Geschiedenis

Op zoek naar ethische en duurzame beleggingen

Het idee voor Oikocredit ontstond tijdens een bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in 1968. Jonge politiek geëngageerde leden van de kerk vonden de tijd rijp voor een ethisch beleggingsfonds dat vrede en rechtvaardigheid zou stimuleren.

Dit leidde in 1975 tot de oprichting van de Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society. Vanaf dat moment hadden kerken en aanverwante organisaties de mogelijkheid hun geld op een rechtvaardige manier te beleggen.

Photo d'anniversaire des 40 ans d'Oikocredit à Berlin, le 11 juin 2015

Op 4 november 2020 vierden we een speciale verjaardag: al 45 jaar is het onze missie om te investeren in mensen met een laag inkomen over de hele wereld.
In een korte video kijken we terug naar de visie van onze oprichters en de toekomstige samenwerking, om onze duizenden investeerders, partners, vrijwilligers en medewerkers te bedanken.

Oikocredit in België 

De aanwezigheid van Oikocredit in België gaat terug naar begin de jaren tachtig. Banken werden toen actief bevraagd over hun investeringen in Zuid-Afrika.

Onder het initiatief van de “Antwerpse Raad van Kerken”, “Kerk en Ontwikkeling” en “Protestantse Solidariteit” en met de steun van de “Commissie Rechtvaardigheid en Vrede" van de Belgische bisschoppen werd eind 1984 Oikocredit België opgericht als alternatieve financieringscoöperatie onder de naam VOOC (wat stond voor “Vlaamse Oecumenische Ontwikkelingscoöperatie”).

Op 22 december 2005 werd de naam VOOC gewijzigd in Oikocredit-be, en dit in navolging van de internationale benaming Oikocredit.

Vanaf 2013 ontwikkelde Oikocredit België haar activiteiten vanuit de nationale zetel in Brussel. Jaar na jaar groeide het kapitaal en het aantal aandeelhouders alsmaar sterker. 

In 2024 voerde Oikocredit Internationaal ook in België haar nieuw model voor kapitaalwerving in, om investeerders vanuit alle landen één enkel kanaal te bieden om rechtstreeks in de internationale coöperatie te investeren. Als gevolg hiervan bestaat de Belgische coöperatie niet meer. De administratie en de communicatie over de investeringen gebeuren wel nog steeds vanuit het kantoor in Brussel.
De vzw Oikocredit België treedt op als ondersteunende vereniging, die een verbinding creëert tussen de investeerders in België, de internationale coöperatie en haar partners in het Zuiden.