Steun voor innovatieve maatregelen van onze partners tegen Covid-19

Steun voor innovatieve maatregelen van onze partners tegen Covid-19

ADominguez (1).JPG22 september 2021

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie helpt Oikocredit haar partners en hun klanten en leden om zich te beschermen, om geïnformeerd te zijn en de crisis het hoofd te bieden. Voortbouwend op ons solidariteitsfonds voor het coronavirus, steunt ons programma "Innovation in Response to Covid-19" partners bij het ontwikkelen van oplossingen op maat voor de mensen die zij van dienst zijn.

Dit artikel is gebaseerd op informatie van Andrea Domínguez, Global Capacity Building Specialist bij Oikocredit.

Oikocredit reageerde snel in de eerste maanden van de Covid-19-crisis en verleende partners uitstel van terugbetaling, organiseerde webinars over cashmanagement en bedrijfscontinuïteit, en richtte een Coronavirus Solidariteitsfonds op voor degenen die het het hardst nodig hadden. Het solidariteitsfonds, dat in april 2020 is opgericht door de Internationale Stichting voor Ondersteuning van Oikocredit (ISUP), heeft klanten van financiële inclusiepartners en coöperatieleden geholpen om in dringende behoeften te voorzien, gezondheidsuitrusting aan te schaffen en andere maatregelen te treffen om aan de plaatselijke pandemievoorschriften te voldoen, zodat zij hun activiteiten konden voortzetten.

"Innovation in Response to Covid-19"

De verzoeken om noodhulp aan het Oikocredit-solidariteitsfonds zijn in de tweede helft van 2020 gedaald. We zagen echter dat de pandemie nog steeds gevolgen had voor de partners, hun klanten en leden. Daarom heeft de ISUP besloten de resterende middelen te gebruiken en haar bijdrage te verhogen om een nieuw programma voor capaciteitsopbouw op te zetten. Dit nieuwe programma met de naam "Innovation in Response to Covid-19" verleent financiële steun aan innovatieve oplossingen die door partners zijn ontwikkeld om hun meest kwetsbare klanten en leden te helpen de pandemie het hoofd te bieden en zich voor te bereiden op de situatie na Covid-19.

Het programma staat open voor aanvragen uit alle sectoren en regio's van Oikocredit. De projecten moeten de door Covid-19 veroorzaakte problemen aanpakken en directe voordelen opleveren voor de klanten en de leden van de partners, met inbegrip van het behoud van de waardeketens van de landbouwpartners tegen de achtergrond van quarantaines en reisbeperkingen.

Gesteunde projecten

Tot dusver werden acht innovatieve projecten voor capaciteitsopbouw geselecteerd voor het programma, waaronder opleiding en digitale oplossingen voor klanten op het platteland, steun voor diversificatie van de bestaansmiddelen, organisatorische versterking, een campagne voor financiële geletterdheid en coöperatieve gemeenschapswinkels. Hier volgt een korte presentatie van drie van deze projecten.

Digitale oplossingen voor klanten op het platteland in Oeganda

Onze Oegandese partner Encot Microfinance heeft, in samenwerking met een voormalige partner, digitale producten ontwikkeld om klanten op het platteland tijdens de pandemie toegang te geven tot financiële diensten. Dit project, dat ook wordt gesteund door de Responsible Inclusive Finance Facility (SPTF) van de Social Performance Task Force (SPTF), liep van oktober 2020 tot mei 2021. De bijdrage van ISUP bedroeg 5.650 euro.

Elk van de twee microfinancieringsinstellingen (MFI) heeft een klantenenquête gehouden om de lacunes in hun huidige online leensystemen op te sporen. Op basis van de resultaten van de enquête hebben zij samengewerkt met technische partners om hun bestaande aanbod respectievelijk te verbeteren en op te waarderen. Bij Encot resulteerde dit in een nieuw online leenproduct, Flex Loan, voor zonnebloementelers. Deze valt al sinds de lancering in de smaak en er wordt momenteel een mobiele toepassing ontwikkeld. Bij de andere MFI wees het onderzoek op de noodzaak om de transactiekosten voor klanten te verlagen en de minimumopnamedrempel te verhogen. Deze voormalige partner heeft ook zijn aanbod van noodleningen verfijnd en zijn uitbetalingsdiensten en terugbetaling aan klanten gedigitaliseerd. Beide organisaties kregen een opleiding voor hun personeel en cliënten. Bovendien zullen de klanten zich verder bewust worden van de voordelen/risico's van digitale financiering. Wij volgen de resultaten van het project bij beide MFI's op de voet, met inbegrip van het effect op de klanten.

