48e Algemene Vergadering van Oikocredit

48e Algemene Vergadering van Oikocredit

Screenshot 2024-06-07 213908 (1).png08 juni 2024

Op 7 juni 2024 hield Oikocredit haar jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) in San José, Costa Rica, waaraan leden en anderen deelnamen via een webgebaseerd conferentie- en elektronisch stemsysteem.

De vergadering werd gehouden in de vorm van een hybride vergadering, met zowel persoonlijke als virtuele deelname, om zo de leden die niet naar Costa Rica konden reizen ook de kans te geven om deel te nemen. De vergadering werd voorgezeten door Arpita Pal Agrawal, lid van de Supervisory Board van Oikocredit. Ongeveer 60 ledenvertegenwoordigers van de coöperatie namen deel en brachten hun stem uit.

Tijdens de vergadering werden de leden geïnformeerd over de activiteiten en financiële prestaties van Oikocredit in het afgelopen jaar. De belangrijkste hoogtepunten waren:

 • Verslag van de Raad van Bestuur: In het verslag, dat werd gepresenteerd door algemeen directeur Mirjam 't Lam, kwamen de prestaties van de coöperatie aan bod, met aandacht voor het wereldwijde landschap, de uitvoering van de strategie, het eindklantenonderzoek en de belangrijkste financiële cijfers.
 • Jaarrekening en dividendvoorstel: Gegeven door Gwen van Berne, directeur Financiën en Risico's. De presentatie omvatte een gedetailleerd overzicht van de financiële prestaties voor 2023, wijzigingen in de boekhoudmethoden en een voorstel voor een dividenduitkering van 0,5% voor 2023.
 • Verslag van de Raad van Commissarissen: Cheryl Jackson, voorzitter van de Supervisory Board, gaf inzicht in de activiteiten van de raad, gevolgd door het verslag van het Audit, Risk & Compliance Committee van commissaris en commissievoorzitter Charity Chanda Lumpa.

Belangrijke besluiten en benoemingen

De belangrijkste besluiten waarover werd gestemd waren:

 • De leden hebben de jaarrekening voor 2023 goedgekeurd.
 • Het dividendvoorstel voor 2023 werd goedgekeurd.
 • De benoeming van de externe revisor voor 2024 werd bevestigd.
 • Er werd kwijting verleend aan de Managing Board en de Supervisory Board voor hun activiteiten in 2023.

De benoemingen en verkiezingen:

 • Gaston Aussems werd herbenoemd tot lid van de Supervisory Board.
 • Karen Tsang en Georg Schuermann werden benoemd tot lid van de Supervisory Board.
 • Aglaë Hagg werd herbenoemd als lid van de Members' Council.
 • Dr. Jetti Oliver en Michelle Lüchinger werden benoemd in de Members' Council.

Andere voorstellen die tijdens de AV werden goedgekeurd, waren onder andere de volgende statutenwijzigingen:

 • Verlenging van de zittingstermijn van leden van de Supervisory Board van drie naar vier jaar;
 • Vaststelling van een alternatief stemsysteem om meer stemmen toe te wijzen aan ondersteunende verenigingen op basis van specifieke criteria, zodat het aantal investeerders per ondersteunende vereniging beter wordt weerspiegeld; en
 • Wijzigingen voor praktische doeleinden.

Betrokkenheid herbevestigd

De vergadering verliep vol goede moed en belichaamde Oikocredits waarden van duurzaam en impactvol investeren.

De bijeenkomst werd positief afgesloten met een herbevestiging van de betrokkenheid van de leden bij Oikocredits missie om verantwoord te investeren en kansen te creëren voor mensen met een laag inkomen. De hybride opzet zorgde voor inclusieve deelname en weerspiegelde de toewijding van de coöperatie aan haar wereldwijde ledenbestand.

Algemene vergaderingen in België

Op 18 mei vonden de Algemene Vergaderingen van Oikocredit-be cvso en Oikocredit-be vzw plaats, met een terugblik op 2023. Naast de gebruikelijke presentaties over de resultaten kwamen we meer te weten over de hernieuwde werking van de vzw en in een boeiende presentatie gaf Dave Smit, directeur Impact Investments bij Oikocredit Internationaal, meer informatie over hoe Oikocredit het geld dat investeerders haar toevertrouwen, inzet in het Zuiden. 

Kon u niet aanwezig zijn op de Algemene vergadering van 18 mei, of wil u de presentaties nog eens opnieuw bekijken? Op onze website vindt u:  

 • Het verslag van de algemene vergaderingen  
 • De presentatie van het jaarverslag en de jaarrekening van Oikocredit-be vzw 
 • De presentatie van de werking van Oikocredit-be vzw 
 • De presentatie van Dave Smit, directeur Impact Investments bij Oikocredit Internationaal over hoe Oikocredit het geld dat investeerders haar toevertrouwen, inzet in het Zuiden: "Doelbewust investeren - inzichten uit de praktijk" 
 • De presentatie over de resultaten Oikocredit Internationaal en België 
 • De documenten bij de agenda van de Algemene Vergaderingen 

« Terug