Beschikkingen mbt de vrijstelling van roerende voorheffing

Sinds 2018 is de regeling in verband met de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen gewijzigd.

Er is nu een algemene vrijstelling op de eerste jaarlijkse schijf van €800 (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) van al je dividenden uit aandelen samen. Het betreft dividenden uit zowel Belgische als buitenlandse aandelen.

Deze regeling geldt enkel voor natuurlijke personen.

De vrijstelling wordt niet meer aan de bron toegepast: de roerende voorheffing wordt afgehouden van het gehele bedrag aan dividenden en je kan die pas het jaar nadien via je belastingaangifte terugvorderen. In je belastingaangifte 2023 geef je je inkomen van 2022 aan en dus ook de roerende voorheffing die op je dividenden (een schijf van maximum €800) van 2022 afgehouden is.

Dit geldt voor zowel de dividenden die je uitbetaald zijn als voor de dividenden die je herinvesteerd hebt of aan Oikocredit geschonken hebt.

Hoe doe je dat concreet?

  • Je krijgt van ons een jaarstaat waarop het bedrag van je dividend en het bedrag van de afgehouden roerende voorheffing vermeld worden (*)
  • Je vult het bedrag van de afgehouden roerende voorheffing in op je belastingformulier, in Vak VII, rubriek A, 1., b) bij codes 1437-18 of 2437-85
  • Als je gebruik maakt van een voorstel van vereenvoudigde aangifte, dan kan je de roerende voorheffing terugvorderen via het papieren antwoordformulier of via het indienen van een digitale aangifte in de inkomstenbelasting
  • Je bewaart je jaarstaat: je moet dit formulier ter beschikking houden en dus enkel bij een belastingcontrole kunnen voorleggen.

 (*) Gebruik je al Mijn Oikocredit : deze jaarstaat is beschikbaar vanaf april in je persoonlijk dossier op onze website. Je kan daar altijd een kopie downloaden.