Het verschil maken: ons impactrapport 2021 [Interview]

Het verschil maken: ons impactrapport 2021 [Interview]

Elikanah Ng'ang'a (rechts).jpg

Elikanah Ng'ang'a (rechts)

15 september 2021

Een interview met Elikanah Ng'ang'a, de Social Performance and Capacity Building Officer van Oikocredit voor Afrika. Hij geeft ons inzicht in de vele aspecten van zijn werk ter ondersteuning van onze partners en het verschil dat Oikocredit maakt. Kom meer te weten over de cijfers in ons nieuwste Impact Report 2021.

Elikanah werkte eerst voor microfinancieringsorganisaties en kwam 12 jaar geleden bij Oikocredit in de functie van Social Performance and Capacity Building Officer. Aanvankelijk richtte hij zich op Oost-Afrika, maar nu ontfermt hij zich over onze partners in heel Afrika.
Elikanah heeft vanuit Nairobi verschillende verantwoordelijkheden: 

  • milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) partnerevaluaties,
  • het onderzoeken van de behoefte aan capaciteitsopbouw bij partners
  • het voorbereiden en monitoren van capaciteitsopbouwprojecten.
  • Hij werkt ook samen met partners om fondsen te werven voor capaciteitsopbouw en om verslag uit te brengen aan de donoren.

Elikanah Ng'ang'a (rechts)

Waarom meet Oikocredit haar impact en publiceert ze elk jaar een impactrapport?

We willen verantwoording afleggen aan onszelf en aan onze sociale missie, namelijk het verbeteren van de levens van mensen met een laag inkomen door het financieren van organisaties in het Zuiden. Enkel door te meten, weten we of we aan die missie voldoen. Zo kunnen we ons focussen op de aspecten van onze sociale missie die voor verbetering vatbaar zijn.

Door onze partners te vragen hun impactgegevens in te dienen, houden we hen ook ter verantwoording. Onze partners worden tot Oikocredit aangetrokken omdat we een sociale investeerder zijn. Door een rapport te publiceren, trekken we nieuwe partners aan.

Uit personeelsenquêtes weten we ook dat Oikocredit-medewerkers zich graag inzetten voor impact en dat dit hen motiveert. Dat we verslag uitbrengen over onze missie, zorgt dat onze medewerkers zich goed voelen bij Oikocredit.

Last but not least is ons impactrapport er voor onze investeerders. Zij vertrouwen hun geld aan ons toe en vinden het belangrijk dat hun geld een impact creërt. In het impactrapport lezen ze wat hun investering doet. Het rapport is ook van cruciaal belang voor het aantrekken van nieuwe investeerders.

Op welke impactprestaties van het afgelopen jaar mag Oikocredit trots zijn?

In twee woorden zou ik zeggen dat onze steun aan partners in het teken heeft gestaan van overleven en bloeien.

Toen de pandemie in Afrika uitbrak, zijn we erin geslaagd om ons snel te organiseren en partners terugbetalingsverlof te geven tijdens de lockdown-periodes. Dit was om onze partners te helpen gewoon te overleven. 

Ook hielpen we partners met subsidies uit het Oikocredit solidariteitsfonds voor bijvoorbeeld beschermende uitrusting. We brachten leidinggevenden van onze partners samen in videoconferenties om ideeën uit te wisselen over hoe te overleven. Er waren veel Covid-19 initiatieven om onze partners te helpen en daar mogen we trots op zijn.

Corona solidarity Fund

Nu zien we dat veel organisaties naar ons toekomen voor hulp bij hun liquiditeit, nu ze de overlevingsfase achter zich hebben gelaten en nu willen bloeien. Wij hebben gereageerd door onze procedure voor het verstrekken van leningen te versnellen om aan deze dringende behoefte te voldoen, zodat zij op hun beurt hun klanten beter kunnen helpen.

In recente enquêtes van het African Management Institute (1) zegt bijna 80% van de bedrijven dat een lening om de liquiditeit te verbeteren het grootste verschil maakt voor de gevolgen van de pandemie. Oikocredit helpt bedrijven weer op weg om te groeien.

Hoe beïnvloedde de pandemie de impact van Oikocredit?

Het eerste wat we kunnen zeggen is dat we niet zoveel nieuwe partners en eindklanten hebben bereikt als we hadden gepland, en je zou dus kunnen zeggen dat onze sociale impact als gevolg van de pandemie minder groot is geweest dan verwacht.

Door de pandemie hebben we onze plannen aangepast, de geplande groei van onze portefeuille ontwikkelingsfinanciering uitgesteld, de herfinanciering beperkt en de uitbetaling van leningen aan nieuwe partnerorganisaties opgeschort. Daardoor konden wij ons concentreren op de ondersteuning van onze huidige partners om de crisis te doorstaan.

Onze bestaande partners hebben door de pandemie ook hun ambities teruggeschroefd, waardoor het aantal eindklanten dat wij hebben kunnen bereiken, kleiner is geworden. En sommige eindleners die spaargeld hebben, hebben ervoor gekozen om in deze onzekere tijden geen nieuwe leningen af te sluiten.