Digitale opleiding voor klanten van een dorpsbank in Peru

Het doel van dit project, dat wordt uitgevoerd door een Peruaanse MFI, een voormalige partner, is digitale onderwijsdiensten aanbieden aan klanten om hen te helpen verbonden te blijven en hun onderneming draaiende houden. De organisatie maakt gebruik van een soort dorpsbank voor microfinanciering. De band met de klanten in stand houden was een van de eerste uitdagingen waarmee men bij Covid-19 werd geconfronteerd. De door de regering opgelegde beperkende maatregelen hebben inderdaad geleid tot een vorm van isolement van de dorpelingen die geen toegang hebben tot de diensten van hun bankinstellingen. Deze situatie heeft hun toch al moeilijke dagelijkse leven nog verzwaard. Het project ging in februari 2021 van start en moest in september 2021 voltooid zijn. ISUP heeft 10.841 euro bijgedragen aan het project.

In het kader van het project krijgen de klanten van de MFI een opleiding over verschillende onderwerpen: digitale geletterdheid (e-mail, sociale netwerken, videoconferenties), bedrijfsmaatregelen ter verzachting van de gevolgen van Covid-19, bedrijfshervorming en marketing via sociale netwerken. De trainingsmodules en materialen zijn ontwikkeld in samenwerking met PROMUC, een op gender gerichte nationale organisatie voor de ontwikkeling van dorpsbanken, waarvan de helft Oikocredit-partners zijn. Tot nu toe heeft de organisatie meer dan 7.000 klanten opgeleid in Covid-19 preventie in het bedrijfsleven en 1.122 klanten op het gebied van digitale geletterdheid.

Coöperatieve winkels voor vrouwen en jongeren op de Filippijnen

Dit project wordt uitgevoerd door een voormalige Filippijnse partner, die hoofdzakelijk met vrouwen werkt. Het is bedoeld om vrouwelijke boeren te helpen herstellen van de gevolgen van de pandemie en de lange perioden van lockdown. De organisatie verstrekt financiële vorming en een basisopleiding in ondernemerschap, alsook microkredieten en uitstel van betaling, om vrouwen in staat te stellen hun eigen micro-onderneming te runnen. Dit tweejarige project, dat in maart 2021 van start is gegaan, is een proefproject voor de oprichting van coöperatieve winkels die door vrouwen in de gemeenschap worden gerund. De bijdrage van ISUP bedraagt 5.000 euro.

Onze voormalige partner houdt toezicht op winkels die worden gerund door 20-30 vrouwelijke pioniers en coöperatieleden in geselecteerde dorpen in de gemeente Talavera, in de provincie Nueva Ecija. De doelstellingen van het project zijn vrouwen kansen bieden om hun bestaansmiddelen te verbeteren en hun leiderschaps- en managementvaardigheden te versterken, de gemeenschap toegang bieden tot betaalbare goederen en diensten, het gebruik van digitale mobiele toepassingen voor financiële zelfredzaamheid aanmoedigen en lokale vrouwelijke producenten helpen hun producten op de markt te brengen.

Elke winkel zal basisgoederen verkopen en een betalingscentrum zijn voor microverzekeringen, nutsvoorzieningen en mobiele diensten, waaronder overschrijvingen en andere geldtransfers. De winkels zullen ook dienen als spaar- en depositocentra voor jongeren en leden van de gemeenschap, als distributiebasis en als bevoorradingscentrum voor plaatselijke landbouwbedrijven. Zij zullen er ook bijeenkomsten van de gemeenschap kunnen organiseren.

response asset

Tot nu toe heeft het project de leden van de gemeenschapscoöperatie begeleid en een opleiding gegeven over de basisbeginselen van de coöperatie, de boekhouding en het beheer van gemeenschapswinkels. Er is een overzicht gemaakt van de verhandelbare producten van de gemeenschap. Verplaatsingsbeperkingen en plaatselijke gezondheidsprotocollen hebben voor enige vertraging gezorgd, maar de eerste winkels zullen naar verwachting binnenkort opengaan. De organisatie is ook van plan voordelige leningen te verstrekken, waarvan de opbrengst een doorlopend fonds zal vormen om in meer gebieden coöperatieve gemeenschapswinkels op te richten.

« Terug