons eerste Oikocredit Live evenement leerden de deelnemers wat Oikocredit en haar partnerorganisaties doen om de effectiviteit van sociale impact in de microfinancieringssector te verbeteren. Ook de uitvoerend directeur van Finca Perú, Iris Lanao, deelde haar inzichten in het werk van de microfinancieringsinstelling Finca Perú.

Op 28 maart 2023 vond de eerste editie plaats van onze nieuwe reeks evenementen, genaamd Oikocredit Live. Investeerders en iedereen die geïnteresseerd is in het werk van Oikocredit krijgen hierin inzicht in het werk van onze partnerorganisaties in het Zuiden.

Aan de hand van verschillende onderwerpen belichten we het werk dat Oikocredit doet ter ondersteuning van haar missie om mensen en gemeenschappen met een laag inkomen in staat te stellen hun levensonderhoud te verbeteren. Via Oikocredit Live bieden we de deelnemers een unieke kans om rechtstreeks te luisteren naar onze partnerorganisaties in het Zuiden, met als doel om een waardevolle uitwisseling te creëren.

Het eindklantenonderzoek: de kern van besluitvormingsprocessen

Ruben Leon, Project Officer Social Impact bij Oikocredit Internationaal, legde uit dat het eindklantenonderzoek een instrument is om de effectiviteit van de sociale impact bij microfinanciering te verbeteren.

Door te luisteren naar de eindklanten krijgt Oikocredit een beter inzicht in hun situatie en behoeften. Hierdoor kan de coöperatie het perspectief van de klanten van haar partnerorganisaties centraal stellen in het besluitvormingsproces en zo bijvoorbeeld specifieke aandachtsgebieden definiëren.

Het eindklantenonderzoek van Oikocredit is een uniek instrument in de markt van impact investing en telt meer dan 16.000 deelnemers uit 12 landen en in 7 verschillende talen. De enquête is uitgevoerd in samenwerking met 19 Oikocredit-partners om een breed scala aan klanten en meningen vast te leggen.

Dit biedt een inzichtelijk en persoonlijk perspectief op de behoeften en uitdagingen van klanten. Het creëert een mogelijkheid die Oikocredit helpt om nog doelgerichter en effectiever op te treden om positieve verandering tot stand te brengen.

De gezamenlijke aanpak was een belangrijk element voor Ruben. Hij zegt: "We hebben de gegevens niet alléén geanalyseerd. We hebben ze samen met onze partners geanalyseerd om ervoor te zorgen dat we in de evaluatie rekening houden met de sociale en culturele context van elk land en dat de gegevens goed kunnen worden geïnterpreteerd."

"Het is belangrijk dat kennis over en weer wordt doorgegeven en dat we van elkaar leren."

Lees hier het artikel over het eindklantenonderzoek. U kan er ook het volledige rapport "From Outreach to Impact" (in het Engels) downloaden.

 MBK-ID-82 (1)

Leren van Finca Perú

Iris Lanao, uitvoerend directeur van Finca Perú, gaf inzicht in het werk van de microfinancieringsinstelling, die 30 jaar geleden werd opgericht.

Finca Perú richt zich met name op de empowerment van vrouwen en biedt uitgebreide en innovatieve diensten om hun levenskwaliteit en die van hun gezinnen en gemeenschappen te verbeteren. Deze omvatten leningen en groepskredieten, microverzekeringen, persoonlijke ontwikkelingsprogramma's, diensten op het gebied van gezondheid en geestelijk welzijn, opleiding in financiële basiskennis, bedrijfsopleidingen en technische bijstand.

Lanao legde ook uit waarom er in haar klantenbestand meer vrouwen dan mannen antwoordden op het eindklantenonderzoek. Op het platteland, zei ze, is het nu steeds gebruikelijker dat vrouwen de familie vertegenwoordigen in de dorpsbank, leningen aangaan en optreden als financieel adviseur voor hun familie.

Finca Perú ijvert voor gendergelijkheid en zet zich in om vrouwen toegang te geven tot onderwijs en informatie om de rol van vrouwen in gemeenschappen verder te versterken.

Iris Lanao-Executive Director FINCA Perú_©Opmeer Reports_FINCA-PE-19 (1)

De passie en toewijding van Iris en haar team bij Finca Perú voor de empowerment van vrouwen en de verbetering van de levenskwaliteit in hun gemeenschappen was duidelijk.

Lanao benadrukte het belang van het eindklantenonderzoek voor het werk van Finca Perú en vertelde:
"We zijn erg dankbaar voor het eindklantenonderzoek omdat het ons helpt te begrijpen wat onze klanten echt nodig hebben en hoe we ons werk kunnen verbeteren om aan hun behoeften te voldoen. En we zijn Oikocredit meer dan dankbaar. Ze respecteren altijd onze kennis; ze luisteren naar ons. Laten we op die weg doorgaan."

Oikocredit verlegt grenzen met unieke aanpak

Kawien Ziedses des Plantes, Sustainable Impact Manager bij Oikocredit Internationaal, benadrukte ook het belang van het eindklantenonderzoek en legde uit dat Oikocredit het perspectief van de eindklanten op hun leven wil leren kennen.

Kawien benadrukt: "We moeten de stem van de eindklanten horen om te begrijpen wat zij nodig hebben en hoe we ons werk kunnen verbeteren. Het is een waardevol instrument om de sociale impact van microfinanciering te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van eindklanten."

Voor Kawien waren de grootste verrassingen van het eindklantenonderzoek de effecten van weersextremen en de gevolgen daarvan voor het inkomen van gezinnen. Deze vaststelling versterkte Oikocredits inzet voor het opbouwen van veerkracht in de gemeenschap.

FINCA-PE-128_©Opmeer Reports (1)

De besprekingen en presentaties onderstreepten het belang om de behoeften van de eindgebruikers centraal te stellen in de besluitvormingsprocessen. Ook werd gewezen op de noodzaak om rekening te houden met genderaspecten en de gevolgen van klimaatverandering op het gebied van inclusieve financiering.

Bekijk hier het volledige panelgesprek (in het Engels) over het eindklantenonderzoek en het werk van Finca Perú:

Het draait niet alleen om geld

Het eerste Oikocredit Live evenement onderstreepte dat microfinanciering niet alleen om geld draait. Het gaat om het helpen van mensen en het versterken van gemeenschappen. Het eindklantenonderzoek is een waardevol instrument om deze doelen te bereiken. Dank aan alle aanwezigen voor hun deelname aan onze polls en quiz, en voor hun vragen. We zijn vooral dankbaar voor onze sprekers van Finca Perú, Iris Lanao, en van Oikocredit International, Kawien Ziedses des Plantes en Ruben Leon.

Bekijk hier de volledige opname van ons eerste Oikocredit Live-evenement!

Ons volgende Oikocredit Live evenement vindt plaats op 13 juni. De reeks evenementen wordt voortgezet met een focus op klimaatverandering, inclusief de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het werk van een van onze partners uit het Zuiden.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven >

« Terug