Financiële inclusie: Hoe selecteert Oikocredit haar partners?

Financiële inclusie: Hoe selecteert Oikocredit haar partners?

Picture2 news item.jpg

Wereldwijd hebben 1,4 miljard volwassenen geen toegang tot financiële basisdiensten, en de meerderheid daarvan zijn vrouwen. Financiële inclusie is erop gericht kansen te creëren voor deze groep mensen die niet bij een bank zijn aangesloten.

Eén benadering is het verstrekken van leningen, die vaak gepaard gaan met opleiding en bedrijfsondersteuning. Ook al is de verstrekte lening klein, ze kan een grote impact hebben. Een lening kan een lener in staat stellen om een bedrijf te starten of uit te breiden, een boerderij te verbouwen, de kinderen onderwijs te geven of crisissituaties als gevolg van natuurrampen of ziekte te doorstaan.

In de jaren 1970 begon Oikocredit met het verstrekken van leningen aan organisaties die actief zijn op het gebied van financiële inclusie. Vandaag de dag heeft de coöperatie meer dan 300 partnerbedrijven in deze sector in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In dit interview geeft Dave Smit, directeur van Impact Investments bij Oikocredit, inzicht in onze samenwerking met deze partners.

Op de website lezen we dat Oikocredit ervan overtuigd is dat geld goed kan doen. Het kan kansen creëren voor mensen en een positieve impact hebben. Oikocredit bereikt deze impact met de hulp van haar partners. Welke criteria gebruikt Oikocredit om deze bedrijven te selecteren?

Het kiezen van de juiste partners is een heel belangrijk punt voor Oikocredit. Van de eerste handdruk tot het uiteindelijke contract kan veel tijd in beslag nemen, en dat is terecht, want we zijn zorgvuldig in het selecteren van partners. Om een grondige due diligence te garanderen, gebruikt Oikocredit twee scorekaarten. De eerste is de PVR-scorekaart (de Project Viability Risk), die de financiële prestaties van het bedrijf beoordeelt.
De tweede is de ESG-scorekaart (Environmental, Social and Governance), die de milieu- en sociale impact en het bestuur van een potentiële partner analyseert. Oikocredit houdt rekening met zeven belangrijke factoren, waaronder het voorkomen dat eindklanten schulden maken en het garanderen van een eerlijke en transparante prijsstelling. Deze criteria en beschermingsprincipes zijn gebaseerd op internationale beproefde methoden en normen van de impactbeleggingsmarkt.

Dat maakt duidelijk waarom het proces lang kan duren...

Dit langdurige proces is echter geen negatief aspect, omdat de partners van Oikocredit doorgaans langdurige relaties [met ons] onderhouden. Veel partners krijgen meerdere herhalingsleningen en de actieve werkrelaties duren vaak langer dan 10 jaar. De partner met wie Oikocredit de langst bestaande relatie heeft, is Banco Pyme de la Comunidad uit Bolivia. We hebben de eerste lening aan hen in juni 1990 goedgekeurd - 33 jaar geleden.

Vergadering met Oikocredits partner CRESOL

Hoe zit het met de eindklanten van onze partners? Controleert Oikocredit of zij een positieve sociale impact ervaren?

Absoluut. Oikocredit houdt dit aspect consequent in de gaten met behulp van de ESG-scorecard. De sociale prestaties worden aan het begin van de relatie beoordeeld en de voortgang wordt gedurende de looptijd van de lening jaarlijks gecontroleerd. Deze feedback is van groot belang bij het meten van de sociale impact van ons gezamenlijke werk. Oikocredit heeft hiervoor een specifiek team (het team voor sociale strategie en sociale impact) en de monitoring en evaluatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regionale teams en het team voor sociale strategie en sociale impact.

Marina Ananou in haar modewinkel in Abidjan, Ivoorkust. Ze is klant bij Oikocredits partner Fin'Elle.

Kun je ons een inzicht geven in het werk van het team voor sociale strategie en sociale impact?

We zijn voortdurend in gesprek met onze partners wereldwijd. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een eindklantenonderzoek uitgevoerd in samenwerking met 19 partners en andere organisaties, waarbij we 16.500 klanten hebben ondervraagd. We stelden 30 vragen in de lokale talen, gericht op hun welzijn, de impact van financiering en de gevolgen van klimaatverandering.

De enquête leverde interessante resultaten op, waarbij 90% van de eindklanten aangaf 'Ja, er is een positief effect op mijn welzijn door de lening die ik indirect van Oikocredit heb gekregen'. Wij vinden deze feedback erg belangrijk. Voor zover ik weet is Oikocredit de enige impactinvesteerder die een enquête onder eindklanten houdt. We zijn van plan het onderzoek dit jaar opnieuw te doen, met meer dan 30 partners.

Helpt het eindklantenonderzoek bij het monitoren van mogelijke negatieve bijwerkingen?

Natuurlijk. We hebben de 10% klanten die geen positief effect waarnamen nauwkeurig gecheckt. Met de bevindingen uit het onderzoek willen we dat aantal verminderen door nieuwe producten of initiatieven te ontwikkelen. Respondenten in Ecuador gaven bijvoorbeeld aan dat ze soms wel contant geld beschikbaar hebben, maar geen veilige plek hebben om het voor korte tijd op te slaan. Op basis van deze informatie ontwikkelde onze partner een speciaal kortetermijnspaarproduct om in die behoefte te voorzien.

Mirian R Condarco Choque heeft een klein bedrijfje dat vlaggen maakt. Ze is een klant van Oikocredits partner CIDRE IFD in Bolivia.

Hebben jullie regelmatig persoonlijke ontmoetingen met partners?

Ja, regelmatige persoonlijke ontmoetingen met onze partners zijn een integraal onderdeel van onze samenwerking. Ze stellen ons in staat onze relaties te versterken en een beter inzicht te krijgen in de activiteiten en impact van onze partners ter plaatse. In de afgelopen twee maanden heb ik Ivoorkust en India bezocht om de partners daar te ontmoeten en uit de eerste hand inzicht te krijgen in hun werk en de lokale context. Deze bezoeken helpen om nauwere banden te smeden en stellen ons in staat om effectiever samen te werken. De eerstvolgende geplande bezoeken zijn in Latijns-Amerika en Nigeria.

Bedankt voor het interview!

Bedankt dat ik de kans krijg om meer inzicht te geven in het goede werk dat we met Oikocredit proberen te doen!

« Terug