Algemene Vergadering en internationale ontwikkelingen

Algemene Vergadering en internationale ontwikkelingen

IMG_20190518_101401 (1).jpg

Algemene vergadering van Oikocredit België op 18 mei 2019

Onze jaarlijkse algemene vergadering op 18 mei laatstleden ligt alweer enige tijd achter ons.

In 2018 kende Oikocredit België een verdere groei van zowel aandeelhouders als kapitaal. Terwijl 126 nieuwe coöperanten lid werden van onze organisatie, steeg het aandelenkapitaal tot meer dan 15 miljoen euro. 

Na de presentatie van de resultaten- en balansrekeningen 2018 van de cvba werd unaniem beslist om een dividend van 0,75 % uit te keren.

Net als voorgaande jaren, werd de inhoudelijke focus op Hernieuwbare Energie in onze marketing en communicatie-activiteiten doorgetrokken.

Een belangrijke ontwikkeling voor onze aandeelhouders was de lancering, eind 2018, van Mijn Oikocredit. Via deze toepassing krijgen aandeelhouders een online toegang tot hun administratief dossier bij Oikocredit, en kunnen ze hun aandeelhoudersrekening en diverse documenten raadplegen.

Medio 2018 werd de prospectuswet aangepast, en is Oikocredit-be niet langer verplicht een prospectus te publiceren, maar ter vervanging daarvan wel een jaarlijkse informatienota

De belangrijkste ontwikkelingen die er besproken werden kunnen jullie ook altijd terugvinden in het jaarverslag van Oikocredit België.

Op het vlak van de raad van bestuur, werd Vincent de Waele herbenoemd als bestuurder en Philip Machiels benoemd als nieuwe bestuurder van de cvba. Zie op onze website de presentatie van onze voltallige raad van beheer.

In deze nieuwsbrief willen we vooral nog even blijven stilstaan bij twee presentaties die op de AV gebracht werden over internationale ontwikkelingen :

  • Ging Ledesma, Investor relations & Social performance and capacity building director, bezorgde ons een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en vooruitzichten bij Oikocredit Internationaal. Een samenvatting van haar verhaal vindt u hier.
  • Hans Perk, Credit Director Africa bij Oikocredit International, trakteerde ons op een boeiende uiteenzetting over de ontwikkeling van onze projecten in Afrika.

 

Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht