Roerende voorheffing

Vrijstelling van roerende voorheffing op dividend

Momenteel houdt Oikocredit België de roerende voorheffing in op het uitgekeerde dividend. In het huidige model kunnen particulieren de roerende voorheffing op de eerste 800 euro dividenduitkering via de personenbelasting terugvorderen.

Oikocredit Internationaal is in Nederland vrijgesteld van belasting op dividend. Er is dus geen risico op dubbele belasting (zolang de vrijstelling in Nederland blijft gelden). 

In het nieuwe model wordt geen roerende voorheffing op uw participaties ingehouden. De eerste schijf van 800 euro ontvangen dividend moet u niet aangeven in uw belastingaangifte. Dus enkel wie in totaal meer dan 800 euro aan dividenden ontvangt, zal dit zelf moeten aangeven.

Op de website van de federale overheidsdienst financiën lezen we meer over de vrijstelling van dividenden op (coöperatieve) aandelen:

Wat is de vrijstelling voor dividenden?
Om burgers aan te moedigen om rechtstreeks te investeren in bedrijven is er een algemene belastingvrijstelling voor dividenden ingevoerd. Dat is een vrijstelling in de personenbelasting, niet in de roerende voorheffing.

Welke dividenden zijn vrijgesteld?
Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden komen in aanmerking dus ook:

  • dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (...) zie volledige lijst,
  • dividenden van vennootschappen met sociaal oogmerk.

(...)

Er is geen roerende voorheffing ingehouden op mijn vrijgestelde dividenden. Wat moet ik doen?
Op buitenlandse dividenden is vaak geen roerende voorheffing ingehouden. De eerste schijf van 800 euro (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021) moet u niet aangeven in uw belastingaangifte. (Aanslagjaar 2023, inkomsten 2022: 800 euro). De rest van de dividenden moet u wel verplicht aangeven. Die zijn belastbaar.

Wat als ik zowel dividenden heb verkregen waarop roerende voorheffing is ingehouden als dividenden waarop geen roerende voorheffing is ingehouden?
Elke belastingplichtige heeft maar één maal recht op de vrijstelling van maximum 800 euro (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021). (Aanslagjaar 2023, inkomsten 2022: 800 euro).

Als u dividenden met en zonder inhouding van roerende voorheffing hebt verkregen, mag u zelf kiezen op welke van die dividenden u de vrijstelling toepast, zonder echter het maximaal vrijstelbare bedrag van 800 euro te overschrijden.

Om de vrijstelling toe te passen op dividenden waarop roerende voorheffing is ingehouden, moet u de roerende voorheffing die op de vrijgestelde dividenden is ingehouden, invullen in code 1437/2437 van uw belastingaangifte.

Om de vrijstelling toe te passen op dividenden waarop geen roerende voorheffing is ingehouden, moet u de vrijgestelde dividenden niet in uw aangifte vermelden.

(...)

Met ‘de eerste schijf van 800 euro …’ wordt de eerste schijf van het totaal aan dividenden per belastingplichtige bedoeld, van alle aandelen die u in binnen- en buitenland heeft. Als een aandeelhouder in het nieuwe model dus bijvoorbeeld 100 euro dividend van Oikocredit Internationaal ontvangt, waar geen roerende voorheffing op ingehouden werd, dan heeft die aandeelhouder nog recht op vrijstelling van roerende voorheffing voor €800 - €100, dus € 700 euro aan andere dividenden. Of anders gezegd, wie al vrijstelling van roerende voorheffing voor 800 euro aan andere dividenden in rekening brengt in zijn belastingaangifte, moet het dividend op de Oikocredit participaties wel aangeven. 

Verminderde roerende voorheffing

Particulieren en organisaties die hun investering langer dan 3 jaar aanhouden bij Oikocredit België genieten momenteel van een verminderde roerende voorheffing op dividend. Afhankelijk van hoe lang je de aandelen hebt, betaal je 15% of 20% roerende voorheffing (in plaats van 30%). 

Dit voordeel vervalt in het nieuwe model, maar wordt ruimschoots gecompenseerd door het vooruitzicht op hogere dividenden, aangezien u rechtstreeks het dividend zal ontvangen zoals besloten door de leden van Oikocredit Internationaal tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering, zonder dat daar werkingskosten van Oikocredit België afgehouden van worden.