Jaarresultaten Oikocredit International: groei ontwikkelingsportefeuille en ledenkapitaal

Jaarresultaten Oikocredit International: groei ontwikkelingsportefeuille en ledenkapitaal

FOUR-IN-26 (2).jpg

Gopi lal Saini is een klant van Fourth Partner Energy Pvt. Ltd, een onderneming die zonnesystemen ontwikkelt, produceert, installeert, bedient en onderhoudt.

Oikocredit International heeft haar jaarresultaten over 2018 gepubliceerd. Zowel de toevertrouwde middelen als de financieringsportefeuille groeiden.

Belangrijkste resultaten:

  • Netto geconsolideerd resultaat van € 1,3 miljoen (€ 18,4 miljoen in 2017)
  • Totale activa stijgen met 6% tot € 1.292,9 miljoen (€ 1.220,0 miljoen in 2017)
  • Financieringsportefeuille met 6,6% gestegen tot € 1.046,6 miljoen (€ 981,7 miljoen in 2017)
  • 143 huidige en potentiële partners profiteren van programma's voor capaciteitsopbouw met een totale besteding van € 933.000 (€ 845.000 in 2017)
  • Totaalbedrag toevertrouwde middelen stijgt met 6,5% tot € 1.228,2 miljoen (€ 1.152,9 miljoen in 2017)
  • De operationele kosten daalden licht met 1,3% tot € 37,1 miljoen (€ 37,6 miljoen in 2017)
  • Aantal beleggers gegroeid tot 57.000 (56.000 in 2017)

Een groeiende portefeuille en meer focus

De totale financieringsportefeuille van Oikocredit (leningen en equity-investeringen) groeide in 2018 naar € 1.046,6 miljoen, een stijging van 6,6% ten opzichte van 2017. De groei van de portefeuille onderstreept Oikocredits inzet voor haar partners op het gebied van inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie, met als doel hen te helpen het leven van mensen met een laag inkomen te verbeteren.

De investeringen in inclusieve financiering, die het grootste deel van de financieringsportefeuille van Oikocredit omvatten, stegen met 5,5% tot € 796,2 miljoen. Naast microfinancieringsinstellingen gaat Oikocredit door met het ondersteunen van financiële instellingen die zich richten op het midden- en kleinbedrijf (MKB) en partners die financiële technologie (fintech) inzetten voor hun diensten.

De landbouwportefeuille van Oikocredit steeg met 14,5% tot € 168,8 miljoen en omvat nu 18,1% van de totale portefeuille, vergeleken met 15% in 2017. Hoewel deze sector risicovoller is, blijft Oikocredit een toonaangevende sociaal investeerder in deze sector, die een belangrijke rol speelt bij het creëren van banen op het platteland, armoedebestrijding en het bijdragen aan lokale voedselzekerheid.

Op het vlak van hernieuwbare energie richt Oikocredit zich op off-grid duurzame-energieprojecten die de toegang tot energie verbeteren voor gemeenschappen met lage inkomens, zoals solar-home-systemen. De focus op het bereiken van een nog grotere sociale impact heeft geleid tot een kleinere omvang van de leningen aan deze categorie partners, in lijn met de gangbare omvang van financiële transacties in de off-grid sector. Als gevolg van deze keuze daalde de portefeuille duurzame energie met 1,4% van € 49,1 miljoen naar € 48,4 miljoen.

De equity-investeringen van Oikocredit groeiden sterk met 22,1% tot € 162,5 miljoen en omvatten nu 15,5% van de financieringsportefeuille, een stijging van 13,6%, in lijn met de doelstellingen.

Bescheiden resultaten en verbeterd inkomen na belastingen

Oikocredit breidt haar financieringsportefeuille uit. Tegelijkertijd wordt de winstgevendheid van Oikocredit beïnvloed door de huidige lage-rente-omgeving. In 2018 vertoonde de winst na belastingen een duidelijke verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar met een aanzienlijk lager verlies van € 1,3 miljoen (2017: € 20,0 miljoen).

De verliezen in lokale valuta daalden aanzienlijk als gevolg van het nieuwe hedging- en risicobeheerbeleid. Oikocredit sprak haar local currency risk fund aan voor slechts € 2,8 miljoen (2017: € 38,6 miljoen). Na deze vrijval van het fonds bedraagt de netto uit te keren winst een bescheiden € 1,3 miljoen (2017: € 18,4 miljoen).

De Managing Board van Oikocredit International zal, met steun van de Raad van Commissarissen, aan de leden van de coöperatie aanbevelen om een dividend van 1 procent uit te keren. De beslissing over de hoogte van het dividend nemen de leden op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oikocredit International in juni.

Instroom voor impact en toename van ledenkapitaal

Met 57.000 particulieren en instellingen die hebben belegd, ontving Oikocredit een netto-instroom van € 77,9 miljoen (vergeleken met € 117,4 miljoen in 2017). Dit bracht het totaalbedrag aan toevertrouwde middelen op € 1.228,2 miljoen (6,5% hoger dan in 2017). Het ledenkapitaal steeg met 6,9% tot € 1.082,5 miljoen.

Naast financiering biedt Oikocredit haar partners capaciteitsopbouw om hen te helpen toegang te krijgen tot nieuwe technologieën, kennis en vaardigheden, als ondersteuning bij hun groei en ontwikkeling. In 2018 verstrekte de coöperatie € 933.000 (€ 845.000 in 2017) om 143 huidige en potentiële partnerorganisaties te ondersteunen bij capaciteitsopbouw.

Oikocredit implementeert haar geüpdatete strategie om sociale impact te maximaliseren

Mede vanwege de lage-renteomgeving en toenemende concurrentie heeft Oikocredit in 2018 haar strategie geüpdated. De strategie is gericht op het concentreren van Oikocredit  werkzaamheden op belangrijke sectoren en markten terwijl de complexiteit en kosten worden verminderd. De coöperatie gaat door met activiteiten in de sectoren van inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie, en concentreert haar inspanningen daarbij nu op 33 focuslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Thos Gieskes, Managing Director van Oikocredit: "Het is een echte prestatie dat we zijn gegroeid, ondanks de externe uitdagingen voor ontwikkelingsfinanciering en tijdens deze overgangsperiode voor Oikocredit. Dit toont de passie en vastberadenheid die onze medewerkers hebben om onze partners te ondersteunen en, nog belangrijker, de klanten die zij dienen.

We zijn goed op weg om onze geüpdatete strategie te implementeren, die gericht is op een nog grotere sociale impact. Er zijn al enkele positieve effecten te zien in onze resultaten over 2018. We verwachten na 2019 een verdere verbetering van onze financiële resultaten en we bedanken onze investeerders die deze reis met ons voortzetten." 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Annual Report 20185,0 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht