Strategie

Op basis van onze missie en visie heeft onze nieuwe strategie voor 2022-2026 een gemeenschapsgerichte aanpak. Deze aanpak zal ons helpen nog meer sociale impact en veerkracht te bereiken voor de gemeenschappen die wij ondersteunen.

We willen de gemeenschappen die we ondersteunen verenigen en versterken. Of we nu samenwerken met partners om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een laag inkomen of onze leden en investeerders met elkaar in contact brengen, onze nieuwe gemeenschapsgerichte aanpak komt alle terreinen van ons werk ten goede.

Een veranderend klimaat, milieuvervuiling, natuurrampen en wereldwijde en lokale gezondheidscrises kunnen niet worden genegeerd. Wij willen mensen met een laag inkomen in staat stellen weerbaarder te worden tegen de toenemende onzekerheid.

Door ons te richten op het bevorderen van veerkracht kunnen we via onze partners de impact vergroten op gemeenschappen met lage inkomens. Wij geloven dat individuele veerkracht toeneemt door meer duurzame veerkracht op gemeenschapsniveau te realiseren.

Om de veerkracht van gemeenschappen te versterken en verantwoord beleggen te bevorderen, richt onze nieuwe strategie zich op drie belangrijke pijlers:

  • Een holistische aanpak ontwikkelen om gemeenschappen te ondersteunen
  • Een wereldwijde impact creërende beweging stimuleren
  • Het faciliteren van een directere verbinding tussen partners, gemeenschappen en leden en investeerders.

Oikocredit-Our-strategic-direction-NL

Bij het ontwikkelen van onze nieuwe strategie willen we:

  1. Veerkracht en langetermijnimpact creëren voor mensen met een laag inkomen.
  2. Toegewijd blijven aan onze huidige focussectoren financiële inclusie, landbouw en hernieuwbare energie, en tegelijkertijd onze portefeuille diversifiëren naar nieuwe sectoren om de veerkracht van gemeenschappen te verbeteren.
  3. De impact van onze huidige en toekomstige partners vergroten via capaciteitsopbouw en technische ondersteuning.
  4. Een eerlijk en stabiel rendement uitkeren aan onze investeerders.
  5. Zorgen voor voldoende ledenkapitaal om de groei van onze portefeuille voor ontwikkelingsfinanciering te ondersteunen.
  6. De favoriete investeerder in sociale impact zijn voor investeerders.

Voor meer informatie over onze nieuwe strategie 2022-2026, lees onze Oikocredit-strategie: Building community resilience (in het Engels) en bekijk de video hieronder. In de video wordt Engels gesproken, maar je kan via de menu de ondertitels in het Nederlands aanzetten.