Heeft de pandemie je manier van denken over het creëren van een positieve sociale impact veranderd?

In zekere zin wel, want de pandemie heeft ons laten zien hoe groot de kloof tussen arm en rijk is, een kloof die steeds groter wordt. Voor het grootste deel leken mensen met een hoger inkomensniveau er beter aan toe te zijn dan arme mensen tijdens deze pandemie. In Afrika bijvoorbeeld is het voor sommige mensen met Covid-19 bijna onmogelijk om de gezondheidszorg te krijgen die zij nodig hebben. Er zijn mensen gestorven omdat ze geen zuurstof konden betalen.

Bij Oikocredit moeten we daarom onze inspanningen verdubbelen om de armoede in lage-inkomenslanden en plattelandsgebieden terug te dringen. Dat kunnen we niet alleen en we zoeken naar manieren om met anderen samen te werken. De nieuwe strategie die we nu ontwikkelen, is veelbelovend, omdat we proberen samen te werken met een breder scala aan organisaties om zo nog meer effect te creëren.

De pandemie heeft ook aangetoond dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Als een land op slot zit, kan ik mijn partners niet meer bezoeken en kunnen partners hun cliënten niet meer bezoeken. Er zijn ook beperkingen op wereldvlak, wat gevolgen heeft voor de handel tussen landen. De pandemie leert ons dat we wereldwijd moeten samenwerken om de problemen van armoede en ongelijkheid op te lossen.

Denkt u dat de pandemie tot grotere behoeften in Afrika heeft geleid?

Zeker. Als je kijkt naar Afrika als geheel, 54 landen, dan is minder dan 2% van de bevolking volledig ingeënt tegen Covid-19 (2). Deze pandemie zal Afrika dus nog lange tijd blijven treffen en we weten dat dit veel leed zal veroorzaken.

In Afrika heerst al veel armoede, en de ongelijkheid zal alleen maar toenemen in een continent dat al getroffen is door klimaatverandering, droogte en hongersnoden. Met zijn slechte gezondheidszorg zal er een grotere behoefte zijn aan investeringen om een deel van dit lijden te verzachten.
Ook projecten op het gebied van duurzame energie zijn belangrijk in Afrika, omdat veel mensen niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet of geen toegang hebben tot duurzame energie.

PEG-GH-059

Wat betekent de impact van Oikocredit voor u persoonlijk?

Ik ben enorm gepassioneerd over het werk van Oikocredit. Als ik nadenk over impact, denk ik aan mensen en wat we voor hen willen bereiken, vooral voor kansarme mensen: banen scheppen, ongelijkheid verminderen en armoede bestrijden.

En dan denk ik aan de omgeving en de gevolgen van klimaatverandering. Als ik nieuwe partners aan boord neem, denk ik: hoe kunnen we een positieve impact hebben op de omgeving?

Ik denk ook voortdurend na over hoe we de financiële duurzaamheid van onze partners kunnen ondersteunen. Als we kunnen bijdragen aan hun financiële duurzaamheid, zullen zij er morgen ook nog zijn om hun eindklanten en kleine boeren te dienen.

Ik probeer de ESG-score te gebruiken als basis voor het ontwikkelen van ondersteuning via onze programma's voor capaciteitsopbouw. Wat mij in het bijzonder nauw aan het hart ligt, is het creëren van werkgelegenheid door kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Want ik geloof dat als je mensen fatsoenlijk werk biedt, je een uitweg uit de armoede biedt, vooral voor jongeren.

Hoe draagt u persoonlijk bij aan een wereldwijde positieve impact in uw dagelijkse praktijk?

Dat is een belangrijke vraag. Ik ben door Cerise geaccrediteerd als Client Protection Principles assessor en social performance auditor, en ik draag ook bij aan wereldwijde initiatieven voor het verbeteren van sociale prestaties.

Onlangs heb ik me ingeschreven voor een cursus en ik verwacht tegen het einde van het jaar erkend te zijn als milieueffectbeoordelaar en milieueffectauditor.

Er zijn nog andere dingen die ik graag doe, zoals bestuurslid zijn van een school in Kibera en ik ben betrokken bij een buurtproject om lokaal opgewekte zonneboilers te maken.

Ik ben geboren in een plattelandsgebied en ik ben daar onlangs teruggekeerd om bomen te planten en buren aan te moedigen hetzelfde te doen, zodat er nu hier en daar kleine bossen worden aangelegd.
Zoals de vele verschillende aspecten van mijn werk voor Oikocredit, zijn dit kleine stappen die ik neem, maar die een groot verschil maken in impact.

Download hier het Impactrapport 2021 >

Wil je meer weten over Oikocredit en de impact die we maken? Hoe we impact meten, en wat we met die informatie doen?
Schrijf je dan in voor het webinar 'How does Oikocredit make impact?' op 23 september van 16.30 tot 17.30 uur

In het webinar (in het Engels) hoor je alles over Oikocredits impactresultaten én hoor je als eerste de uitkomsten van twee recente praktijkvoorbeelden.
Aanmelden voor het webinar kan via de website van Oikocredit International.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Impact Report 20215,4 MBapplication/pdfdownload

« Terug