Oikocredit bereidt een nieuw kapitaalwervingsmodel voor

Oikocredit bereidt een nieuw kapitaalwervingsmodel voor

verbinden.png23 februari 2023

Oikocredit wil investeerders één direct kanaal bieden om in de internationale coöperatie te investeren, met als doel haar werk te vereenvoudigen en de sociale impact te vergroten.

Oikocredit Internationaal zal op 1 maart 2023 een nieuw model voor kapitaalwerving invoeren, om investeerders één enkel kanaal te bieden om rechtstreeks in de internationale coöperatie te investeren. In dit nieuwe model wordt de internationale coöperatie "opengesteld". Hierdoor zullen niet alleen leden (zoals onder andere Oikocredit-be cvso), maar ook andere organisaties en personen rechtstreeks in Oikocredit Internationaal kunnen investeren.

Aandeelhouders in België investeren momenteel indirect in OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. te Amersfoort in Nederland (Oikocredit Internationaal) via Oikocredit-be cvso (Oikocredit België). Oikocredit België investeert haar kapitaal in ledenaandelen van Oikocredit Internationaal. Oikocredit België is lid van Oikocredit Internationaal en treedt op als ondersteunende vereniging die een verbinding creëert tussen de investeerders in België, de internationale coöperatie en haar partners in het Zuiden.

Volgens het nieuwe model zullen investeerders rechtstreeks in Oikocredit kunnen investeren door participaties van de internationale coöperatie te kopen. Een participatie is een eigenvermogensinstrument zonder stemrecht, naar Nederlands recht, en is financieel gezien vergelijkbaar met aandelen.
De vzw Oikocredit België zal optreden als ondersteunende vereniging. Voor de administratie van de participaties zullen de investeerders nog steeds in contact komen met het team in het kantoor van Oikocredit in Brussel, dat in het nieuwe model dienstdoet als een bijkantoor van Oikocredit Internationaal. Aandeelhouders hoeven geen actie te ondernemen, hun investering wordt automatisch naar het nieuwe model overgezet.

Een nieuw model voor meer eenheid in het werk van Oikocredit en maximale impact

Momenteel geeft Oikocredit Internationaal aandelen uit voor haar leden, en geven de ondersteunende verenigingen van Oikocredit Internationaal (waaronder Oikocredit België) andere beleggingsproducten uit die van die ledenaandelen zijn afgeleid. Participaties zullen deze aandelen en beleggingsproducten vervangen door één enkel product. Door één enkel product aan te bieden (namelijk participaties), wordt de kapitaalwerving van Oikocredit efficiënter en kan Oikocredit haar beleggingsaanbod op alle markten vereenvoudigen en standaardiseren. Zo kunnen meer middelen geïnvesteerd worden in partnerschappen en projecten die ten goede komen aan gemeenschappen met lage inkomens, en in het bevorderen van duurzame ontwikkeling samen met ons wereldwijde netwerk van investeerders, leden en partners.

Mirjam 't Lam, algemeen directeur van Oikocredit Internationaal: "Oikocredits toewijding aan haar missie van sociale impact blijft onveranderd door het nieuwe kapitaalwervingsmodel. Investeerders kunnen dezelfde focus verwachten op het creëren van impact met hun geld, terwijl de overgang naar het nieuwe model soepel zal verlopen. Wij zijn ervan overtuigd dat, door uiteindelijk hetzelfde product aan te bieden aan alle investeerders, onze kapitaalwerving efficiënter wordt, waardoor wij ons kunnen concentreren op het vergroten van onze sociale impact. 

Frederick De Gryse, voorzitter van Oikocredit-be cvso en vzw: "Als lid van Oikocredit onderschrijven wij de overgang naar het nieuwe model. Belgische investeerders kunnen lokaal verbonden blijven als lid van de Belgische vzw, die haar werk zal voortzetten om de missie van Oikocredit te promoten, investeerders samen te brengen, hen te informeren en te bevragen."

De eerste veranderingen gaan op 1 maart 2023 van start

Het nieuwe model zal 1 maart 2023 in twee fasen worden ingevoerd. In de eerste fase zal Oikocredit Internationaal uitstaande aandelen van haar leden omzetten in participaties. Het onderliggende product van alle nu door investeerders gehouden aandelen zal een participatie zijn in plaats van een aandeel. Aandeelhouders van Oikocredit-be cvso merken echter niets van deze verandering.

In de tweede fase, die volgens de plannen zal ingaan op 1 januari 2024, zullen Belgische investeerders participaties rechtstreeks van Oikocredit Internationaal kunnen kopen en zullen alle aandelen van de Belgische coöperatie omgezet worden in participaties van Oikocredit Internationaal. Hierbij zal het huidige kantoor van Oikocredit-be cvso in Brussel omgevormd worden tot een bijkantoor van Oikocredit Internationaal. De verschillen hierbij zijn voor u minimaal. Belangrijk is dat de missie die de investering van aandeelhouders ondersteunt, niet verandert. Er wijzigt verder ook niets met betrekking tot de kosten en de manier om te investeren of kapitaal terug te nemen, het risicoprofiel blijft onveranderd en de communicatie over investeringen zal nog steeds gebeuren door het team in het kantoor in Brussel. Aandeelhouders hoeven geen actie te ondernemen om hun aandelen om te zetten in participaties.
Om deze tweede fase mogelijk te maken, zal Oikocredit België dit najaar een Buitengewone Algemene Vergadering organiseren, waarop alle aandeelhouders uitgenodigd worden.

Het Bestuur en het team van Oikocredit België willen de aandeelhouders zo goed mogelijk informeren over het nieuwe model voor kapitaalwerving. Op onze website leest u meer informatie in een overzicht van de wijzigingen op korte en lange termijn. De aandeelhouders worden ook uitgenodigd op fysieke en online infomomenten waar ze de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen.

Ons werk met onze partners wordt onverminderd voortgezet. 
Investeer vandaag nog om dit te financieren!

Ondanks de veranderingen in het kapitaalwervingsmodel van de coöperatie gaat het werk van Oikocredit Internationaal met partners door. Om op bijkomende aandelen in te tekenen kunnen bestaande aandeelhouders het gewenst bedrag overschrijven op rekening BE76 5230 8075 4595 (Triodos) van Oikocredit België, met vermelding, in vrije mededeling, van hun naam en/of investeringsnummer.

Bent u nog geen aandeelhouder? Vul dit formulier in om uw aandeelhoudersrekening online aan te maken via Mijn Oikocredit. Nadat u de rekening hebt geactiveerd, kunt u uw eerste investering doen.
Bent u al aandeelhouder, maar heeft u nog geen toegang tot Mijn Oikocredit? Dan kan u hier toegang aanvragen.
Let op: Mijn Oikocredit is momenteel alleen beschikbaar voor particulieren. Wil u in naam van een organisatie investeren? Vul dan het formulier via de link in.

« Terug