Oikocredit steunt kleine cacaoboeren in Ivoorkust

Oikocredit steunt kleine cacaoboeren in Ivoorkust

ECOO-CI-89.jpg

Cacao van de cacaoboom (wetenschappelijke naam Theobroma cacao) is het belangrijkste ingrediënt van chocolade ter wereld.

Elk jaar vanaf oktober vindt in Ivoorkust, een van 's werelds grootste cacaoproducenten, het cacaoseizoen plaats. Dan kopen en verkopen de betrokkenen in de cacaowaardeketen cacaobonen tegen de door de overheid vastgestelde prijs, voornamelijk aan exporteurs. Later komt het seizoen van de 'lichte oogst', wanneer de boeren hun cacaobonen meestal lokaal verkopen tegen lagere prijzen.

ECOO-CI-92

Kleine boeren en kleine en middelgrote landbouwbedrijven in landen met een laag inkomen, waaronder de cacaosector in West-Afrika, hebben momenteel onvoldoende financiële middelen. In de cacaosector bijvoorbeeld hebben de meeste boeren moeite om een inkomen te verwerven waarvan ze kunnen leven. Vrouwen bezitten meestal kleinere landbouwbedrijven dan mannen en hebben minder toegang tot opleiding en financiering.

Het dichten van deze financieringskloof is van cruciaal belang om de economische mogelijkheden voor kansarme plattelandsbewoners te verbeteren, vooral voor vrouwen. En het helpt ook om duurzamere voedselsystemen op te bouwen, bossen en biodiversiteit te beschermen en de klimaatverandering af te remmen.

ECOO-CI-83

Kredietverlening aan kleine en middelgrote landbouwbedrijven is relatief risicovol. Als investeerder met een sociale impact die zich toelegt op het ondersteunen van gemeenschappen met een laag inkomen en voornamelijk op het platteland, heeft Oikocredit geleerd met deze risico's om te gaan om zo kleinschalige producenten van gewassen als cacao en koffie beter van dienst te kunnen zijn.

Impact investing in deze sectoren kan aanzienlijke sociale en milieuvoordelen opleveren. Goed beheerde sociale investeringen kunnen de bestaansmiddelen van boeren veranderen en de voedselzekerheid op het platteland, de kansen voor vrouwen en de genderverhoudingen verbeteren.

Oikocredits cacaopartners in Ivoorkust

Cacao is cruciaal voor de economie van Ivoorkust. Als belangrijkste landbouwgewas en exportproduct voorziet cacao in het levensonderhoud van ongeveer 1,5 miljoen van de meer dan 28 miljoen huishoudens in Ivoorkust.

Oikocredit werkt samen met coöperaties van cacaoproducenten, kmo's en microfinancieringsinstellingen (MFI's) die actief zijn in de sector. Onze financiering helpt Ivoriaanse cacaotelers om productiemiddelen zoals kunstmest te kopen, seizoenarbeiders in te huren tijdens de oogst en transport, droging en opslag te betalen.

ECOO-CI-75

Een van onze partners is de coöperatie Socak Katana, die meer dan 3.000 Ivoriaanse cacaoproducenten omvat. De cacao-export van Socak Katana is Fairtrade gecertificeerd. Om ontbossing te helpen voorkomen, heeft de coöperatie de plantages van haar leden in kaart gebracht om ervoor te zorgen dat geen enkele cacao uit een beschermd bos komt.

Een andere Ivoriaanse partner aan wie we krediet verstrekken is CAYAT, een coöperatieve partner sinds 2021. De ruim 3.000 leden van CAYAT in het zuidoosten van Ivoorkust verbouwen Fairtrade- en UTZ-gecertificeerde cacao, koffie en cashewnoten. Vrouwenemancipatie staat centraal in de missie van CAYAT, en de vrouwenvereniging biedt vrouwelijke boeren een opleiding om een grotere rol te spelen in de coöperatie en helpt vrouwen toegang te krijgen tot landbouwgrond en de fairtradepremie te gebruiken om hun projecten te financieren.

Een van de sociale en gemeenschapsprojecten van de coöperatie CAYAT is de plantenkwekerij die honderden telers nieuwe cacaostruiken heeft geleverd om hun plantages te vernieuwen. De coöperatie runt een radiostation, Radio CAYAT. De lokale en Franstalige programma's bevorderen de rechten van kinderen, rechtvaardigheid tussen mannen en vrouwen en goede landbouwpraktijken. CAYAT heeft twee kleuterscholen gebouwd, een basisschool hersteld en pompen geplaatst die de boerderijen en gemeenschappen van schoon water voorzien.

CAYAT neemt deel aan het systeem voor toezicht op en bestrijding van kinderarbeid van het International Cocoa Initiative, dat kinderarbeid in de toeleveringsketens van cacao helpt voorkomen. Het maakt ook deel uit van het programma van ICO voor economische versterking van vrouwen, dat de autonomie van vrouwen en kwaliteitsonderwijs voor vrouwen bevordert.

Oikocredits partnerschap met Allah Bekele de Fresco (CABF) ondersteunt deze Ivoriaanse coöperatie bij de inkoop, verwerking, opslag, het vervoer en de export van de cacao (en cashewnoten) van haar leden. De CABF, die in 2004 is opgericht om de armoede op het platteland te bestrijden en sinds 2016 onze partner is, verenigt enkele duizenden kleine boeren in enkele van de armste delen van het land en biedt de leden technische bijstand, opleiding en voorfinanciering.

Daarnaast ondersteunt Oikocredit duizenden Ivoriaanse, Ghanese en Nigeriaanse cacaoproducenten via haar gezamenlijke driejarige investering met het impact investing-platform Symbiotics in de handelsonderneming Agri Commodities & Finance van de Export Trading Group (ETG).

ETG verbindt kleine boeren met internationale markten. Eén van haar projecten in Ivoorkust is het Cocoa Fruit Lab, de eerste microfabriek in Ivoorkust die volledig in handen is van vrouwen en die duurzame cacao, speciale chocolade en cacaosap produceert. Het Cocoa Fruit Lab ondersteunt vrouwelijk ondernemerschap door het bevorderen van de betrokkenheid van vrouwen in de toeleveringsketen als cacaoproducenten, sapverzamelaars en chocolademakers. En het creëert kansen voor vrouwelijke cacaoboeren om de kwaliteit van hun producten te verbeteren en toegang te krijgen tot beter betaalde gespecialiseerde markten.

Partner ETG with the cooperative COVIMA in Bouaflé

« terug