Updated Oikocredit strategy

Updated Oikocredit strategy

Oikocredit today.png

Samenvatting van de presentatie van Ging Ledesma, Investor relations & Social performance and capacity building director bij Oikocredit International, tijdens onze algemene vergadering op 18 mei 2019

Ging begon haar verhaal met nog eens de nadruk te leggen op het sterk sociaal karakter van Oikocredit: in tegenstelling tot heel wat andere spelers in de markt, komt de sociale impact bij Oikocredit op de eerste plaats. Het blijft onze missie om mensen met een laag inkomen te bereiken en duurzame ontwikkeling te bevorderen door middel van financiering en capaciteitsversterking.

Het blijft dan ook onze ambitie om de grootst mogelijke sociale impact te realiseren, en daarom moeten we continu onze manier van werken nog verbeteren, en gewapend zijn om een antwoord te bieden op de externe uitdagingen die op ons afkomen. Alleen zo kunnen we relevant blijven voor de mensen voor wie we ons inzetten.

In de drie sectoren waarop we ons richten - inclusieve financiering, duurzame landbouw en fair trade, hernieuwbare energie – is er behoefte aan ontwikkelingsfinanciering waarin Oikocredit vandaag en ook in de toekomst een rol kan spelen.

We werken daar waar de behoeften en mogelijkheden de grootste zijn

Terwijl we vandaag actief in 69 landen zijn, hebben we beslist om voortaan onze inspanningen op 33 landen te concentreren.

Uiteraard blijven we onze verplichtingen overal nakomen. Maar in die landen waar we slechts enkele partners hebben, zullen we dus onze activiteiten afbouwen en komen er geen nieuwe investeringen.

We geloven dat we meer sociale impact teweeg kunnen brengen door onze inspanningen te concentreren op de markten die we het best kennen.

We streven ernaar om onze sociale impact te maximaliseren

Zo hebben we onder andere onze strategie inzake hernieuwbare energie bijgewerkt met een sterkere focus op sociale impact: we gaan ons voornamelijk concentreren op kleinschaligere maar meer sociaal gerichte investeringen, zoals duurzame en natuurvriendelijke kookvoorzieningen en off-grid zonne-energie.

We willen ons aantal leden en investeerders verder laten groeien

Op dit vlak is onze doelstelling vrij ambitieus : we streven ernaar om tegen 2020 zo’n 25% meer investeerders te hebben dan vandaag.

Ook in België zullen we daarvoor het nodige ondernemen. We zetten onze campagnes onverminderd voort en breiden ze uit naar Franstalige België om de naambekendheid van Oikocredit te bevorderen en meer beleggers aan te trekken.

Capaciteitsopbouw = “investeren PLUS”

Vorig jaar investeerde Oikocredit bijna een miljoen euro (giften en eigen middelen) in het ondersteunen van 143 partnerorganisaties met capaciteitsversterkende projecten. Het gros van deze steun ging naar landbouworganisaties (€ 0,8 miljoen), de rest naar partners in de sector van financiële dienstverlening.

Ook in 2019 willen we deze inspanningen op hetzelfde niveau aanhouden.

Het jaarverslag van Oikocredit International

Op financieel vlak vormen 2018 en 2019 overgangsjaren, ten gevolge van de internationale financiële context én de herstructurering die we doorvoeren om op deze externe uitdagingen een antwoord te bieden.

Vanaf 2020 verwachten we dan ook betere financiële resultaten. De huidige herstructurering moet zorgen voor een toename van de inkomsten, een groeiende projectenportefeuille en een grotere efficiëntie.

Dit gezegd zijnde, leveren we geen duimbreed in wanneer het gaat om de kwaliteit van ons werk : we blijven werken met zeer sterke selectiecriteria voor onze partners, en met sterk doorgedreven risico-controle.

Bijgevolg hebben we er alle vertrouwen in dat we ook in de toekomst succesvol zullen kunnen verder werken, zowel wat financiële duurzaamheid betreft als inzake positieve impact op het leven van de mensen die we dienen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Annual Report 20185,0 MBapplication/pdfdownload
Oikocredit Strategy and Vision 2018-2022.pdf5,1 MBapplication/pdfdownload

« Terug