Onze missie versterken: Mirjam 't Lam over de nieuwe manier van investeren

Onze missie versterken: Mirjam 't Lam over de nieuwe manier van investeren

Mirjam 't Lam cropped image.jpg18 oktober 2023

Oikocredit heeft onlangs in de meeste landen waar de coöperatie investeringen aantrekt een nieuw kapitaalwervingsmodel geïntroduceerd. Voor België zal dit volgens de plannen gebeuren op 1 januari 2024. Met dit nieuwe model kan elke in aanmerking komende persoon of organisatie rechtstreeks in de coöperatie investeren. Mirjam 't Lam, algemeen directeur van Oikocredit, vertelt hoe het nieuwe kapitaalwervingsmodel van de coöperatie tot stand is gekomen.

Waarom is Oikocredit op zoek gegaan naar een nieuw model?

Als Oikocredit willen we de missie van de coöperatie blijven vervullen. Als je naar de wereld om ons heen kijkt, zie je toenemende ongelijkheid, toenemende onzekerheden en mensen in lage-inkomenslanden die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen.

Met dat in ons achterhoofd hebben we gekeken naar ons kapitaalwervingsmodel en hoe we het geld dat investeerders ons toevertrouwen zo goed mogelijk kunnen inzetten, nu en in de toekomst. Dat heeft geleid tot een verandering in het model voor kapitaalwerving, dat een organisch ontwikkeld model was in verschillende landen. Met het nieuwe model kunnen we de manier waarop we kapitaal bij investeerders ophalen vereenvoudigen en zo onze missie beter vervullen: prioriteit geven aan sociale impact.

Wat is er voor investeerders nieuw in dit model?

Slechts één belangrijk ding is nieuw voor investeerders: de directe investering in de coöperatie, in plaats van te investeren via een Oikocredit steunvereniging (zoals onder andere Oikocredit-be cvso) of de Oikocredit International Share Foundation (OISF).

Dankzij het nieuwe kapitaalwervingsmodel kunnen investeerders uit verschillende landen deel uitmaken van dezelfde wereldwijde gemeenschap, onder dezelfde voorwaarden.

Waarom heeft Oikocredit niet eerder een gestandaardiseerd model geïntroduceerd?

Toen Oikocredit bijna 50 jaar geleden begon, werden er in verschillende landen ondersteunende verenigingen opgericht. Elk land of elke regio ontwikkelde zijn eigen identiteit in overeenstemming met de algemene waarden van Oikocredit en met de lokale wet- en regelgeving. Lange tijd functioneerde dit diverse model heel goed. Maar in de afgelopen jaren is het door de toenemende regelgeving een grotere uitdaging geworden om een model te beheren dat van land tot land verschilde.

Als je kijkt naar wat er in de Europese context gebeurt, zien we veel harmonisatie in de Europese wetgeving, waardoor organisaties zoals de onze de mogelijkheid hebben gekregen om één wet te volgen en vervolgens in heel Europa actief te zijn. Dankzij deze harmonisatie en samenwerking tussen overheden kunnen we één uniform product, de participatie, in verschillende landen aanbieden. Enkele jaren geleden zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Hoe dient het nieuwe kapitaalwervingsmodel de strategie van Oikocredit?

Als je kijkt naar onze strategie voor 2022-2026, dan willen we ervoor zorgen dat we met het geld dat ons wordt toevertrouwd een verschil maken in het levensonderhoud van mensen met een laag inkomen. We willen hen veerkrachtiger maken, evenals de gemeenschappen waarin ze leven. Door een uniformer model voor kapitaalwerving te creëren, verwachten we meer capaciteit vrij te kunnen maken voor partnerschappen en projecten die deze gemeenschappen ten goede komen.

Investeerders kunnen worden gezien en gegroepeerd als een gemeenschap ter ondersteuning van onze missie. In het nieuwe kapitaalwervingsmodel investeren onze investeerders rechtstreeks in de coöperatie via participaties en worden ze onderdeel van de wereldwijde gemeenschap van Oikocredit, terwijl ze via de ondersteunende vereniging verbonden blijven met hun lokale gemeenschap. Het is mooi dat het nieuwe model ons in staat stelt om een directere verbinding tot stand te brengen tussen de gemeenschappen van onze eindbegunstigden, partners en onze investeerders en ondersteunende verenigingen.

Verandert het nieuwe kapitaalwervingsmodel de manier waarop Oikocredit met haar partners werkt?

Het verandert niet hoe wij met hen werken. Het mooie van het nieuwe model is dat we onze partners ook in de toekomst kunnen blijven steunen. Door een model te creëren dat volgens ons toekomstbestendiger is, hebben onze investeerders meer zekerheid over de financiering van onze partners. Dit geeft onze partners en bovendien onze medewerkers die dit werk faciliteren het vertrouwen dat ze het werk met onze partners voor het vervullen van onze missie de komende jaren kunnen voortzetten.

Waar bent u trots op bij de voorbereiding van dit model?

Ik ben er echt trots op dat we hier vandaag staan met een nieuw kapitaalwervingsmodel dat ondertussen in bijna al onze actieve instroomlanden geïntroduceerd werd.

In het nieuwe model hebben we één kanaal om investeerders te vragen geld te investeren en ervoor te zorgen dat we dat geld investeren in onze partners, zodat zij mensen met een laag inkomen kunnen voorzien van de producten, diensten en kansen die ze nodig hebben.

Dat we daarin geslaagd zijn, als coöperatie, is iets waar ik trots op ben. We hebben die reis gemaakt en de principes van de coöperatie in praktijk gebracht. We hebben goed samengewerkt en zijn tot een eenvoudiger model voor investeerders gekomen, dat de coöperatie in staat stelt om in het Zuiden te investeren om het levensonderhoud van mensen te verbeteren.

Waar kijkt u naar uit om u hierna op te focussen?

Met de vereenvoudiging en standaardisering van het investeringstraject voor elke investeerder, verwacht ik dat we meer tijd zullen hebben om de betrokkenheid te verbeteren. We kunnen de dialoog aangaan met onze investeerders via de ondersteunende verenigingen, maar ook digitaal. We zullen de lokale gemeenschappen van investeerders versterken, evenals de grotere wereldwijde gemeenschap, wat in lijn is met onze strategie. Ik kijk hier echt naar uit als volgende stap.

Aan de andere kant van het spectrum richten we ons op onze partners om hen in staat te stellen hun werk te doen in de meer onzekere tijden die de wereld momenteel doormaakt. We willen ervoor zorgen dat onze partners hun eindbegunstigden beter van dienst kunnen zijn. We willen deze prestaties onder de aandacht brengen, zodat we kunnen vieren en er trots op kunnen zijn dat we een coöperatie zijn die veerkrachtige gemeenschappen kan faciliteren en mensen in die gemeenschappen in staat kan stellen om hun levensonderhoud te verbeteren.

Wie graag meer informatie wil over het invoeren van het nieuwe kapitaalwervingsmodel in België, vindt hier meer informatie: 
https://www.oikocredit.be/nl/investeren/nieuw-kapitaalwervingsmodel >

« Terug